Protecţia Consumatorilor oferă sprijin persoanelor fizice care vor să intre în starea de insolvenţă

0
0
FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) recomandă persoanelor cu datorii mari să apeleze la consilierea în vederea intrării în starea de insolvenţă pentru persoanele fizice. Astfel, „Adevărul” va prezenta informaţiile cele mai importante despre această procedură.

În România, procedura insolvenţei persoanelor fizice se aplică de pe 1 ianuarie 2018 prin Legea nr. 151/2015.  Potrivit acesteia, există trei proceduri diferite de insolvenţă pe care persoanele fizice le pot accesa: plan de rambursare a datoriilor, lichidarea de active şi o procedură simplificată.

Condiţii de a putea intra în insolvenţă

În mod normal, se consideră că o persoană fizică a intrat în insolvenţă dacă nu mai are destule fonduri pentru a-şi achita datoriile, pe măsură ce acestea devin scadente. după trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadenţei. Aşadar, doar cei ce au datorii mai vechi de trei luni la cel puţin un creditor pot face o cerere pentru iniţierea procedurilor de intrare în insolvenţă.

Legea se aplică doar persoanelor care au domiciliul, reşedinţa sau reşedinţa obişnuită de cel puţin şase luni anterior depunerii cererii în România şi care sunt în stare de insolvenţă şi au posibilitatea ca în termen de un an să-şi execute obligaţiile astfel cum au fost contractate, cu menţinerea unui nivel de trai rezonabil pentru ele şi persoanele pe care le au în întreţinere.

De asemenea, o altă condiţie de a intra în insolvenţă face referire la cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului care este de 15 salarii minime pe economie. În anul 2020 a crescut salariul minim (de la de la 2.080 de lei la 2.230 de lei) şi astfel a crescut şi pragul minim necesar pentru intrarea în insolvenţă. Astfel că, în prezent, cuantumul minim este de 33.450 de lei.

Pe de altă parte, procedura de insolvenţă nu se poate aplica persoanelor care au mai apelat la o astfel de procedură (finalizată cu eliminarea datoriilor reziduale) cu mai puţin de cinci ani anterior formulării unei noi cereri de deschidere a procedurii insolvenţei sau celor care se află deja într-o astfel de procedură.

De asemenea, nu pot apela la procedura insolvenţei cei care au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de evaziune fiscală, a unei infracţiuni de fals sau a unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, cei care au fost concediaţi în ultimii doi ani din motive ce le sunt imputabile, cei care, deşi sunt apţi de muncă, nu au făcut eforturi pentru a se angaja sau au refuzat, în mod nejustificat, un loc de muncă propus sau orice altă activitate care le-ar putea aduce venituri, dar şi cei care acumulează noi datorii în timp ce se află în stare de insolvenţă.

Procedurile de insolvenţă din lege

Legea nr. 151/2015 este documentul care are ca scop instituirea unei proceduri pentru redresarea situaţiei financiare a persoanelor fizice cu datorii, prin  trei proceduri:

Insolvenţa pe baza planului de rambursare a datoriilor poate fi accesată prin formularea unei cereri la Comisia de insolvenţă, dacă datornicul consideră că se află în stare de insolvenţă, dar în acelaşi timp situaţia sa financiară nu este compromisă total. În acest caz, cuantumul minim al datoriilor trebuie să totalizeze 15 salarii minime pe economie.

În cazul în care cererea îi este aprobată, datornicul stabileşte un plan de rambursare pe care creditorii trebuie să-l aprobe şi care va fi pus în executare pe parcursul a cinci ani. Un aspect important este că, până la aprobarea definitivă a planului de rambursare, executările silite ce vizează persoana respectivă vor fi suspendate pentru maxim trei luni, dar în urma aprobării planului toate măsurile de executare silită vor fi suspendate. În situaţia în care planul nu este respectat, sau debitorul nu-şi achită datoriile curente, se poate cere închiderea procedurii pe bază de plan şi deschiderea procedurii pe bază de lichidare de active, scrie Avocatnet.ro.

A doua procedură este cea referitoare la lichidarea activelor şi potrivit legii, se ajunge la aceasta dacă situaţia financiară a persoanei este complet compromisă. Atât datornicul poate cere intrarea în această procedură, cât şi creditorii acestuia, în situaţia în care planul de rambursare nu poate fi dus la bun sfârşit.

Lichidatorul desemnat de instanţă va analiza care sunt datoriile persoanei fizice şi va face inventarul bunurilor sale pentru a stabili cum se vor acoperi datoriile şi tot el este cel care se va ocupa de toate actele juridice necesare. După ce bunurile sunt vândute şi se înapoiază creditorilor datoriile sau o parte din ele, acesta întocmeşte un raport final în baza căruia instanţa va decide procedura.

După ce este închisă perioada procedurii, datornicul este supravegheat, iar ştergerea eventualelor datorii rămase se va face numai dacă, după un anumit număr de ani de la data închiderii procedurii a acoperit un anumit procent din datorii.

Procedura simplificată de insolvenţă este accesibilă unei persoane fizice doar dacă suma totală a datoriilor sale este de cel mult zece salarii minime pe economie, dacă nu are bunuri sau venituri ce pot fi urmărite în cadrul unei proceduri de executare silită şi dacă are peste vârsta standard de pensionare sau şi-a pierdut total/cel puţin jumătate din capacitatea de muncă.

Aceasta, la fel ca cea de-a doua procedură, este una juridică şi aprobarea intrării în insolvenţă se face de către instanţă. Executările silite sunt suspendate de la momentul încuviinţării.

Datornicul este obligat să-şi plătească datoriile curente la timp, să nu se mai împrumute, să anunţe în fiecare an Comisia de insolvenţă cu privire la situaţia bunurilor sale sau dacă obţine venituri suplimentare de peste 50% din salariul minim pe economie faţă de nivelul declarat la momentul cererii de intrare în insolvenţă. De asemenea, datornicul va trebui să anunţe Comisia dacă moşteneşte, dacă primeşte cu titlu de donaţie sau intră în posesia unor bunuri sau servicii a căror valoare depăşeşte salariul minim pe economie.

ANPC sfătuieşte oamenii cu datorii mari să ceară asistenţă

În contextul măririi dobânzilor bancare şi interbancare şi al creşterii inflaţiei din ultima perioadă, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) vine în sprijinul persoanelor fizice aflate în imposibilitate de plată. Astfel, prin Direcţia de Insolvenţă a Persoanelor Fizice din cadrul ANPC, consumatorii care au accesat credite, au acumulat datorii şi nu le mai pot face faţă, pot apela la procedura specifică, de insolvenţă a persoanelor fizice, prevăzută de Legea nr. 151/2015.

Oamenii care doresc să se înscrie trebuie să completeze formularul de insolvenţă de pe site-ul ANPC. Prin procedura de insolvenţă a persoanelor fizice, este reglementată situaţia în care datoriile persoanelor fizice pot fi reeşalonate pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire încă 1 an. Persoanele fizice care au bunuri sau venituri urmăribile şi nu se încadrează pentru procedura pe bază de plan de rambursare, pot opta pentru procedura prin lichidare de active.

De asemenea, persoanele pot accesa site-ul ANPC pentru a se informa sau pot lua legătura cu birourile teritoriale de insolevnţă din cadrul comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor. Lista acestora se găseşte aici.

Mai multe - Societate

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite