Proiectul a fost selectat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă, cofinanţat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European, Axa Prioritară “Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente”, cod apel POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP, cod proiect 113188.

Proiectul are o valoare totală 905.748,35 lei din care 887.633,37 lei asistenţă financiară nerambursabilă şi cofinanţare prin contribuţie proprie de 18.114,98 lei şi are o durata totală de implementare de 14 luni, până în septembrie 2019.

Proiectul INACO este, aşa cum îl descrie şi titlul, o acţiune complexă a comunităţii de experţi membri şi colaboratori ai INACO prin care se doreşte îmbunătăţirea politicilor, sistemelor şi standardelor din administraţia locală, cu accent pe elaborarea bugetelor publice, pentru creşterea competitivităţii activităţii administraţiilor din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

Originalitatea demersului INACO – Iniţiativa pentru competitivitate constă în accentul pus pe interactivitate, pe modul participativ în care grupul-ţintă - reprezentanţi ai patronatelor şi sindicatelor, ONG-urilor, împreună cu personal din autorităţile şi instituţiile publice locale vor lua parte activ la sesiuni de workshopuri şi de training şi vor face propuneri pentru optimizarea proceselor decizionale din domeniul economic la nivel local.

Obiectivul general al proiectului INACO este unic şi pentru că încearcă să optimizeze competitivitatea comunităţilor locale propunând o structură care va funcţiona ca o platformă de formulare de alternative la Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020. Abordarea aceasta vrea să îmbunătăţească printr-un proces interactiv situaţia de la nivel local - gradul redus de competitivitate al administraţiilor publice locale şi al partenerilor sociali locali în a putea promova alternative care să îmbunătăţească Strategia Naţională pentru Competitivitate şi lipsa instrumentelor necesare cu care aceşti actanţi locali ar putea lua parte la procesul decizional economic.

În prima parte a proiectului va fi elaborată de către experţii INACO metodologia de evaluare a setului de politici publice din domeniul competitivităţii economice şi a modului în care se aplică acestea sectorial. Vor fi stabilite criteriile şi instrumentele de evaluare precum şi procedurile de realizare a metodologiei, care va sta la baza unei analize cost-eficienţă şi va stabili structura raportului de evaluare şi datele necesare realizării acestuia.

Apoi, INACO va elabora raportul de evaluare a politicilor din domeniul competitivităţii economice - anume analizarea în detaliu a reglementărilor din domeniul bugetelor locale şi a strategiilor de dezvoltare locală. În urma culegerii datelor din cele 8 regiuni de implementare prin chestionarea factorilor interesaţi şi în urma aplicării metodologiei, va fi structurat raportul de evaluare a politicilor publice din domeniul competitivităţii economice la nivel local. Acest raport va reprezenta punctul de plecare pentru realizarea unei analize cost-eficienţă şi a unui set de indicatori de monitorizare cu privire la propunerile alternative la politicile publice. Raportul va urmări estimarea beneficiilor nete în plan social, cuantificarea costurilor şi beneficiilor, interacţiunea cu alte programe guvernamentale, identificarea consecinţelor unor soluţii de politici publice.

În etapele interactive, participative ale proiectului, vor fi organizate 8 workshopuri regionale tematice (câte un workshop/regiune) în următoarele oraşe: Piatra Neamţ, Brăila, Călăraşi, Craiova, Timişoara, Cluj, Alba-Iulia şi Bucureşti-Ilfov. Într-o primă fază va fi constituită o bază de date cu membrii ONG-urilor cointeresate, cu reprezentanţi ai patronatelor şi sindicatelor identificate în cele 8 regiuni precum şi cu personal din autorităţile şi instituţiile publice. Un workshop se va derula pe parcursul unei zile şi va avea durata de 6 ore. Se estimează ca la fiecare workshop să participe un număr de aproximativ 11 persoane din totalul grupului-ţintă cuantificat, astfel: 42 de reprezentanţi din autorităţile şi instituţiile publice, 32 reprezentanţi ai ONG-urilor, 16 reprezentanţi ai partenerilor sociali. Scopul workshopurilor va fi acela de a evidenţia punctele de vedere ale participanţilor cu privire la Strategia de Competitivitate Economică 2014-2020, de a colecta opinii cu privire la problemele generate de forma actuală a strategiei, dar şi de a identifica soluţii de eficientizare a acesteia.

Dintre cei 90 de participanţi la workshopuri vor fi recrutaţi un număr de 48 de participanţi care vor fi incluşi în sesiunile de instruire organizate în cadrul proiectului. Se va urmări ca dintre cele 48 de persoane, 32 persoane să fie reprezentanţi ai ONG-urilor, iar 16 să fie reprezentanţi ai partenerilor sociali. Sesiunile de instruire vor fi organizate în 3 etape, pe politici publice, bugete locale şi teme orizontale. Scopul sesiunilor de instruire va fi acela de a învăţa şi evalua practicile de implementare a politicilor de competitivitate economică pentru a putea propune alternative viabile la acestea. Sesiunile de instruire vor fi susţinute în aceleaşi 8 localităţi amintite.

O primă etapă va presupune instruirea participanţilor cu privire la politicile publice - 1 modul - cu durata de 8 ore. A doua etapă a sesiunii de instruire va face referire la modul de construire a bugetelor locale şi importanţa acestora în procesul de îmbunătăţire a strategiilor de dezvoltare locală, tot pe durata a 8 ore. A treia etapă a sesiunii de instruire va avea următoarele module: - Egalitate de şanse – 2 ore/sesiune - Dezvoltarea durabilă – 2 ore/sesiune – Responsabilitate Socială – 2 ore/sesiune - Procesul de elaborare a alternativelor la politicile publice – 2 ore/sesiune. Workshop-urile şi modulele de pregătire vor fi susţinute de experţi membri sau colaboratori ai INACO din cadrul proiectului.

Aceste programe de instruire se doresc a fi de tipul trainer-to-trainer, asigurându-se astfel caracterul inovator, generator de soluţii personale alternative la problemele locale. În plus, participanţii la cursuri vor deveni la rândul lor multiplicatori de informaţie şi traineri pentru alte grupuri interesate. La finalul proiectului, va fi creată şi o structură de grupuri de iniţiativă locală în cadrul a minimum 20 de comisii de dialog social de la nivelul prefecturilor şi primăriilor care vor primi informaţii sub formă de newslettere periodice cu privire la importanţa strategiilor de dezvoltare locală viabile şi sustenabile, la modificările propuse în cadrul proiectului referitoare la Strategia de competitivitate 2014-2020.

Rezultate vizate de proiectul „Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”:

- Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern

- Elaborarea de instrumente independente de evaluare a politicilor publice existente în domeniul competitivităţii economice (o metodologie de evaluare a setului de politici publice în domeniul competitivităţii economice şi un raport de evaluare a politicilor publice în domeniul competitivităţii economice, în mod specific pentru bugetele locale)

- Membrii ONG-urilor şi partenerii sociali vor fi informaţi cu privire la politicile publice în domeniul competitivităţii economice (32 reprezentanţi ONG-uri şi 16 reprezentanţi parteneri sociali, 42 reprezentanţi ai autorităţilor/instituţiilor publice) în cadrul celor 8 workshopuri de prezentare regionale

– Membrii ONG-urilor şi partenerii sociali (32 reprezentanti ONG-uri şi 16 reprezentanti parteneri sociali) vor fi instruiţi în domeniile următoare : parcursul formulării unei politici publice, bugete locale, advocacy şi lobby, egalitate de şanse, dezvoltare durabilă, responsabilitate socială

- Generarea de propuneri alternative la politicile publice venite din partea cetăţenilor

- O politică publică alternativă în domeniul competitivităţii economice

Competenţa face diferenţa! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele de contact sunt:
 
Manager de proiect: Andreea Paul                             Expert comunicare: Bogdan Dumitrescu
INACO – Iniţiativa pentru Competitivitate                   INACO – Iniţiativa pentru Competitivitate
tel. 0722637140                                                          tel. 075152797
mail: andreea.paul@inaco.ro                                     mail: office@inaco.ro