O nouă linie de finanţare europeană este disponibilă pentru proiectele ce vizează integrarea şomerilor pe piaţa muncii

0
Publicat:
Ultima actualizare:
O nouă linie de finanţare POSDRU va permite modernizarea Agenţiilor pentru Ocuparea Forţei de Muncă FOTO Adevărul
O nouă linie de finanţare POSDRU va permite modernizarea Agenţiilor pentru Ocuparea Forţei de Muncă FOTO Adevărul

O nouă linie de finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) va fi lansată pe 17 iunie. Aşa au anunţat reprezentanţii Ministerului Muncii, care au precizat că finanţarea va fi acordată proiectelor ce îşi propun integrarea pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi a celor de lungă durată din zonele rurale, dar şi promovarea egalităţii pe piaţa muncii.

Spre deosebire de celelalte linii de finanţare POSDRU deschise până acum, candidaţii au la dispoziţie două săptămâni începând de astăzi să studieze Ghidul solicitantului şi să-şi întocmească proiectele conform cerinţelor manualului. Astfel, portalul ACTIONWEB prin care pot fi depuse proiectele online se va deschide pe data de 17 iunie la ora 10.00 şi se va închide la 1 iulie 2013 la ora 16.00.

Pentru modernizarea Agenţiilor de Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM) astfel încât să ofere cât mai multe servicii de ocupare sunt alocate 50.000.000 de euro în fiecare regiune, iar pentru creşterea calităţii în serviciile de ocupare din cadrul ANOFM au fost alocaţi 70.000.000 de euro.

5.000.000 de euro granturi în fiecare regiune pentru integrarea şomerilor pe piaţa muncii

Totodată, de finanţare europeană de până la 5.000.000 de euro în fiecare regiune vor beneficia şi proiectele ce îşi propun integrarea pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi a celor de lungă durată. În plus, pentru dezvoltarea zonelor rurale în sensul dezvoltării resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă sunt disponibile fonduri de 40.000.000 de euro.

Linia de finanţare deschisă luni de Ministerul Muncii pune la dispoziţie şi 40.000.000 de euro pentru proiectul „Şanse egale şi respect”. Astfel, pentru fiecare regiune sunt alocaţi câte 4.000.000 de euro pentru promovarea egalităţii pe piaţa muncii.

Valoarea contribuţiei beneficiarului în cadrul proiectului, dacă acesta este acceptat, variază în funcţie de domeniul major de intervenţie, dar şi de tipul de instituţie care depune proiectul. În acest caz, proiectele pentru modernizarea ANOFM trebuie suportate în proporţie de 25% de la bugetul de stat.

ONG-urile pot contribui cu doar 2% la proiectele din fonduri europene POSDRU

În cazul proiectelor ce vizează integrarea şomerilor pe piaţa muncii, contribuţia beneficiarului este de 2% dacă cel care a depus proiectul este o organizaţie fără scop patrimonial (organizaţie neguvernamentală) sau o universitate acreditată şi de 5% dacă beneficiarul proiectului este o instituţie cu scop patrimonial. Dacă o instituţie finanţată integral din bugetul de stat îşi propune să implementeze un proiect ce vizează integrarea şomerilor pe piaţa muncii, contribuţia în calitate de solicitant va fi de 9%.

În plus, când vine vorba de proiecte de vor ajuta la dezvoltarea zonelor rurale în ceea ce priveşte calificarea şi ocuparea forţei de muncă, contribuţia în cazul în care o instituţie de stat îşi propune implementarea unui astfel de proiect este de 14,06%, în timp ce pentru ONG-uri şi societăţi comerciale contribuţia rămâne aceeaşi de 2, respectiv 5%.

Potrivit Ghidului redactat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România, persoana juridică, conform legislaţiei româneşti aplicabile pentru fiecare categorie de persoană juridică desemnată ca fiind eligibilă prin Condiţiile specifice aplicabile pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte şi în conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a POSDRU. Totodată, solicitantul are responsabilitatea finală pentru managementul şi implementarea proiectului conform prevederilor contractului de finanţare.

Sunt excluse de la finanţarea proiectelor instituţiile, organizaţiile şi companiile care:

 • se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale.
 • reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita profesională;
 •  reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
 •  se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, întruna din situaţiile de mai jos:
 • obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
 • obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul  semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale.
 • reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
 •  i se aplică o sancţiune administrativă în legătură cu declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de autoritatea contractantă, sau pentru faptul că nu a furnizat acele informaţii, sau în 12 legătură cu faptul că s-a constatat o încălcare gravă a obligaţiilor ce îi revin în temeiul contractelor deja finanţate.
 •  solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanţii lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate;
 • se face vinovat de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane responsabil sau nu a furnizat aceste informaţii;
 •  solicitantul sau partenerii se află pe lista beneficiarilor excluşi de la finanţare în urma rezilierii contractelor de finanţare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau refuză să semneze contractul de finanţare sau se află în situaţia de conflict de interese;
 •  dacă informaţiile prevăzute în cererea de finanţare nu corespund cu documentele suport depuse în etapa de contractare. Nu se admit justificări de tipul introducerii eronate a datelor.
SocietatePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite