Noi reguli pentru obținerea licenței industriale, puse în dezbatere publică

0
0

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a lansat miercuri, 21 septembrie a.c., spre consultare publică, Ordonanța de Urgență privind licența industrială unică.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

„Acest act normativ creează premisele necesare simplificării procesului investițiilor în România pentru beneficiar: un singur punct de contact pentru depunerea documentelor, o singură dată. Este o reformă așteptată de privați, dar dureroasă pentru birocrație pentru că presupune simplificarea tuturor procedurilor necesare pentru obținerea de avize, acorduri, certificate, autorizații și orice document de care un beneficiar are astăzi nevoie pentru a dezvolta o afacere în zona de industrie. Este un adevărat test al conlucrării a 38 de instituții, pentru care antreprenorul român își va înjumătăți timpul pentru demararea investiției. Mai mult, în maxim 180 de zile de la data la care a fost considerată valabil depusă, cererea solicitantului de licență industrială unică va fi soluționată”, a declarat ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu.

Scopul proiectului de act normativ îl reprezintă modificarea sau renunțarea la procedurile care împiedică ritmul de dezvoltare a noilor investiții, prin oferirea unui cadru legal predictibil pentru solicitanții și titularii de licențe. Nerevizuirea procedurilor de către autoritățile competente constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.

Totodată, acest act normativ vizează integrarea licențelor, autorizațiilor, acordurilor, avizelor sau permiselor aferente obiectului de activitate într-o singură procedură simplificată în scopul emiterii licenței industriale unice. În acest sens, se înființează Oficiul pentru Licență Industrială, cu rol de raționalizare, simplificare și digitalizare a procedurilor specifice în vederea obținerii licenței industriale unice.

Se simplifică procedurile de obținere a licenței industriale

Prin prezenta ordonanță de urgență se urmărește simplificarea procedurilor de obținere a unei licențe industriale, precum și a autorizațiilor, acordurilor, avizelor, permiselor sau alte acte administrative prevăzute de lege în vederea desfășurării unei activități industriale aferente obiectului de activitate, astfel încât antreprenorii să beneficieze de următoarele:

- obținerea licenței industriale unice prin depunerea cererii într-un singur punct de contact electronic;

- posibilitatea utilizării simulatorului de licență pentru a cunoaște din timp termenele de obținere, procedurile și tarifele aferente;

- eliminarea controalelor duble, fiind interzisă impunerea unor condiții de acordare a licenței industriale unice prin care se dublează cerințele şi controalele echivalente sau comparabile ca scop, la care solicitantul licenței industriale a fost supus deja în România;

- comunicare facilă cu autoritățile implicate în procesul de licențiere.

Licența industrială unică reprezintă jalonul 243

Intrarea în vigoare a legii „Licenței industriale unice” reprezintă jalonul 243, din cadrul Componentei 9 ”Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, aferentă Pilonului III. ”Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice”.

Suplimentar, proiectul de act normativ a avut la bază Raportului Final al proiectului ”Comprehensive redesign of the licensing system in Romania” privind simplificarea licențierii activității mediului de afaceri, elaborat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și lansat în România în luna mai 2022.

Se înființează Oficiul pentru Licențe Industriale

Proiectul de ordonanță propune înființarea Oficiului pentru Licență Industrială, denumit în continuare Oficiu, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, având rolul de raționalizare, simplificare și digitalizare a procedurilor specifice în vederea obținerii licenței industriale unice. De asemenea, proiectul prevede posibilitatea înființării în cadrul Oficiului, a unor structuri teritoriale fără personalitate juridică, prin hotărâre de Guvern.

Atribuțiile principale ale Oficiului includ acordarea licenței industriale unice și constituirea şi administrarea Punctului de contact unic electronic pentru licențe industriale (PCUEL), care se va integra în sistemul e-guvernare gestionat de ADR.

PCUEL se interconectează cu sistemele informatice ale autorităților competente, precum și cu datele asociate acestor sisteme, într-un mod în care datele pot fi partajate între părți, indiferent de tehnologia folosită.

Totodată, proiectul reglementează procesul de acordare a licenței industriale unice prin PCUEL, inclusiv a direcțiilor generale de accesare și utilizare de către antreprenori și autoritățile competente.

În vederea soluţionării problemelor cu caracter multisectorial în procesul de acordare a licenței industriale unice și sprijinirii Oficiului pentru Licență Industrială proiectul de act normativ cuprinde prevederi referitoare la înființarea unui Grup interministerial de lucru pentru licentiere industrială unică, în subordinea Consiliului interministerial pentru probleme economice, politici fiscale şi comerciale, piaţa internă, competitivitate, mediul de afaceri.

Totodată, Oficiul colaborează cu Comitetul pentru e-guvernare şi reducerea birocraţiei, precum şi cu prefectul, în calitatea sa de președinte al colegiului prefectural, care analizează respectarea procedurilor serviciilor publice deconcentrate și ale altor autorități cu competențe partajate teritorial de emitere a licențelor, autorizațiilor, acordurilor, avizelor, permiselor sau a altor acte administrative prevăzute în vederea desfășurării unei activități industriale aferente obiectului de activitate și propune măsuri în vederea respectării termenelor legale și a aplicării procedurii aprobării tacite.

În prezentul proiect de act normativ sunt prevăzute norme referitoare la amenzile aplicabile în cazul nerespectării dispozițiilor ordonanței de urgență a Guvernului.

Proiectul de act normativ cuprinde o serie de dispoziții tranzitorii și finale, fiind stabilite termene de intrare în vigoare a anumitor dispoziții.

Mai multe - Economie

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite