Studiu: Cât de convenabile sunt gazele naturale faţă de lemnele de foc

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Materialul lemnos urma să devină lemne de foc (foto: arhivă)

Federaţia Patronală Petrol şi Gaze (FPPG), împreună cu Centrul pentru Studiul Democraţiei (CSD), au lansat studiul Oportunitatea gazelor naturale în sectorul rezidenţial din România.

Raportul reprezintă o cuprinzătoare cercetare despre potenţialul gazului natural de a contribui la remedierea sărăciei energetice în România şi îşi propune să atragă atenţia asupra acestei problematici complexe de ordin economic şi social, care afectează aproximativ 25% dintre gospodăriile din România. 

Studiul evidenţiază rolul semnificativ al gazelor naturale în mixul energetic al viitorului prin comparaţie directă cu Strategie Energetică a României 2018-2030. Varianta 2018 a Strategiei Energetice Naţionale face referire la un Program Naţional de Gaze care ar urma să vină în întâmpinarea extinderii reţelei de gaze naturale în mediul rural, inclusiv ca un răspuns la problematica sărăciei energetice. 

Calculele efectuate în baza datelor statistice cu privire la costurile cu energia pentru consumatorii finali, dar şi a datelor privitoare la acoperirea reţelei de gaze naturale, indică multe oportunităţi ca gazul să fie nu numai un combustibil de tranziţie, dar şi un instrument pentru combaterea sărăciei energetice. 

În prezent,93% dintre localităţile din mediul rural nu sunt conectate la reţeaua de gaze, în condiţiile în care 874 de localităţi se află la cel mult 10 kilometri de reţea şi doar conectarea acestor localităţi ar creşte consumul anual cu aproximativ 700.000 de metri cubi, raportat la consumul mediu anual din mediul rural raportat de INS. 

De asemenea, studiul evidenţiază costul anual redus al gazelor naturale în comparaţie cu lemnul; costul mediu anual pentru asigurarea confortului termic într-o gospodărie medie cu ajutorul gazului este doar cu 10% mai mare decât costul mediu pentru încălzire cu lemne. 

Dar, pentru ca eventualele resurse suplimentare de gaze naturale să aibă un impact pozitiv asupra consumatorului final este necesară intervenţia printr-un set integrat de politici publice, după cum arată şi opiniile exprimate de panelul de experţi care a fost consultat pentru acest studiu. 

Întreg proiectul a fost desfăşurat pe baza unei metodologii de cercetare care a presupus analiză de date şi cartografiere, interviuri structurate şi semi-structurate cu un panel de peste 30 de experţi naţionali şi internaţionali, precum şi pe analiza cadrului legislativ şi de politici publice naţional şi european, însoţit de o trecere în revistă a ultimelor evidenţe din literatura de specialitate. 

În cadrul evenimentului de tip power breakfast, care a reunit reprezentanţi din rândul autorităţilor centrale, companii din domeniul energiei, think-tank-uri şi presa de specialitate, cercetătorii CSD - Corina Murafa, Anca Sinea, George Jiglău - au prezentat concluziile proiectulului, insistând e nevoia de includere a unei componente sociale în calculul rentabilităţii economice aferente extinderii reţelei de distribuţie. 

Tema sărăciei energetice este de mare actualitate în România, o ţară cu un venit mediu pe cap de locuitor de aproape patru ori mai mic decât media europeană. Remedierea fenomenului presupune în principal măsuri de eficientizare a consumului de energie, dar şi funcţionarea optimă a pieţei energiei, acordarea de protecţie socială adecvată pentru cei mai vulnerabili consumatori precum şi facilitarea accesului la energie. 

Raportul CSD vine în contextul recentelor descoperiri din Marea Neagră şi în primul rând din perspectiva suportabilităţii, dar şi a impactului asupra sănătăţii şi mediului. S-a tratat pe larg problema accesului la gaz identificându-se posibile scenarii cu privire la extinderea reţelei de distribuţie şi facilitării racordării gospodăriilor fără acces în condiţii de eficienţă economică. 

Nu în ultimul rând, au fost suspuse analizei şi diferenţele de cost în ceea ce priveşte încălzirea locuinţei cu ajutorul diverselor forme de combustibil, din perspectiva unui necesar de căldură. 

Centrul pentru Studiul Democraţiei (CSD), think tank fondat în 2006 de Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Organizaţia este dedicată proiectelor de cercetare aplicată şi analizelor comparative în domenii precum democratizarea, migraţia, etnicitatea, educaţia civică, comportamentul electoral, politicile energetice şi design-ul instituţional. 

Federaţia Patronală Petrol şi Gaze (FPPG) este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, autonomă, independentă faţă de autorităţile publice, fără caracter politic; este reprezentativă la nivelului sectorului de activitate ”Energie, Petrol şi Gaze şi Minerit Energetic”.

FPPG a susţinut constant principiile stabilităţii, predictibilităţii şi competitivităţii cadrului legislativ aplicabil domeniului energetic din România, precum şi responsabilitatea companiilor din sector în ceea ce priveşte siguranţa, sănătatea şi securitatea operaţiunilor şi a personalului. FPPG este membru fondator al Confederaţiei Patronale Concordia, singura confederaţie patronală românească afiliată la IOE (International Organization of Employers).

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite