Bacalaureat 2024. Cum s-a desfășurat proba la Limba și literatura română, examenul oral

0
Publicat:

Bacalaureat 2024, proba la Limba și literatura română, examenul oral. Subiectele pentru proba la Limba și literatura română, examenul oral, au fost elaborate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

elevi în sala de examen la Bacalaureat
Examenul de Bacalaureat 2024 a început cu proba la Limba română, oral. Sursa foto: arhivă

Bacalaureat 2024, proba la Limba și literatura română, oral. Cum s-a desfășurat examenul

Candidații au intrat în sala de examen în ordinea afișată, respectând criteriul alfabetic și ora prevăzută pentru fiecare grupă. Fiecare candidat a prezentat comisiei cartea de identitate, iar comisia a verificat cu atenție actele. Apoi, după verificarea datelor din buletin, elevii au extras câte un bilet. Ei au primit una sau mai multe hârtii ștampilată pentru ciornă iar pentru rezolvarea subiectelor li s-au alocat 15 minute. În schimb, pentru susținerea acestora în fața comisiei, elevii au avut la dispoziție 10-15 minute. După susținerea probei, elevii au predat ciorna semnată și biletul de examen.

Bacalaureat 2024. Limba română, oral. Reguli și restricții

Candidații nu au avut voie să schimbe biletele de examen. Intrarea în sala de examen cu orice fel de lucrări, manuale, dicționare, notițe, însemnări, telefoane mobile sau orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare a fost total interzisă. Această regulă este valabilă pentru toate probele examenului. Nerespectarea acestor dispoziții duce la eliminarea candidatului din examen de către președintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. În cazul candidaților care au refuzat să răspundă la întrebările formulate de examinator, s-a considerat că aceștia nu au susținut proba.

Evaluarea probei la BAC 2024, Limba Română, oral

Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba română a fost evaluată de doi profesori. Fiecare profesor examinator a notat în mod independent, pe baza grilei, pe un borderou individual, nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română: utilizator mediu, utilizator avansat, utilizator experimentat. Imediat după susținerea probei de către candidat, profesorii examinatori au stabilit  nivelul de competență lingvistică al candidatului. Dacă cei doi profesori acordă același nivel, acesta devine nivelul de competență lingvistică final. În cazul în care acordă niveluri diferite, nivelul de competență lingvistică se stabilește astfel:

Dacă primul profesor examinator acordă nivelul de competență mediu, iar al doilea profesor examinator acordă nivelul de competență avansat, rezultatul final este utilizator avansat. 

Dacă primul profesor examinator acordă nivelul de competență mediu, , iar al doilea profesor examinator acordă nivelul de competență experimentat, rezultatul final este utilizator avansat. 

Dacă primul profesor examinator acordă nivelul de competență avansat, iar cel de-al doilea acordă nivel experimentat,  rezultatul final este utilizator experimentat, scrie edupedu.ro.

Bacalaureat 2024. Calendarul următoarelor probe 

19 – 20 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba maternă;

19 – 21 iunie 2024: Evaluarea Competențelor digitale;

25 – 27 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională;

1 iulie 2024: Limba și literatura română, proba scrisă;

2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului, proba scrisă;

4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării, proba scrisă;

5 iulie 2024: Limba și literatura maternă, proba scrisă;

8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00;

9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestațiilor;

12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale

Cum se desfășoară Bacalaureat 2024, proba la Limba și literatura română, examenul oral scrie pe larg în  Ghidul profesorului pentru Bacalaureat, un auxiliar didactic avizat de Ministerul Educației. 

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite