Proiectul are o valoare totală de 5.193.349,64 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 2.035.777,44 lei şi este finanţat în cadrul REGIO - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor, în conformitate cu Contractul de Finanţare 531 din 12 Octombrie 2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului constă în diversificarea gamei de produse realizate de SC INTELIFORM SRL, prin crearea unui flux de producţie nou.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la:

Miomir Periţa VLAŞCICI – Manager proiect

Telefon: 0744.620.628, e-mail: mv@inteliform.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a

Guvernului României.

                                                             


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020