150.000 de pensionari militari cer dreptate Preşedintelui României

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Foto : www.mapn.ro
Foto : www.mapn.ro

În timp ce în Ucraina, militarii activi, cei înrolaţi voluntar şi rezerviştii se bat zi şi noapte, pentru supravieţuirea ţării lor, cu invadatorii imperiali răsăriteni, în România urmaşii de nădejde ai Securităţii, ascunşi prin formaţiuni politice minore, au inventat noul inamic public numărul 1 - pensiile militare, la grămadă, ceea ce confirmă primitivismul politic, lipsa de perspectivă geopolitică...

... şi neînţelegerea imperativului ca un anumit decalaj real între veniturile unor cetăţeni şi acelea ale altora se rezolvă ridicând - numai legal - pe cele mici, nu aruncând anateme nemeritate pe cei care au îndurat, de pildă, ploaia, ninsoarea, frigul, depărtarea de cei dragi, eforturile fizice dificile, când alţii erau bine mersi lângă fusta nevestei, iubitei sau cui vreţi Dumneavoastră.

Şi mai presus de orice au executat misiuni fiind conştienţi că riscurile asumate ar putea fi plătite cu preţul vieţii lor - un sacrificiu pe care nicio altă meserie nu o impune pe mapamond.

Faptul că simplii cetăţeni şi presa Securităţii pun botul la mascarada asta - efect al abilităţii cominterniştilor de acum, pe timpul mandatului actualului Preşedinte al României, Comandant Suprem al Forţelor Armate şi Preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, din motive cel mai probabil generate de viitoarele alegeri prezidenţiale, scopul deductibil fiind anihilarea şanselor actualului premier, fost militar, de a ajunge în turul doi, dacă chemarea cetăţenilor la vot va fi mai devreme - are drept rezultat faptul că armata ţării - in integrum - este umilită în mod public, repetat şi fără temei legal şi real.

Cominterniştii de azi au uitat premeditat că  însuşi Alexandru Ioan Cuza, domnitorul care a purtat cu mândrie gradul de colonel, a oferit conaţionalilor săi evenimentul din ziua de 24 ianuarie 1859, respectiv celebra ”Mica Unire”.

Tocmai el nu a fost deloc insensibil la starea de fapt a condiţiei militarilor români, în acest sens generând primele prevederi legale care instituiau pensiile militare, dar şi ajutoarele statului pentru cei deveniţi invalizi sau pentru familiile celor căzuţi la datorie pe câmpul de luptă. 

Astăzi însă, unii cetăţeni, cu evoluţii mincinoase, pe micul ecran, calcă în picioare tradiţia instituită de Cuza, aruncă în voie cu noroi asupra instituţiei militare şi ameninţă zecile de mii de onorabili pensionari, cu măsuri care ţin de o ţară ce ar fi aflată sub o dictatură, nu în curs de consolidare a unei democraţii perfectibile, ca în Vest, nu ca în Est!

În acest context a apărut reacţia legitimă, democrată, necesară a Forumului structurilor asociative din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, condus de colonelul, acum în retragere, Marian Tudor. 

Astfel, azi 18 iulie 2022, a fost adresată scrisoarea de mai jos, pe care o reproduc integral, dar şi în facsimil:

image

Excelentei Sale, 

Domnul Klaus Werner IOHANNIS, 

Preşedintele României, 

Excelenţa Voastră, 

Noi, reprezentaţii asociaţiilor neguvernamentale şi sindicatelor care cuprind personalul militar în activitate, în rezervă, în retragere şi rezervişti voluntari, reuniţi în Forumul structurilor asociative din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, ne adresăm dumneavoastră într-o problemă de interes naţional, deoarece nesoluţionarea sa poate accentua ceea ce aţi afirmat Dumneavoastră că este ţara noastră acum - un stat eşuat.

În calitate de cetăţeni care am depus jurământul militar, cu mâna pe Tricolor şi am purtat uniforma Armatei României în toate misiunile executate fără crâcnire, vă solicităm Dumneavoastră, Preşedintele României, prin funcţia pe care o deţineţi şi responsabilităţile constituţionale de garant al independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării şi de comandant al forţelor armate, să interveniţi pentru a stopa agresiunea imorală la adresa drepturilor legale ale militarilor, în general şi ale pensionarilor militari, în special.

Stimate Domnule Preşedinte,

În condiţiile în care efectele agresiunii militare a Federaţiei Ruse asupra Ucrainei continuă la doar 41 de kilometri de ţara noastră, iar această agresiune afectează grav şi stabilitatea socială, securitatea energetică şi alimentară, precum şi economia României, faptul că este atacată perfid demnitatea şi drepturile celor 73.000 de militari activi, dar şi ale camarazilor lor aflaţi în rezervă, respectiv acelea ale 150.000 de pensionari (din MApN, MAI, SRI, SIE, STS, SPP, ANP ), de grade, vârste şi cu experienţe profesionale diferite, care cu tot cu familii reprezintă peste 1 milion de cetăţeni deloc umili ai ţării, scopul declarat fiind diminuarea pensiilor militare, drepturi obţinute în deplină legalitate şi pe baza unui puternic suport istoric, contemporan cu făurirea României Moderne, reprezintă pentru noi un puternic semnal de alarmă.

În calitatea Dumneavoastră, de comandant constituţional al Forţelor Armate Române aveţi puterea, dreptul şi obligaţia de a apăra instituţia militară naţională, profesioniştii cu cariere militare neavând salarii ca omologii lor din alte state membre ale NATO, după cum pensionarii militari au venituri mai mici decât acelea ale similarilor din ţări componente ale Aliaţilor Nord-Atlantici.

Cu rigurozitatea şi consecvenţa Dumneavoastră aţi observat avalanşa de invective şi neadevăruri, de la minimalizarea rolului forţelor armate într-o societate democratică şi discreditarea competenţei profesionale a militarilor, până la prezentarea distorsionată a măsurilor şi legislaţiei adoptate la nivel comunitar.

Încadrarea aiuritoare, aberantă, a pensiilor militare de serviciu în categoria pensiilor speciale şi implicit anularea acestora au generat în familiile militarilor de ieri şi de azi îngrijorări, nemulţumiri, în condiţiile în care politica de salarizare, precum şi drepturile ce revin rezerviştilor militari sunt apanajul exclusiv al statelor membre şi nicidecum al instituţiilor comunitare. 

În mod paradoxal, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Pilonul III, Creştere inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare şi inovare, precum şi o piaţă internă funcţională, cu întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) puternice , Componenta C8. Reforma fiscală şi reforma sistemului de pensii, recunoaşte existenţa a trei sisteme de pensii. 

Mai concret, „... pe lângă sistemul public de pensii, există sistemul pensiilor ocupaţionale aplicat în sectoarele de apărare şi ordine publică şi sistemul de pensii de serviciu. Acesta din urmă este reglementat prin acte normative individuale cu caracter special, aplicabil pentru 6 categorii: corpul diplomatic şi consular, funcţionarii publici parlamentari, personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă, procurori şi judecători, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor şi beneficiari ai Curţii de Conturi.” 

Nici măcar mult invocatul jalon 215, devenit argument vital în retorica contra pensiilor militare de stat, nu face referire la pensiile militare de stat : Jalon 215, „Reforma 6, Reforma sistemului public de pensii”; măsuri: „Noul cadru legislativ va revizui pensiile speciale şi le va alinia la principiul contributivităţii ... ”. Dar, personalul militar plăteşte cota contribuţiei individuale de asigurări sociale în acelaşi procent ca şi civilii, conform Legii 227/2017 privind Codul fiscal. Pentru militari fondurile sunt virate la bugetul de stat, iar la civili acestea sunt virate către bugetul asigurărilor sociale. 

Da, există pensii diferite având în vedere trecerea în rezervă a militarilor pe legi diferite, astfel s-a ajuns ca unii pensionari militari să aibă pensii de două ori mai mari, decât colegii lor trecuţi în rezervă în aceleaşi condiţii de grad, vechime şi la funcţii egale. 

Cadrele militare în rezervă, până la împlinirea vârstei de 65 de ani, fac parte din rezerva operaţională - cuprinsă în planurile de mobilizare ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării - sau din rezerva generală, când pot fi concentraţi, respectiv mobilizaţi, pentru completarea forţelor destinate apărării pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război. 

Excelenţă, 

Rezultatele obţinute până în prezent de acest tip de campanie antinaţională contra forţelor armate, de care se bucură tacit Moscova, este derulată din lipsă de idei şi soluţii reformatoare a unei părţi a politicienilor şi prin forme ale războiului informaţional de către inamici ai naţiunii şi ai Alianţei din care facem parte. Efectele s-au văzut în: 1. hemoragia nemaiîntâlnită - prin plecări în afara organismului militar - de cadre calificate în instituţii de învăţământ naţionale, dar şi în ale aliaţilor, precum şi în teatrele de operaţii, 2. afectarea tuturor structurilor de comandă şi control, 3. decuplarea forţelor active de cele de rezervă, 4. descurajarea cadrelor active, prin perspectiva tratamentului aplicat celor trecuţi in rezervă, 5. neîncredere, în stabilitatea şi predictibilitatea legislaţiei române şi, nu în ultimul rând 6. generarea îndoielii în rândul militarilor şi a societăţii civile, faţă de recunoaşterea serviciului executat în sprijinul şi pentru apărarea naţiunii.

Şi asta în condiţiile în care forţe de invazie continuă înaintarea într-o ţară vecină, se apropie de frontierele României, care constituţional trebuie apărate de armata ţării şi de rezerviştii acesteia, cei încă apţi de luptă fiind în număr de numai 50.000. 

Stimate Domnule Preşedinte, 

Ne-am bucura dacă aliaţii v-ar desemna drept viitorul secretar general al NATO, deoarece de acolo o să aveţi viziunea de ansamblu a unei comunităţi internaţionale cu 3,2 milioane de militari, din care peste 300.000, cu o pregătire aparte vor fi gata să respingă, decisiv, în scurt timp, orice agresiune externă.

Problema este că acum, pe timpul mandatului Dumneavoastră de Preşedinte al României, de Comandant Suprem al Forţelor Armate şi Preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării armata ţării este umilită în mod public, repetat şi fără temei legal şi real.

În temeiul responsabilităţilor constituţionale, sunteţi cea mai îndreptăţită persoană să stopaţi democratic această campanie defăimătoare la adresa militarilor ţării, care şi-au asumat greutăţi şi privaţiuni radical diferite de cele ale altor categorii sociale, îndeplinindu-şi misiunile chiar cu preţul vieţii. 

Toţi cei care au depus Jurământul Militar, cu mâna pe Tricolor, au acceptat de bună voie să renunţe la drepturi şi libertăţi fundamentale în schimbul recunoştinţei societăţii, a protecţiei legii şi care, punându-se exclusiv în subordinea voinţei poporului, au jurat să nu-şi precupeţească sângele sau viaţa, pentru garantarea suveranităţii, independenţei, unităţii naţionale, integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale, cea a ultimelor trei decenii. 

Cu încredere în decizia Dumneavoastră promptă şi înţeleaptă, 

În numele Forumului structurilor asociative din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională Preşedinte

Colonel,

în retragere,

Marian TUDOR

image image image image image image
Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite