George Mihăiţă, Horaţiu Mălăele şi Anca Damian se află printre personalităţile recompensate de Academia Română cu distincţii speciale

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Foto Inquam Photos
Foto Inquam Photos

Actorii George Mihăiţă, Horaţiu Mălăele, Maia Morgenstern şi Dorel Vişan şi regizoarea Anca Damian se numără între personalităţile recompensate de Academia Română cu distincţii speciale.

Academia Română va decerna, pe 8 decembrie 2021, premiile pentru anul 2019. Evenimentul se va desfăşura în Aula Academiei Române, în format hibrid, cu participarea membrilor Adunării Generale şi a premianţilor.

Ca în fiecare an, domeniile avute în vedere sunt reprezentate în cadrul celor 14 secţii ştiinţifice ale Academiei Române şi anume: literatură şi filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, ştiinţe tehnice, tehnologia informaţiei, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, sociologie, psihologie, filosofie, arte plastice, teatrale şi muzicale.

Cu acest prilej, în cadrul evenimentului, Academia Română va acorda 9 diplome „Meritul Academic“ şi 8 diplome „Distincţia Culturală“.

Lista completă a premiilor şi diplomelor acordate

I. FILOLOGIE ŞI LITERATURĂ

1. Premiul „Timotei Cipariu“
Lucrarea: Gramatica limbii române
Autori: Ion Bărbuţă şi Elena Constantinovici

2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“
Lucrarea: Ediţie cronologică integrală Mihai Eminescu, Opere, vol. I: Cronologii şi simbioze poetice (1866- 1876); vol. II: Cronologii şi simbioze poetice (1877-1883)
Autor: Valentin Coşereanu

3. Premiul „Ion Creangă“
Lucrarea: Undeva în Transilvania
Autor: Mirel Taloş

4. Premiul „Titu Maiorescu“
Lucrarea: «Grup sburător». Trăitul şi scrisul împreună în cenaclul lui E. Lovinescu.
Autor: Ligia Tudurachi

5. Premiul „Lucian Blaga“
Volumul: Autenticitatea, sensuri şi nonsensuri. Teorii româneşti interbelice în contexte europene
Autor: Ştefan Firică

6. Premiul „Mihai Eminescu“
Volumul: Trecere, petrecere
Autor: Ioana Ieronim (Ioana Latham)

7. Premiul „Ion Luca Caragiale“ – Nu se acordă

II. ŞTIINţE ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE

1. Premiul „Vasile Pârvan“
a) Lucrarea: The Brooch Workshops from Dacia and the other Danubian Provinces of the Roman Empire (1st c. BC – 3rd c. AD)
Autor: Sorin Cociş

b) Lucrarea: Siret – „Dealul Ruina“. Aşezarea fortificată din epoca timpurie a fierului
Autor: Ion Mareş

2. Premiul „Dimitrie Onciul“
Lucrarea: Valori ale ortodoxiei româneşti. Mănăstirea Căldăruşani (vol. I-II)
Autor: Florin Şerbănescu

3. Premiul „George Bariţiu“
Lucrarea: Archaeological explorations of magic and witchcraft in Iron Age Transylvania
Autor: Aurel Rustoiu

4. Premiul „Nicolae Iorga“
Lucrarea: Unirea Basarabiei cu România şi recunoaşterea ei internaţională
Autor: Valentin Burlacu (Republica Moldova)

5. Premiul „Nicolae Bălcescu“
Lucrarea: Securitatea şi exilul intelectualilor români în Italia
Autor: Anca Stângaciu

6. Premiul „A.D. Xenopol“
Lucrarea: Relaţiile diplomatice româno-italiene în timpul Primului Război Mondial 1914-1918
Autor: Mihail Dobre

7. Premiul „Mihail Kogălniceanu“
Lucrarea: Populaţia românească din Peninsula Balcanică
Autor: Dorin Lozovanu (Republica Moldova)

8. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“
Lucrarea: Românii din Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş în Primul Război Mondial (părţile I şi II)
Editor: Ioan Popa

III. ŞTIINŢE MATEMATICE

1. Premiul „Simion Stoilow“
a) Lucrarea: Global and blow-up radial solutions for quasilinear elliptic systems arising in the study of viscous, heat conducting fluids.
Autor: Marius Ghergu

b) Lucrarea: Generalized q-Gaussian von Neumann algebras with coefficients I: Relative strong solidity.
Autor: Bogdan Teodor Udrea

2. Premiul „Gheorghe Ţiţeica“ – Nu se acordă

3. Premiul „Gheorghe Lazăr“ – Nu se acordă

4. Premiul „Grigore C. Moisil“ – Nu se acordă

5. Premiul „Spiru Haret“
Monografia: Diffusion in random Fields – Application to transport in Groundwater
Autor: Nicolae Suciu

6. Premiul „Dimitrie Pompeiu“
Monografia: Lipschitz Functions
Autori: Ştefan Cobzaş şi Adriana Nicolae

7. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria ştiinţelor şi tehnicii) – Secţia de ştiinţe matematice nu are propuneri

IV. ŞTIINŢE FIZICE

1. Premiul „Constantin Miculescu“
Grupul de lucrări: Modelarea macroscopică a generării de armonice superioare în configuraţii existente experimental
Autori: Katalin Kovács şi Valer Toşa

2. Premiul „Dragomir Hurmuzescu“
Grupul de lucrări: Modelări teoretice ale heterostructurilor feroelectrice
Autor: Lucian Dragoş Filip

3. Premiul „Ştefan Procopiu“ – Nu se acordă

4. Premiul „Horia Hulubei“ – Nu se acordă

5. Premiul „Radu Grigorovici“
Grupul de lucrări: Noi biosenzori nanostructuraţi şi proceduri electrochimice pentru determinarea de iniţiatori ai stresului oxidativ, al efectului asupra biomoleculelor şi mecanisme de reglare ale acestuia.
Autori: Mădălina Maria Bârsan, Teodor Adrian Enache şi Victor Constantin Diculescu

V. ŞTIINŢE CHIMICE

1. Premiul „Costin D. Neniţescu“
Grupul de lucrări: Polimeri siliconici concepuţi pentru traductoare pe bază de elastomeri
Autor: Codrin Ţugui

2. Premiul „I. G. Murgulescu“
a) Grupul de lucrări: Materiale şi nanomateriale avansate cu design şi proprietăţi adaptate pentru multiple aplicaţii
Autor: Irina Atkinson

b) Grupul de lucrări: Utilizarea complementară a metodelor spectroscopice pentru investigarea sistemelor supramoleculare.
Autor: Iulia Matei

3. Premiul „Gheorghe Spacu“
Grupul de lucrări: Contribuţii în domeniul chimiei coordinative şi organometalice a elementelor staniu şi plumb şi sinteză de tectoni organostaniu în ingineria cristalină
Autor: Adrian-Alexandru Someşan

4. Premiul „Nicolae Teclu“ 
Grupul de lucrări: Contribuţii în domeniul catalizei heterogene cu aplicaţii în energetica hidrogenului: stocare chimică şi utilizare
Autor: Mihaela Diana Lazăr

5. Premiul „Cristofor I. Simionescu“ 
Grupul de lucrări: Structuri heterociclice oligomere şi polimere pentru materiale avansate în (opto)electronică
Autor: Cătălin-Paul Constantin

VI. ŞTIINŢE BIOLOGICE

1. Premiul „Emil Racoviţă“ – Nu se acordă

2. Premiul „Grigore Antipa“ – Nu se acordă

3. Premiul „Nicolae Simionescu“
Grup de 16 lucrări 2016-2019 pe tema: Identificarea de noi molecule cu potenţial terapeutic, anticanceros şi antoproliferativ
Autor: Valentin Zaharia

4. Premiul „Emanoil Teodorescu“
Suită de 9 lucrări 2011-2019 în domeniul: Mecanismele de generare şi menţinere a durerii neuropatice (activarea microfagelor şi microgliilor, rolul chemokinelor în activitatea canalelor ionice din neuronii ganglionilor dorsali spinali)
Autor: Violeta Ristoiu

VII. ŞTIINŢE GEONOMICE

1. Premiul „Grigore Cobălcescu“
Lucrarea: Late Pleistocene to Holocene paleoenvironmental changes in the NW Black Sea
Autori: Andrei Briceag, Anastasia Yanchilina (SUA), William B.F. Ryan (SUA), Marius Stoica* şi Mihaela Melinte*

2. Premiul „Ludovic Mrazec“
Lucrarea: When a mudstone was actually a “sand”: Results of a sedimentological investigation of the bituminous marl formation (Oligocene), Eastern Carpathians of Romania.
Autori: Juergen Schieber (SUA), Crina Miclăuş*, Anca Seserman, Bei Liu (SUA) şi Juan Teng (SUA)

3. Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“
Lucrarea: Degradation processes of iron-sulfides and calcite containing aggregates from asphaltic mixtures
Autori: Nicolae Har, Alexandru Lăzărean, Mihai Iliescu, Nicolae Ciont şi Ioan Florin Abrudan

4. Premiul „Ştefan Hepites“
a) Lucrarea: Using Vertical Electrical Soundings to characterize seawater intrusions in the southern area of Romanian Black Sea coastline
Autori: Bogdan Mihai Niculescu, Gina Andrei

b) Lucrarea: Structural and Geodynamic Ideas on the Galati-Izvoarele Seismic-Prone Area (Eastern Romania)
Autori: Lucian Beşuţiu*, Mihail Diaconescu, Luminiţa Zlăgnean şi Andreea Craiu

5. Premiul „Simion Mehedinţi“
a) Lucrarea: Future land use/cover changes in Romania: regional simulations based on CLUE-S model and CORINE land cover database
Autori: Gheorghe Kucsicsa, Elena-Ana Popovici*, Dan Bălteanu**, Ines Grigorescu*, Monica Dumitraşcu* şi Bianca Mitrică (Dumitrescu)*

b) Lucrarea: Ţinutul Ciceului – Analiză regională
Autor: Alexandra-Camelia Marian-Potra

VIII. ŞTIINŢE TEHNICE

1. Premiul „Aurel Vlaicu“
a) Grupul de lucrări: Mecanica materialelor compozite
Autori: Dan Mihai Constantinescu şi Ştefan Sorohan

b) Cartea: Convertoare de curent continuu hibride
Autori: Octavian Cornea, Dan Hulea şi Nicolae Muntean

2. Premiul „Traian Vuia“
a) Cartea: Metode numerice în tehnică
Autori: Nicolae Ursu-Fischer şi Mihai Ursu

b) Grupul de lucrări: Sistem radar bistanic cu receptor fix de sol şi transmiţător de oportunitate satelitar (Bistatic radar system with a fixed ground-based receiver and spaceborne transmitter of opportunity)
Autori: Andrei Anghel şi Remus Cacoveanu

3. Premiul „Henri Coandă“
Cartea: Introduction in optimisation of industrial robots: theory and applications
Autori: Cornel Brişan, Cătălin Boantă şi Veturia Chiroiu*

4. Premiul „Constantin Budeanu“
a) Cartea: Percepţia prin particule
Autor: Radu Dănescu

b) Grupul de lucrări: Research at the confluence of machine learning, computer vision, and robotics (Cercetări multidisciplinare la confluenţa învăţării automate, a viziunii computerizate şi a roboticii).
Autori: Radu Timofte, Eirikur Agustsson (Elveţia), Fabian Mentzer (Elveţia), Michael Tschannen (Elveţia), Luc Van Gool (Elveţia)

5. Premiul „Anghel Saligny“
Cartea: Tratat de inginerie termică în clădiri
Autor: Mihai Ilina şi Cătălin Lungu

6. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria ştiinţelor şi tehnicii)
Cartea: Radarul românesc. O istorie vie
Coordonator: Anton Muraru

IX. ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE

1. Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ – agricultură, economie, botanică
Lucrarea: Cercetări privind floarea soarelui în Republica Moldova
Autor: Maria Duca

2. Premiul „Traian Săvulescu“ – Nu se acordă

3. Premiul „Marin Drăcea“ – silvicultură, ecologie, cercetare forestieră, protectia mediului
Lucrarea: Forest Science for a Sustenable Forestry and Human Wellbeing
Autori: Ecaterina Nicoleta Apostol, Mihai Andrei Tănase, Constantin Nechita, Ionuţ-Silviu Pascu şi Marius Budeanu

4. Premiul „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ – agricultură, ştiinţa solului, îmbunătăţiri funciare, horticultură, zootehnie
a) Lucrarea: Tratat de legumicultură specială
Autori: Costel Vînătorul, Bianca Muşat şi Camelia Bratu

b) Lucrarea: Alternative Swine Management Systems
Autori: Ioan Huţu, Gary Onan

X. ŞTIINŢE MEDICALE

1. Premiul „Iuliu Haţieganu“
Lucrarea: Tratat de patologie şi chirurgie esofagiană
Coordonatori: Silviu Constantinoiu, Ioan Cordoş, Constantin Ciuce şi Viorel Scripcaru

2. Premiul „Daniel Danielopolu“
Lucrarea: Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research
Autori: Alisa G. Keywoods (SUA) şi Costel C. Darie

3. Premiul „Gheorghe Marinescu“
Lucrarea: Adicţia digitală – boală a scietăţii postmoderne
Autor: Adina-Brînduşa Baciu

4. Premiul „Victor Babeş“
Lucrarea: Autopsii medico-istorice
Autor: Octavian Buda

5. Premiul „Constantin I. Parhon“ – Nu se acordă

6. Premiul „Ştefan S. Nicolau“ – Nu se acordă

XI. ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE

Ştiinţe economice
1. Premiul „Petre S. Aurelian“
Grupul de lucrări cu tema Integrarea monetară şi incertitudinea economică.
The micro-foundations of an open economy money demand: An application to central and eastern European countries, Journal of Macroeconomics, 60, 2019; The money demand and the loss of interest for the euro in Romania, Applied Economics Letters, Vol.26, No.3, 2019; Does the U.S. economic policy uncertainty connect financial markets? Evidence from oil and commodity currencies, Energy Economics, 83, 2019.
Autor: Claudiu Tiberiu Albulescu

2. Premiul „Virgil Madgearu“
Lucrarea: Productivitatea muncii şi performanţa în agricultură
Autor: Costel C. Negrei

3. Premiul „Victor Slăvescu“
Lucrarea: Afaceri internaţionale performante în secolul 21. Noi abordări şi soluţii
Autori: Victor Danciu, Mihaela Gabriela Belu şi Dorel Paraschiv

4. Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“
Lucrarea: The Romanian Economy. A Century of Transformation (1918-2018)
Autori: Luminiţa Chivu*, Valeriu Ioan-Franc**, George Georgescu* şi Jean-Vasile Andrei

Sociologie
5. Premiul „Dimitrie Gusti“
Lucrarea: Sociologia proastei guvernări în România interbelică
Autor: Bogdan Bucur

6. Premiul „Henri H. Stahl“
Lucrarea: Boieri şi aristocraţi români în secolul al XIX-lea - studiu de mentalitate şi moravuri în spaţiul privat
Autor: Elena Olariu

Ştiinţe Juridice
7. Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă

8. Premiul „Simion Bărnuţiu“
Lucrarea: Răspunderea contractuală. O analiză juridică şi economică
Autor: Cristian Paziuc

9. Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă

XII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE şI PEDAGOGIE

1. Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“
Lucrarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, vol. I-II
Autori (coordonatori): Ion-Ovidiu Pânişoară şi Marin Manolescu

2. Premiul „Mircea Florian“ – Nu se acordă

3. Premiul „Ion Petrovici“ – Nu se acordă

4. Premiul „Vasile Conta“ – Nu se acordă

5. Premiul „Dumitru Stăniloaie“
Lucrarea: Omul lăuntric. Andrei Scrima şi fizionomia experienţei spirituale
Autor: Ioan Alexandru Tofan

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ŞI AUDIOVIZUAL

Creaţie muzicală
1. Premiul „George Enescu“ – Nu se acordă

Muzicologie
2. Premiul „Ciprian Porumbescu“
Lucrarea: Cărţile psalmilor. Reflexii în sonor
Autor: Carmen Stoianov

Istoria artei
3. Premiul „George Oprescu“
Lucrarea: Picturi murale extrase: istorie, restaurare, monitorizare
Autor: Maria-Magdalena Drobotă

Artă plastică
4. Premiul „Ion Andreescu“
Lucrarea: Expoziţia Gestul în desen (Muzeul de Artă Constanţa, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi)
Autor: grafician Florin Stoiciu

Etnografie şi folclor
5. Premiul „Simion Florea Marian“ – Nu se acordă

Creaţie arhitectonică
6. Premiul „Duiliu Marcu“
Lucrarea: Ambasada statului Kuwait din Bucureşti (finalizată şi recepţionată în 2019)
Autori: Dr.arh. Vladimir Arsene

Artele spectacolului
7. Premiul „Aristizza Romanescu“
a) Lucrarea: „Călătoria fantastică a Maronei” (coproducţie România, Franţa, Belgia)
Autor: regizor Anca Damian

b) Lucrările: „Mazurka” (regia Alexandru Hausvater şi „Scripcarul pe acoperiş” (regia Andrei Munteanu)
Autor: scenograf Viorica Petrovici

XIV. ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

1. Premiul „Grigore Moisil“
Opera: Grup de şapte lucrări cu tema Învăţare nesupervizată, reguli de asociere relaţională şi aplicaţii.
Autor: Gabriela Czibula

2. Premiul „Mihai Drăgănescu“ – Nu se acordă

3. Premiul „Tudor Tănăsescu“
Opera: Grup de două lucrări: Deep Learning Neural Architecture in Emotion Recognition forRomanian Language; Noisy Speech Emotion Recognition in Romanian Language
Autori: Marius Dan Zbancioc şi Monica Feraru

4. Premiul „Gheorghe Cartianu“ – Nu se acordă

* a mai primit un Premiu al Academiei Române
** este membru al Academiei Române

Diplome „Meritul Academic“ şi diplome „Distincţia Culturală“

Diploma „Meritul Academic“
1. Lucia Hossu-Longin, jurnalist şi realizator de televiziune – pentru excepţionala activitate culturală şi cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani
2. Prof.univ.dr. Gábor Xantus, director de imagine, scenarist – pentru deosebita activitate dedicată artei cinematografice
3. Dr. Aron Xantus, regizor – pentru deosebita activitate dedicată artei cinematografice
4. Centrul de Studii Transilvane – pentru deosebita activitate ştiinţifică şi editorială şi cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la reînfiinţare
5. Constantin-Emil Ursu, director general al Muzeului Naţional al Bucovinei – pentru înaltul profesionalism şi permanenta colaborare cu Academia Română
6. Prof.dr. Gheorghe Marinică, coordonator al volumului Monografia Ploieştiului – în semn de apreciere a remarcabilei activităţi în domeniul cercetării şi prezentării cu profesionalism şi pasiune a istoriei oraşului Ploieşti
7. Prof.dr. Constantin Trestioreanu, preşedintele Societăţii Culturale „Ploieşti – Mileniul III“, coordonator al volumului Monografia Ploieştiului – în semn de apreciere a remarcabilei activităţi în domeniul cercetării şi prezentării cu profesionalism şi pasiune a istoriei oraşului Ploieşti
8. Filiala din Timişoara a Academiei Române – pentru activitatea deosebită şi contribuţia adusă la îmbogăţirea ştiinţei şi culturii şi cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la înfiinţare
9. Dr. Cristian Păunescu, consilier al guvernatorului Băncii Naţionale a României – în semn de recunoaştere şi preţuire a întregii activităţi de cercetare şi publicare de documente

Diploma „Distincţia Culturală“
1. Revista „Oraşul“, revistă de cultură urbană – pentru activitatea deosebită de prezentare şi îmbunătăţire a imaginii urbanismului şi arhitecturii Clujului şi cu prilejul împlinirii a 15 ani de la înfiinţare
2. Octavian Hoandră, scriitor, realizator de televiziune – pentru opera jurnalistică şi obiectivitatea reflectării Academiei Române
3. George Mihăiţă, actor, director al Teatrului de Comedie – pentru înalta artă actoricească şi colaborarea fructuoasă cu Academia Română
4. Horaţiu Mălăele, actor, regizor, caricaturist – pentru înalta artă actoricească şi colaborarea fructuoasă cu Academia Română
5. Conf.univ.dr. Mireille-Carmen Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“ – pentru activitatea culturală de înaltă ţinută şi parteneriatul fructuos dintre Academia Română şi Biblioteca Centrală Universitară
6. Maia Morgenstern, actriţă, director al Teatrului Evreiesc de Stat – pentru excepţionala activitate teatrală şi colaborarea constantă cu Academia Română
7. Dorel Vişan, actor – pentru înalta artă actoricească şi permanenta sa colaborare cu Academia Română
8. Radu Boroianu, regizor, om de cultură – pentru eleganta sa dăruire culturală şi preţuirea manifestată faţă de Academia Română

CulturăPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite