Despre filantropia Bisericii: Şcoala Gimnazială pentru fete sărace „Buna Vestire” Grădinari din judeţul Olt

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Şcoala Gimnazială pentru fete sărace „Buna Vestire” - Grădinari (jud. Olt)
Şcoala Gimnazială pentru fete sărace „Buna Vestire” - Grădinari (jud. Olt)

Mitropolia Olteniei a dăruit fetelor care provin din Casele de copii şi familiile sărace, începând cu anul şcolar 2013-2014, oportunitatea să înveţe carte în cadrul Şcolii Gimnaziale pentru fete sărace „Buna Vestire” – Grădinari, cu susţinerea financiară şi materială a Bisericii. Fete sărace din judeţele Mehedinţi, Vâlcea, Gorj, Dolj şi Olt, cât şi din oricare altă regiune a ţării sunt ajutate de Biserică să-şi facă drum în viaţă.

Şcoala Gimnazială pentru fete sărace „Buna Vestire” – Grădinari (Olt) funcţionează în cadrul Aşezământului-mănăstire „Buna Vestire“, din aceeaşi localitate. Elevele provin din Casele de copii şi din familiile sărace şi cu mulţi copii din Oltenia, accesul fiind permis şi elevelor aflate în aceeaşi situaţie de risc social din celelalte regiuni ale României. Alături de dosarul social, elevele candidate trebuie să întrunească două criterii de selecţie: un anumit nivel de inteligenţă şi o stare bună de sănătate.

Selecţia candidatelor se realizează de către o comisie de cercetare şi analiză formată din medici, psihologi, asistenţi sociali şi coordonată de managerul instituţiei. Candidatele admise încep studiile cu clasa a V-a, până la finalizarea ciclului liceal. aptitudinile intelectuale şi practice în domenii diverse, în special matematică şi arhitectură. În programa şcolii se acordă o atenţie deosebită dezvoltării personale a elevelor, precum şi dobândirii de aptitudini intelectuale şi practice în diverse domenii, cu precădere matematică şi arhitectură. Elevele Şcolii Gimnaziale ”Buna Vestire” au posibilitatea să urmeze şi cursuri de pregătire pentru viaţă: bucătărie, patiserie, croitorie şi infirmerie, care completează zestrea de educaţie pe care acestea o dobândesc.

Elevele Şcolii Gimnaziale ”Buna Vestire” nu sunt institutionalizate şi beneficiază de un program de educaţie integrat în viaţa socială, contactul cu familiile din care provin fiind permanent. Baza materială oferită de şcoală asigură condiţii la nivel european pentru educarea unui număr de 175 de fete sărace, fapt care conferă acestei şcoli caracter de unicat în Oltenia şi probabil, în România. Elevele şcolii care provin din familii sărace şi cele orfane sunt scutite de orice taxă administrativă şi şcolară, toate cheltuielile fiind suportate de Fundaţia „Buna Vestire“ a Mitropoliei Olteniei.

Oferta educaţională a şcolii respectă standardele europene şi se constituie din:

Educaţie de calitate care se desfăşoară în clasă şi cabinete de specialitate foarte bine dotate. Programul de studiu este de 5 ore, cu o pauză mare pentru gustare (10:50–11:10). Un proces educativ bazat pe Curriculum Naţional. Studiul limbilor engleză, franceză şi germană cu profesor calificaţi. Ore de studiu suplimentare asistate de cadre didactice calificate. Manuale gratuite tuturor elevelor. Clase cu un număr mic de eleve, care permit ca activitatea fiecărei eleve să fie verificată permanent de către cadrele didactice. Sală multimedia pentru creşterea caracterului interactiv şi a creativităţii pentru eleve. Posibilitatea de a scrie în revista şcolii.

Şcoala Gimnazială "Buna Vestire" Grădinari este o unitate de învăţământ preuniversitar de stat, în reţeaua instituţiilor şcolare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi are statut de unitate acreditată, conform OG 75/2005, art 40, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006.

Baza materială pe care o deţine această şcoală este impresionantă: săli de clasă mobilate corespunzător conform standardelor europene; internat cu mobilier adecvat pentru două sau trei fete în cameră; bucătărie, patiserie şi sală de mese; săli de informatică şi ştiinţe cu computere de ultimă generaţie, având posibilitatea de conectare la internet; laboratoare şi cabinete pentru fiecare disciplină; cabinet medical şi stomatologic; sală de festivităti de 200 locuri, echipată cu aparatură de proiecţie, sonorizare şi sistem pentru traducere simultană în mai multe limbi străine şi microfoane; bibliotecă şi sală de lectură; sală multimedia cu aparatură specială pentru diferite demonstraţii metodologice şi cu computere de cercetare, toate conectate la internet;galerii de artă şi o sala de expoziţie pentru lucrările realizate de elevele Şcolii, din diferite domenii de activitate; ateliere de lucru, pictură, broderie, ceramică, croitorie, patiserie, şi bucătărie; tabere şcolare pentru timpul vacanţelor, la mare şi la munte, unde Fundaţia Buna Vestire are pregătite spaţii pentru aceste activităţi. 

Conducerea Şcolii Gimnaziale pentru fete sărace „Buna Vestire” - Grădinari (Olt) poate fi contactată la următoarele date de contact:

Director Costea Anisoara, email: director@scoala-bunavestire.ro  şi administrator Pr. Roman Costea, email: contact@scoala-bunavestire.ro, telefon : 0757.600.936.

Şcoala Gimnazială "Buna Vestire" Grădinari reprezintă una dintre componentele principale ale sistemului de filantropie şi educaţie creştină dezvoltat de Mitropolia Olteniei în cele cinci judeţe ale Olteniei, sistem format din centre sociale pentru copiii cu nevoi speciale, cămine pentru persoane vârstnice sărace, instituţii de învăţământ teologic etc.

Dacă doriţi să vedeţi toate cele scrise aici despre Şcoala Gimnazială "Buna Vestire" din Grădinari, conducerea şcolii vă invită, în perioada 25 august – 10 septembrie 2015, să vizitaţi şcoala şi astfel, să descoperiţi cum se face filantropie în Oltenia.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite