Instituţia Prefectului vs. Consiliul Local. Cum se ”joacă” în justiţie un serviciu public esenţial pentru locuitori

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Instituţia Prefectului Alba continuă disputa juridică cu Consiliul local Alba Iulia şi Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local în ceea ce priveşte legalitatea a două hotărâri adoptate în 2018 cu privire la prelungirea valabilităţii contractului de delegare a serviciului de transport public de călători.

Instituţia Prefectului a solicitat anularea hotărârilor nr. 343 şi 436 din 2018 pe motiv de nelegalitate a procedurii prin care au fost adoptate. 

Prin hotărârea nr. 343/2018, Consiliul local a decis acordarea unui mandat special fostului primarul Mircea Hava pentru a aproba prelungirea valabilităţii Contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 226/1683/2012 încheiat între Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local şi SC STP SA Alba Iulia începând cu data de 10 septembrie 2018 şi până la data semnării noului contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, dar nu mai mult de doi ani.

Instituţia Prefectului a contestat faptul că prima hotărâre (343) a fost adoptată cu 13 voturi, susţinând că era nevoie de o majoritate de două-treimi, adică 14 voturi. În ceea ce priveşte a doua hotărâre (436), care a avut acelaşi obiect şi a fost adoptată cu majoritatea de două-treimi, Prefectura a invocat faptul că trebuia să fie un act independent şi nu unul care modifică hotărârea anterioară. 

”Afirmaţie generică lipsită de temei”

Tribunalul Alba a respins, în 7 iunie 2019, acţiunea Instituţiei Prefectului. Decizia instanţei de fond a fost contestată, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanţa de fond explică în motivare de ce a luat decizia de respingere. ”Examinând motivele de nelegalitate invocate de către reclamant cu privire la H.C.L. nr. 436/2018, instanţa constată că acestea nu subzistă în cauză. Deşi a susţinut că «este înafara legii» modalitatea în care a autoritatea locală a înţeles să se conformeze celor solicitate prin procedura prealabilă efectuată cu privire la H.C.L. nr. 343/2018, reclamantul nu a indicat în concret care sunt textele de lege pretins încălcate prin adoptarea H.C.L. nr. 436/2019, în sensul că s-a dispus modificarea H.C.L. nr. 343/2018 şi nu revocarea acesteia. Afirmaţia generică a reclamantului privind nelegalitatea H.C.L. nr. 436/2018 pentru  simplul fapt că prin aceasta s-a dispus modificarea şi nu revocarea H.C.L. nr. 343/2019, se constată a fi lipsită de temei, în condiţiile în care nu s-a făcut în mod expres trimitere la o prevedere legală concretă”, se susţine în documentul de la Tribunal.

Instanţa a constatat că Prefectura a solicitat explicit Consiliului Local Alba Iulia să dispună modificarea H.C.L. nr. 343/2018, din moment ce în partea finală a acesteia a menţionat că în cazul în care nu a procedat la modificarea şi completarea hotărârii în sensul arătat, îşi rezervă dreptul de a promova o acţiune în contencios administrativ. ”Apărarea reclamantului în sensul că este vorba de o eroare materială strecurată în cuprinsul acelei adrese, apărare invocată de reprezentantul convenţional al acestuia pentru prima dată în şedinţa publică din data de 23.05.2019 cu ocazia concluziilor asupra fondului cauzei, nu poate fi acceptată, întrucât dacă era vorba de o eroare materială, aceasta trebuia să fie îndreptată mai înainte ca autoritatea locală să fi răspuns la adresă. Practic, prin cererea de chemare în judecată, reclamantul îi reproşează pârâtului Consiliului Local Alba Iulia, faptul că s-a conformat solicitării adresate. Mai mult, instanţa constată că, în circumstanţele concrete ale cauzei, de fapt, modificarea actului administrativ în discuţie, nu este altceva decât o revocare implicită iar finalitatea urmărită de Prefect a fost practic atinsă prin adoptarea H.C.L. nr. 436/2018”, se precizează în motivare. Magistratul a constata că este neîntemeiată şi susţinerea cu privire la faptul că această hotărâre ar fi fost adoptată ca urmare a unui amendament efectuat de o persoană ce nu are calitatea de consilier local, respectiv un funcţionar public.

”Astfel, din Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului din data de  27.11.2018 reiese foarte clar că H.C.L. nr. 436/2018 a fost adoptată ca urmare a unui proiect de hotărâre iniţiat de  Primarul Municipiului Alba Iulia, proiect ce a fost înscris la poziţia nr. 8 pe ordinea de zi şi care a fost votat în final cu 20 de voturi. Din procesul verbal de şedinţă reiese într-adevăr că doamna R. G. a avut câteva intervenţii, însă acestea nu pot fi considerate amendamente propriu zise, din moment ce hotărârea a fost adoptată în forma prevăzută în proiectul de hotărâre iniţiat de către dl. Primar. De altfel, reclamantul  nu a precizat în ce anume constă amendamentul propus de susnumita. Pentru considerentele expuse, instanţa va respinge ca neîntemeiată cererea reclamantului  privind anularea H.C.L. nr. 436/2018”, susţine Tribunalul Alba.

”Nu mai subzistă însă motivul de nelegalitate invocat de reclamant”

Ca urmare a respingerii cererii de anulare a hotărârii nr. 436/2018, instanţa a examinat legalitatea hotărârii nr. 343/2018 aşa cum a fost modificată prin aceasta şi nu în forma sa iniţială. ”Singurul motiv de nelegalitate invocat de reclamant constă în aceea că  H.C.L. nr. 343/2018 este un act administrativ care priveşte patrimoniul Municipiului Alba Iulia şi că nu au fost respectate prevederile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, în sensul că nu a fost adoptată cu votul a 2/3 din numărul consilierilor locali în funcţie. (…) În condiţiile în care H.C.L. din anul 2012 în baza cărei s-a încheiat contractul de delegare a gestiunii, a fost adoptată cu votul a 2/3 din numărul consilierilor locali în funcţie, pentru respectarea principiului simetriei, se impune ca şi orice H.C.L. ulterioară care vizează modificarea acelui contract de gestiune, să fie adoptată în aceleaşi condiţii. În cauză, nu mai subzistă însă motivul de nelegalitate invocat de reclamant, întrucât deşi iniţial H.C.L. nr. 343/2018 a fost adoptată doar cu votul a 13 din totalul de 21 consilieri locali în funcţie, ulterior prin H.C.L. nr. 436/2018, aceasta a fost modificată cu votul a 20 de consilieri.

În condiţiile în care instanţa a constatat deja legalitatea H.C.L. nr. 436/2018, nu mai există nici un temei pentru a se dispune anularea H.C.L. nr. 343/2018. Având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse, în temeiul disp. art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 cererea formulată de reclamant va fi în întregime respinsă”, a concluzionat instanţa de judecată. Procesul în faza de apel va fi demarat în perioada următoare, nefiind alocat, deocamdată, un prim termen de judecată.

Citiţi şi:

 

Se pregăteşte restaurarea cetăţii dacice UNESCO de la Căpâlna. Licitaţie lansată de INP pentru studii şi proiecte tehnice

 

Ţeparul care cumpăra maşini şi apoi „uita“ să plătească diferenţa de preţ, condamnat la închisoare cu executare

 

Procese ieşite din comun. Cazul magistratului care s-a judecat pe sine şi cel al femeii care şi-a dat în judecată partenerul fiindcă nu-i asigura orgasmul

Alba IuliaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite