Concurenţa explică de ce a amendat 31 de companii din piaţa lemnului. Cum au reacţionat unele dintre firmele sancţionate

Concurenţa explică de ce a amendat 31 de companii din piaţa lemnului. Cum au reacţionat unele dintre firmele sancţionate

Foto Shutterstock

Consiliul Concurenţei a sancţionat cu amenzi în valoare totală de 129.684.823 lei (aproximativ 26,6 milioane euro) 31 de companii care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa comercializării masei lemnoase din România.

Ştiri pe aceeaşi temă

În cadrul acestei investigaţii, Autoritatea de concurenţă a analizat mai multe licitaţii organizate de către diverşi administratori sau proprietari de fond forestier în perioada 2011-2016 şi a constatat că în cazul a 45 dintre ele au fost încălcate regulile de concurenţă prin realizarea unor înţelegeri şi/sau practici concertate pentru împărţirea loturilor/partizilor de masă lemnoasă, în funcţie de interes, precum şi/sau pentru împărţirea surselor de aprovizionare.
 
Astfel, companiile îşi coordonau comportamentul prin schimburi de informaţii sensibile din punct de vedere comercial privind necesarul de materie primă, politica de achiziţie de masă lemnoasă, organizarea internă, precum şi strategia comercială de participare la anumite licitaţii sau conduita de a licita/de a nu licita la anumite partizi/loturi de masă lemnoasă.
 
În acest fel, companiile eliminau concurenţa dintre ele în cadrul licitaţiilor pentru a adjudeca masa lemnoasă la cel mai mic preţ posibil, de cele mai multe ori, în detrimentul statului care încasa mai puţini bani.
 
Amenzile au fost aplicate astfel:
 
1.         ALREDIA SRL:                                                                         529.979,18 lei
 
2.         ARGATU CRISTI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ:                             54      lei
 
3.         CUPAMARCU PRODCOM SRL:                                                    1.470,25 lei
 
4.         EGGER ROMANIA SRL:                                                      22.657.254,32 lei
 
5.         EUROMARCHET IMPEX SRL:                                                  108.531,14 lei
 
6.         EXPLOSIV GROUP SRL:                                                           160.046,26 lei
 
7.         FAGUS FOREST PROD SRL:                                                       74.747,67 lei
 
8.         FOREST LAND SRL:                                                                 134.052,06 lei
 
9.         FORESTAR SA:                                                                      1.707.646,88 lei
 
10.       FRASINUL:                                                                            3.025.956,89 lei
 
11.       FUL PROD COMPANY SRL:                                                     128.762,01 lei
 
12.       GELU TRANSEXPLOR SRL                                                       305.616,30 lei
 
13.       GENEX COM SRL:                                                                   378.598,05 lei
 
14.       GILFOR SRL:                                                                           288.679,65 lei
 
15.       GYORGY L. TIBOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ:                  32.528,48 lei
 
16.       H L V TRANSILVANIA SRL:                                                      163.741,02 lei
 
17.       HS TIMBER PRODUCTIONS SRL:                                       51.788.472      lei
 
18.       KRONOSPAN ROMANIA SRL:                                              1.922.142,2  lei
 
19.       KRONOSPAN SEBES SA:                                                       1.368.636,88 lei
 
20.       KRONOSPAN TRADING S.R.L.:                                          43.148.358,85 lei
 
21.       LIMSILVA FOREST SRL:                                                          276.824,00 lei
 
22.       RAUMOND IMPEX SRL:                                                         117.372,53 lei
 
23.       SILVANIA INTERNATIONAL PROD SRL:                                  442.898,90 lei
 
24.       SILVA LOGISTICS SERVICES SRL:                                            586.165,44 lei
 
25.       SIMI-CON EXPLOATARE SRL:                                                        217,42 lei
 
26.       SIMICOM SRL:                                                                       198.905,99 lei
 
27.       SIRVA-TOUR SRL:                                                                     45.589,90 lei
 
28.       SORIN-ALCOS SRL:                                                                   16.701,83 lei
 
29.       TRANS MONICA SRL:                                                                    864       lei
 
30.       VALCON SRL:                                                                              1.705,61 lei
 
31.       VORTEX SRL                                                                             72.303,23 lei
 
13 companii au recunoscut încălcarea legii concurenţei şi au beneficiat de reduceri ale amenzilor (Alredia SRL, Egger Romania SRL, Explosiv Group SRL, Fagus Forest Prod SRL, Forest Land SRL, Genex Com SRL, HS Timber Productions SRL, Kronospan Romania SRL, Kronospan Sebes SA, Kronospan Trading S.R.L., Limsilva Forest SRL, Silvania International Prod SRL, Silva Logistics Services SRL).
 
Kronospan Trading SRL a fost sancţionată deoarece, la sfârşitul lunii octombrie 2018, a preluat activitatea de producţie, precum şi toate elementele conexe acesteia (stocuri, clienţi, furnizori, contracte, evidenţe contabile) de la Kronospan Sebes SA şi Kronospan Romania SRL, continuând activitatea economică a acestora.
 
Reamintim că, la sfârşitul anului 2018, Consiliul Concurenţei a a sancţionat companiile Forestar SA, Nico Paul SRL şi Saniral SRL cu amenzi totale de 2.315.077 lei (aprox. 497.866 euro) pentru trucarea unei licitaţii derulate de Romsilva prin Direcţia Silvică Neamţ pentru valorificarea lemnului fasonat.
 
De asemenea, Autoritatea de Concurenţă a derulat mai multe anchete sectoriale[1] şi analize[2] pe piaţa lemului şi a elaborat o serie de propuneri şi recomandări pentru îmbunătăţirea concurenţei, care au şi fost preluate în reglementările din domeniu.
 
Astfel, autoritatea de concurenţă a recomandat Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva să elimine posibilitatea acoperirii, din alte activităţi, a unor costuri legate de prelucrarea masei lemnoase în instalaţiile proprii.
 
De asemenea, Consiliul Concurenţei a solicitat ajustarea legislaţiei din domeniu, astfel încât nivelul de taxare să fie nediscriminatoriu, iar Romsilva să plătească taxe şi redevenţe ca toţi ceilalţi administratorii şi/sau proprietarii de fond forestier.
 
În acelaşi timp, a mai recomandat eliminarea condiţiei atestării sau să se permită participarea la licitaţiile organizate de administratorii de păduri proprietate publică, inclusiv a companiilor/persoanelor fizice care au încheiat contracte de prestări servicii cu operatori atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră.
 
În ceea ce priveşte modul de selectare a partizilor care vor fi recoltate de către Romsilva, autoritatea de concurenţă consideră că trebuie să se realizeze într-un mod nediscreţionar, în baza unei reglementări interne clare.
 
Totodată, pentru intensificarea combaterii tăierilor ilegale, autoritatea de concurenţă a recomandat Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, întocmirea cadastrului fondului forestier.
 
Consiliul Concurenţei a recomandat Guvernului României realizarea (inclusiv cu sursă de finanţare din fonduri europene) unui program privind economisirea lemnului de foc, prin înlocuirea dispozitivelor ineficiente şi poluante utilizate de populaţie pentru încălzire, cu unele mai eficiente, ceea ce ar conduce la scăderea costurilor de încălzire şi reducere semnificativă a cererii de lemn de foc, aspect determinant în reducerea tăierilor ilegale.
 

Reacţia Egger România

 
EGGER a decis să coopereze pe deplin cu Consiliul Concurenţei, a anunţat marţi compania, precizând că investigaţia s-a derulat asupra a 94 de companii, în cazul a 33 dintre acestea fiind reţinute încălcări ale legislaţiei concurenţei.
 
“Am cooperat în cadrul acestei proceduri încă de la început şi am furnizat autorităţii de concurenţă toate informaţiile necesare pe parcursul investigaţiei”, spune Alina Chifan, Director Comercial în cadrul EGGER România. "Ca urmare a investigaţiei, s-a constatat că anumiţi angajaţi responsabili ai companiei nu au adoptat un comportament întocmai corect din punct de vedere concurenţial. Deşi aceşti angajaţi nu au iniţiat ei înşişi vreo încălcare a regulilor de concurenţă, nici nu au oprit practicile în cauză. De aceea, am acceptat fără rezerve să plătim această amendă.”
 
Ţinând totodată cont de participarea activă a EGGER România în clarificarea situaţiei, Consiliul Concurenţei a avut în vedere circumstanţe atenuante pentru reducerea nivelului amenzii. “Faptul că EGGER are o reputaţie, recunoscută la nivel naţional (şi global), de companie ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile şi alte reglementări în vigoare şi că încălcările identificate ale regulilor de concurenţă sunt excepţii absolute a făcut diferenţa – o diferenţă pozitivă”, spune Alina Chifan. Aşa cum a fost stabilită de Consiliul Concurenţei, amenda este în valoare de 22,6 milioane de lei.
 
Potrivit Legii Concurenţei, punctul de plecare pentru calculul amenzii este reprezentat de cea mai recentă cifră de afaceri totală a companiei. Volumul mic de achiziţii care a făcut obiectul încălcării reţinute în sarcina EGGER România, a avut, de asemenea, un efect atenuant. În plus, Consiliul Concurenţei a găsit ca fiind pozitiv faptul că întreprinderea implementase, între timp, propriul program de conformare cu regulile de concurenţă, organizând sesiuni de training, de conformare cu legislaţia în materie, nu numai pentru proprii angajaţi, ci şi pentru furnizori şi alţi parteneri comerciali. 
    
Grupul EGGER deţine din 2008 o fabrică în România, în Rădăuţi, judeţul Suceava. Fabrica are peste 850 de angajaţi. În Rădăuţi, sunt produse plăci de PAL brut şi melaminat pentru industria mobilei, precum şi plăci OSB pentru industria construcţiilor din lemn şi sectorul de retail. EGGER a investit aproximativ 500 de milioane de Euro în dezvoltarea unităţii strategice de producţie din Rădăuţi pentru a deveni o locaţie de producţie complet integrată şi dotată cu tehnologie de ultimă generaţie.
 

Reacţia Timber Productions SRL

 
În legătură cu rezultatele investigaţiei publicate de Consiliul Concurenţei privind piaţa de achiziţii de material lemnos din perioada 2011-2016, compania HS Timber Productions face următoarele precizări: 
 
HS Timber Productions SRL a convenit o soluţionare amiabilă a anchetei iniţiate de Consiliul Concurenţei.
După o evaluare amănunţită a procedurilor interne de achiziţie ale companiei din perioada 2011-2016, cu sprijinul unor experţi recunoscuţi la nivel internaţional, compania a identificat anumite nereguli şi a luat imediat măsurile necesare pentru remedierea acestora. Ulterior, toţi managerii companiei au participat în mod regulat la cursuri de formare acordate de experţi antitrust. 
Motto-ul companiei „Tot mai bine în fiecare zi” şi criticile constructive ale partenerilor sociali ne-au ajutat să adoptăm cele mai înalte standarde de sustenabilitate şi antitrust, integrate în Codul de Conduită al companiei şi obligatorii pentru toţi angajaţii. 
Cu această soluţionare amiabilă, considerăm acest capitol din istoria companiei ca fiind în sfârşit încheiat. 
Decizia de soluţionare amiabilă priveşte un eveniment punctual, care a avut loc în perioada 2011-2016. Din acel moment, compania şi-a îmbunătăţit constant sistemul Due Diligence şi şi-a stabilit un set de reguli şi politici extrem de clare. 
 
HS Timber Productions a implementat o serie de măsuri pentru asigurarea unui lanţ de aprovizionare sigur în România. Codul de conduită al companiei, obligatoriu şi pentru toţi furnizorii, asigură un model sustenabil de afacere într-un mediu dificil.  
 
Unul din principiile de bază ale HS Timber Productions este să acţioneze întotdeauna în conformitate cu toate legile şi regulamentele în vigoare. Pentru HS Timber Productions, respectul faţă de lege este elementul cheie pentru dezvoltarea industrială şi competitivă a unei ţări. 
 

 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările