Preşedintele UZPR să aplice măsurile Consiliului Director, nu invers!

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Pe 29 iulie 2017, fără informarea, sprijinul şi acordul Consiliului Director al UZPR, cetăţeanul Doru Dinu Glăvan, speriat de devoalarea publică a deciziilor luate de el fără acordul forului executiv al Uniunii, după ce a pus jurnalişti informaţi unilateral, tendenţios, să îi denigreze pe cei care au decis să stopeze abuzurile sale, a adresat o anacronică epistolă electronică membrilor Consiliului Director şi şefilor de filiale din ţară.

Pentru aducerea aminte şi corecta informare şi a celor care nu au fost prezenţi la adunarea generală în care a fost ales Consiliul Director, toţi membrii săi au fost opţiunile preferate de Doru Dinu Glăvan.

Ulterior, unul câte unul, din membrii Consiliului Director, au înţeles, cu stupoare şi revoltă, că de la apariţia adeverinţelor necesare încasării indemnizaţiilor acordate de stat celor care îndeplinesc condiţiile legale, se petrec lucruri ciudate.

Primul care a atras atenţia, printr-un document cu nume, cifre şi alte date concrete a fost preşedintele Comisiei de Atestare Profesională.

Apoi a luat atitudine secretarul general al UZPR, care era stupefiat de modul în care se efectuau cheltuielile din bugetul UZPR, cine le decidea şi cum aceeaşi persoană şi le aproba.

Celor doi li s-au alăturat, ulterior, vicepreşedintele de la Bucureşti, apoi cel de la Iaşi, care au înţeles că este vorba de abuzuri care privesc atât bugetul statului, cât şi pe cel al Uniunii.

În acest context, la ultima şedinţă a Consiliului Director, Doru Dinu Glăvan a ales - ca... pedeapsă pentru care singur a optat!!! -, ca să delege competenţele la unul dintre vicepreşedinţi, aspect consemnat în procesul -verbal şi înregistrat pe banda audio.

Ulterior şi -a încălcat cuvântul, cum deseori a procedat şi în alte situaţii, mai precis nu a predat conducerea UZPR.

Mai nou, încalcă grav Statutul UZPR şi se pune singur în afara Uniunii, prin încercarea de suspendare ilegală, 100% nestatură, a măsurilor adoptate la reuniunile legale, ale Consiliului Director, din iunie şi iulie 2017, la care a luat parte şi unde a votat pentru măsurile stabilite, în deplină cunoştinţă de cauză!

Cu o iresponsabilitate care aparţine unei forme cunoscute de manifestare exclusivistă, probabil patologică, cetăţeanul Glăvan decide, cu de la sine putere şi cu un tupeu ce îi este caracteristic, că şedinţa Consiliului Director, stabilită statutar, pentru 10 august a.c., a devine… caducă.

Serios?

Nu, domnule Dinu Glăvan.

Şedinţa Consiliului Director din 10 august 2017 se va ţine conform celor stabilite de conducerea colectivă a UZPR.

Măsurile Consiliului Director, din 19 iunie şi 18 iulie rămân integral în vigoare, inclusiv supervizarea website-ului UZPR, de către vicepreşedintele de la Bucureşti şi secretarul general.

În acest ultim caz îl sfătuiesc pe Doru Dinu Glăvan să stopeze ameninţările şi să înţeleagă că UZPR este o uniune de oameni liberi, nu de sclavi pe moşia sa.

De altfel, faptele lui D.D. Glăvan au fost sesizate în scris şi apoi trimise, pe căi legale, la prim -ministrul României şi la ministerul muncii, pentru a dispune controalele necesare, la nivelul administrativ, al UZPR.

Ameninţările lui Glăvan, cu privire la membrii conducerii UZPR, care respectă deciziile Consiliului Director reprezintă o gravă încălcare, antidemocratică, dictatorială, a principiului conducerii colective, a celui vizând exercitarea libertăţii de exprimare şi a aceluia privind exprimarea diferenţei specifice într -o societate unde democraţia trebuie să prevaleze, nu dictatura şi represiunea tipică miliţienilor din epoca apusă.

Vom continua să publicăm, şi pe acest site, faptele ascunse colegilor de breaslă de cetăţeanul Glăvan, care, printre altele, minţea Consiliul Director al UZPR că pagina electronică a Uniunii era administrată de...un profesor de sport, care era, chipurile, retribuit cu 900 de lei pe lună, deşi de web şi de bani se ocupa... o persoană feminină, ce nu primise vreun mandat de la Consiliul Director.

Nu poate fi, în România anului 2017, abuzul unui cetăţean mai presus de conducerea colectivă a unei uniuni profesionale, unde numai adevărul, fie acesta cel incomod, primează.
image

În legătură cu aceeaşi depeşă electronică, a lui Doru Dinu Glăvan am primit, de la alţi membri ai UZPR, opinii din care am reţinut câteva afirmaţii de interes general:

*Nu este prevăzut, în Statut, atributul că preşedintele poate suspenda hotărâri ale Consiliului Director.

*Articolul 15, cel evocat în emailul lui Glăvan include precizarea - la punctul b. – ca să  actioneze pentru menţinerea onoarei şi demnităţii profesiei de ziarist, pe care chiar preşedintele nu le-a respectat, prin abuzurile sale, iar la punctul f.  să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material uniunii şi la punctul h. să sesizeze conducerii UZPR orice faptă sau situaţie contrară ţelurilor uniunii, adică exact ce a făcut, prin abuzurile sale, Doru Dinu Glăvan.

*Speriat de consecinţele propriilor demersuri unilaterale, Glăvan a dat  o notă apocaliptică desfăşurării evenimentelor vorbind de teroare şi dictat, de haos funcţional şi minte când spune de încercare de preluare -  prin violenţă!!!... a prerogativelor – afirmaţie contrazisă de înregistrarea audio şi de finalul procesului-verbal.

*Glăvan minte, cu neruşinare, şi uită intenţionat de faptul că transferul de responsabilităţi a fost decis chiar de el, în consens cu membrii Consiliului Director.

* Însuşi Glăvan i-a dictat persoanei care a intocmit procesul-verbal, cum doreşte ca acesta să fie scris. De fapt, acesta este unul dintre motivele asa-zisei suspendări a deciziilor CD: ca să nu mai fie pusă în aplicare predarea funcţiei!

*Personajul Glăvan vorbeşte de atacurile la imaginea, prestigiul şi credibilitatea organizaţiei noastre profesionale, UZPR, care îi vulnerabilizează reprezentativitatea, creează riscuri directe pentru exercitarea drepturilor dobândite, dar tocmai EL, prezidentul, a decredibilizat Uniunea, pentru că:

în ţară se vorbeste că intrarea în UZPR şi obtinerea de adeverinţe pentru indemnizaţii s-ar face pe bani, ceea ce este pur şi simplu REVOLTĂTOR!

*Membrii fialialelor din ţară, ale UZPR, jurnalişti oneşti, cunosc că, potrivit Statutului, Consiliul Director poate fi convocat de preşedinte, de vicepreşedinte sau de 2/3 din membrii acestui for executiv.

*În privinţa măsurilor adoptate de Consiliul Director, 34 au fost votate în unanimitate, iar trei cu o singură abţinere, printre acestea fiind şi supervizarea website-ului UZPR, de vicepreşedintele de la Bucureşti şi de secretarul general, cu menţiunea că toate măsurile NU au fost impuse nestatutar, cum minte Doru Dinu Glăvan, ci au fost votate şi de el!

*Pentru necunoscători ai adevărului fără fard, Glăvan a participat la cele două şedinţe, din iunie şi iulie, ale Consiliului Director, a votat, şi-a exprimat liber şi democratic punctele de vedere, a semnat procesul-verbal, a înregistrat integral şedinţele menţionate pe reportofonul lui şi când a văzut că abuzurile sale au fost descoperite le contestă şi nu mai recunoaşte nimic, în traducere liberă, vrea să îşi anuleze propriile voturi, care au fost exprimate prin ridicarea mâinii, în cele două şedinţe!

*Vorbeşte de un scandal intern, dar faza este depăşită, a devenit unul la nivel naţional şi a intrat în atenţia autorităţilor statului.

*Prezidentul Doru Dinu Glăvan a provocat scandalul, prin eliberarea abuzivă a adeverinţelor pentru indemnizaţii şi prin încasarea retroactivă a cotizaţiilor, de care au beneficiat şi unii dintre condeierii care îi ţin partea în gazete cu câţiva internauţi drept cititori.

*Când a fost prins cu mâţa în sac... a dat din colţ în colţ şi a recunoscut, în cele două şedinţe ale Consiliului Director, că a comis ilegalităţile mai sus menţionate, iar acum vorbeşte de un ...puci, ca în America Latină, şi strigă să fie salvat de cei dezinformaţi de el, care vor veni la Adunarea Generală.

*Prin scrisoarea trimisă membrilor Consiliului Director, Glăvan îi minte în faţă şi nu a scris niciun cuvinţel despre neregulile constatate şi ilegalităţile comise de el!

 *Pe banda audio, preşedintele Glăvan afirmă: "Nu am comis greseli semnificative." Ba da, domnule Glavan ! Eliberarea, fără aprobarea Consiliului Director,  a 43 de adeverinţe este foarte gravă! La fel ca şi încasarea  cotizaţiilor retroactive!

*Uniunea Ziariştilor nu este Doru Dinu Glăvan, dar el a ajuns să creadă asta! Nu îi contestă nimeni meritele, dar cine a greşit, din punct de vedere legal, trebuie să fie judecat de cei în drept. Lucru imposibil de înţeles de cine se adresează colegilor cu un limbaj de lemn, festivist, ca în periioada încheiată în decembrie 1989.

*Din păcate, viaţa a demonstrat că preşedintele Glăvan este instabil şi îşi contestă propriile decizii, doar pentru a rămâne, cu orice preţ, chiar şi cu sacrificarea adevărului, pe temporarul post de prezident al Uniunii, cu banii sifonaţi ca şi până acum.

*Darea în vileag a abuzurilor lui Doru Dinu Glăvan nu va genera nicio consecinţă negativă asupra jurnaliştilor pensionari, care au obţinut corect  adeverinţele pentru indemnizaţii.

*Cedând pe plan nervos, Glăvan a dat telefoane, prin ţară, şi i-a minţit, pe interlocutori, că la Bucureşti are loc o...lovitură de palat, deşi statul de drept funcţionează în România.

*Jurnaliştii de bună credinţă au constatat, cu regret, că au un preşedinte mincinos, deşi este la vârsta la care nepoţii pot fi suprema bucurie.

*Doru Dinu Glăvan nu a consultat decât uneori, formal, şi nu a solicitat niciodată aprobarea Consiliului Director pentru acţiunile iniţiate de el, în folosul său, a informat forul executiv. doar ulterior, numai cu ce considera el de cuviinţă.

*Glăvan a distrus principiul organizării teritoriale a filialelor.

*Doru Dinu Glăvan şi-a început mandatul printr-o fraudă. A ascuns faptul că nu are studii superioare. A modificat pe ascuns Statutul introducând un articol prin care pot fi membri ai UZPR şi jurnaliştii de notorietate care au doar studii medii. Unde e notorietatea lui Glăvan?!?

*Membrii Consiliului Director de atunci au organizat o întâlnire la care protestau pentru minciuna cu studiile şi au vrut să-l demită. A avut loc un proces în instanţă, câştigat de el pentru că introdusese în Statut, pe ascuns, un articol în avantajul lui!

*A continuat cu falsuri în documente şi cheltuieli nejustificate descoperite de cenzorul şef Dumitru Secrieru, Pentru că era incomod l-a exclus din Uniune pe Secrieru. A avut loc un proces câştigat de Secrieru. Acesta a fost repus în funcţiile avute, dar Glăvan nu recunoaşte hotărârile instanţei!!!

*A continuat cu încălcarea Statutului, cu cheltuieli nejustificate şi neaprobate de Consiliul Director. Secretarul general, cel de atunci, le-a semnalat şi a cerut convocarea Consiliului Director şi al Comisiei de disciplină. Întâlnirile nu au avut loc, în schimb Benone Neagoe a fost determinat să plece scârbit, să renunţe la funcţii, pentru că devenise... incomod.

* Glăvan a aranjat alegerile, în adunarea generală, pentru a avea majoritate şi asta vrea să facă şi acum!

*Ridicol până la capăt, Glăvan acuză jurnalişti militari de organizarea unui puci, dar în Consiliul Director sunt doar doi, ceilalţi nouă membri sunt civili. Şi atunci unde este lovitura militară?

*Cei doi jurnalişti cu evoluţie militară fac parte din "guvernul" lui. El i-a numit. Au fost buni să-i asigure spaţii pentru manifestările UZPR la Cercul Militar şi să-i asigure cazare gratuită la hotelul militar Haiducului!

*Avocata Graţiela Bârlă este membră a UZPR. Cum poate pleda împotriva uniunii din care face parte? Nu cumva este vorba de incompatibilitate?

*Textul trimis, prin email, de Glăvan, nu-i aparţine. El nu este în stare să scrie un text coerent, fără greşeli gramaticale. De-a lungul anilor, textele lui erau corectate de Bogdan Gamaleţ, apoi de Benone Neagoe, iar în prezent de Adrian Fulea.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite