CE impune noi reguli privind poliţele RCA. Cu cât creşte plafonul minim de despăgubire

0
Publicat:
Ultima actualizare:
polita rca masina calculator bani

Comisia Europeană a stabilit noi reguli pe piaţa RCA, dând însă răgaz statelor membre să transpună în legislaţia naţională Directiva europeană 2.118/2021, publicată săptămâna trecută în Jurnalul Oficial al UE.

Directiva trebuie transpusă în legislaţia naţională până în 23 decembrie 2023, se mai arată în documentul citat.

Printre noile reguli stabilite la nivel european se numără creşterea limitei minime de despăgubire pentru daunele materiale înregistrate de şoferii păgubiţi în accidente rutiere acoperite de RCA de la 1,22 milioane de euro în prezent, la 1,3 milioane de euro.

Limita pentru  plăţile aferente vătămărilor corporale şi daunelor morale urcă la 6,45 milioane de euro, de la doar 6,07 milioane de euro în prezent.

„Fără a aduce atingere garanţiilor de o valoare mai mare eventual stabilite de statele membre, fiecare stat membru solicită ca sumele pentru care este obligatorie asigurarea menţionată la articolul 3 să fie de minimum:

- în cazul vătămărilor corporale: 6 450 000 EUR per accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, sau 1 300 000 EUR pentru fiecare persoană prejudiciată;

- în cazul daunelor materiale, 1 300 000 EUR per accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate.

În cazul statelor membre care nu au adoptat moneda euro, sumele minime se convertesc în moneda lor naţională prin aplicarea cursului de schimb în vigoare la 22 decembrie 2021, astfel cum este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Din cinci în cinci ani începând de la 22 decembrie 2021, Comisia revizuieşte sumele menţionate la alineatul (1) în concordanţă cu indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) stabilit în temeiul Regulamentului (UE) 2016/792 al Parlamentului European şi al Consiliului.

În cazul statelor membre care nu au adoptat moneda euro, sumele se convertesc în moneda lor naţională prin aplicarea cursului de schimb în vigoare la data calculării noilor sume minime, astfel cum este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”, se arată în Directivă.

Comparatoare de preţuri pentru poliţele RCA

Pe de altă parte, Directiva stabileşte că este nevoie de existenţa unor comparatoare de preţuri pentru poliţele RCA, care să fie certificate de autorităţi. Mai precis, directiva dispune că fiecare stat membru din UE va putea să certifice asemenea comparatoare. Aplicaţiile vor permite oricărei persoane interesate să compare gratuit tarifele şi acoperirea poliţelor RCA oferite de asigurătorii autorizaţi. Aplicaţiile respective vor trebui să fie independente de asigurători, dar vor funcţiona cu informaţiile puse la dispoziţie de asigurători.

„ Statele membre pot alege să certifice instrumente care să le permită consumatorilor să compare gratuit preţurile, tarifele şi acoperirea oferite de furnizorii de asigurare obligatorie astfel cum este menţionată la articolul 3, ca «instrumente independente de comparare a primelor de asigurare RCA»”, se arată în art. 16a din Directivă, cu precizarea că un instrument de comparare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

(a) este independent din punct de vedere operaţional de furnizorii de asigurare obligatorie astfel cum este menţionată la articolul 3 şi garantează că furnizorii de servicii beneficiază de egalitate de tratament în rezultatele căutării;

(b) menţionează în mod clar identitatea proprietarilor şi a operatorilor instrumentului de comparare;

(c) defineşte criterii clare şi obiective pe care se bazează comparaţia;

(d) utilizează un limbaj clar şi lipsit de ambiguitate;

(e) furnizează informaţii exacte şi actualizate şi precizează momentul ultimei actualizări;

(f) poate fi utilizat de toţi furnizorii de asigurare obligatorie astfel cum este menţionată la articolul 3, pune la dispoziţie informaţii relevante şi include o gamă largă de oferte ce acoperă o parte semnificativă a pieţei asigurărilor RCA şi, dacă informaţiile prezentate nu constituie o imagine de ansamblu completă a pieţei respective, furnizează utilizatorilor o declaraţie clară în acest sens, înaintea afişării rezultatelor;

(g) pune la dispoziţie o procedură eficace de raportare a informaţiilor incorecte;

(h) include o declaraţie conform căreia preţurile se bazează pe informaţiile furnizate şi nu sunt obligatorii pentru furnizorii de asigurări.

Se vor putea cere daune direct în statul de reşedinţă al păgubitului, atunci când asigurătorul e în insolvenţă şi e stabilit în alt stat UE. 

„Fiecare stat membru înfiinţează sau autorizează un organism căruia i se încredinţează sarcina de a despăgubi persoanele prejudiciate care îşi au reşedinţa pe teritoriul său, cel puţin în limitele obligaţiei de asigurare, pentru daune materiale sau vătămări corporale provocate de un vehicul asigurat de o societate de asigurare, din momentul în care:

(a) societatea de asigurare face obiectul unei proceduri de faliment; sau

(b) societatea de asigurare face obiectul unei proceduri de lichidare, în sensul definiţiei de la articolul 268 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2009/138/CE.

Fiecare stat membru ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că organismul menţionat dispune de fonduri suficiente pentru a despăgubi persoanele prejudiciate atunci când sunt datorate despăgubiri. Măsurile respective pot include cerinţe de a plăti contribuţii financiare, cu condiţia ca acestea să fie impuse numai societăţilor de asigurare care au fost autorizate de statul membru care le impune”, se arată în Directivă.

Concret, cel păgubit în România va putea cere despăgubiri la autorităţile române atunci când asigurătorul celui care a provocat accidentul este în alt stat din UE şi e în insolvenţă, după cum a explicat avocatnet.ro. Ulterior, autorităţile de la noi vor cere sumele plătite păgubitului de la autorităţile statului în care este asigurătorul aflat în insolvenţă.

Se vor introduce reguli asemănătoare şi pentru situaţia în care accidentul se produce în alt stat decât statul de reşedinţă al păgubitului. Acestea vor fi mecanisme noi de despăgubire, pentru care vor fi necesare acorduri la nivelul UE.

Întreaga Directivă poate fi citită AICI

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite