6091582f5163ec4271b01f20 png
Adrian Costea
Profesor de istorie
Adrian Costea este profesor de istorie de aproape un deceniu și se adaptează permanent standardelor noilor mileniali. Dacă nu este plăcut de către elevi, este cel puțin apreciat. La rândul lui, apreciază și punctează creativitatea, gândirea critică și demersurile originale. Alternează diferite domenii de interes, de la jurnalism, politică (unde se declară a fi un libertarian) până la cercetarea istorică. Pe blogul de pe adevarul.ro are câteva articole reușite, altele controversate. Este masterand în Istoria Ideilor, Mentalităților și a Culturii de Masă, domeniu relativ nou de cercetare istorică, având potențialul de ajunge o știință auxiliară istoriei.

Articole scrise de Adrian Costea