CEC Bank a lansat creditul „Investeşte în tine“. În ce condiţii poate fi accesat

CEC Bank a lansat creditul „Investeşte în tine“. În ce condiţii poate fi accesat

CEC Bank participă ca bancă parteneră în cadrul Programului „Investeşte în tine” finanţat de Guvernul României şi a dezvoltat creditul de studii prin care se vor acorda finanţări tuturor clienţilor şi familiilor acestora care doresc să beneficieze de oportunităţi de dezvoltare personală.

Ştiri pe aceeaşi temă

Finanţările sunt în valoare de:

 • maximum 40.000 lei, pentru tinerii cu vârstă cuprinsă între 16 şi 26 ani neîmpliniţi şi care sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ sau care efectuează cursuri de specializare autorizate;
 • maximum 35.000 lei, pentru persoanele cu vârstă cuprinsă între 26 ani împliniţi şi 55 de ani şi care sunt cuprinse în sistemul de învăţământ sau efectuează cursuri de reconversie şi/sau specializare profesională autorizată.

Creditele acordate vor putea fi suplimentate cu până la 20.000 lei în cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada derulării creditului.

Creditele vor putea fi utilizate în una sau mai multe tranşe şi vor fi garantate în proporţie de 80% de către stat prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Fondul Român de Contragarantare. În completare, conform legii, se va constitui ipotecă asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi valută, deţinute şi/sau datorate cu orice titlu beneficiarului şi codebitorilor de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în termeiul unor raporturi juridice existente; de asemenea, se va constitui ipotecă mobiliară asupra conturilor deschise la bancă de client şi codebitor.

Creditele se vor acorda pe o perioadă maximă de finanţare de 10 ani, cu o perioadă de graţie de maximum 5 ani, pentru următoarele destinaţii:

 • plata cărţilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate;
 • plata creşelor, grădiniţelor, şcolilor particulare;
 • plata cursurilor de specializare/calificare;
 • plata cursurilor de pregătire profesională;
 • taxe de studii aprofundate, master, doctorat, MBA etc.;
 • plata chiriei şi a utilităţilor;
 • plata locurilor de cazare în cămine studenţeşti;
 • parte din construcţia sau achiziţia de locuinţe;
 • modernizarea sau renovarea unei locuinţe;
 • costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale;
 • cheltuieli de transport pentru deplasări la manifestări ştiinţifice şi concursuri;
 • abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, operă, biblioteca, muzee;
 • costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate;
 • articole sportive;
 • taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri;
 • achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate.


Dobânda aferentă finanţării de ROBOR 3M + 2 p.p. şi comisionul de analiză de 0,1% din valoarea finanţată vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză. Nu se va percepe comision de rambursare anticipată.

„Prin aderarea la Programul guvernamental «Investeşte în tine» dezvoltat de Ministerul Finanţelor Publice şi Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, CEC Bank va participa la susţinerea tinerilor în procesul de formare, pregătire şi finalizare a studiilor în vederea integrării în societate şi a îmbunătăţirii calităţii condiţiilor de pregătire profesională şi de viaţă”, a declarat Mihaela Popa, Director general - Preşedinte al Comitetului de Direcţie al CEC Bank, interimar.

citeste totul despre: