Universitatea Babeş-Bolyai trece la implementarea sistemului internaţional STEM+

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a început implementarea formală a sistemului internaţional Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), cu integrarea transversală – după modele internaţionale - a ştiinţelor socio-umane (STEM+).

Potrivit reprezentanţilor UBB, implementarea noului sistem internaţional vine în sprijinul eforturilor universităţii clujene de a se poziţiona ca o universitate de tip world-class, integrând multi/inter/transdisciplinar aspecte cheie ale activităţilor educaţionale şi de cercetare.

Sistemul STEM+ va fi implementat sub coordonarea Institutului STAR-UBB şi prevede stimularea interacţiunii între specialiştii, facultăţile şi domeniile UBB, îmbunătăţirea ofertei educaţionale cu programe multi/inter/transdisciplinare, păstrându-se în acelaşi timp programele clasice ca nucleu de bază. 

De asemenea, în forma unui Studium Generale STEM+ vor fi introduse discipline cu caracter integrativ, va fi elaborat un pachet de cursuri opţionale care să vizeze competenţele STEM+, studenţii vor fi încurajaţi să participe la cursurile altor facultăţi pentru a-şi dezvolta competenţe suplimentare, precum şi să realizeze proiecte comune şi va fi sprijinită înfiinţarea cercurilor studenţeşti cu proiecte STEM+.

Studiile doctorale vor fi şi ele incluse în program, urmărindu-se dezvoltarea unor programe multi/inter/transdisciplinare.

Ce efecte va avea noul sistem

Implementarea sistemului STEM+ va avea efecte şi asupra relaţiei Universităţii cu societatea, fiind propuse organizarea unor cursuri deschise (Citizen Science), furnizarea serviciilor către comunitate, precum şi deschiderea Universităţii către învăţământul preuniversitar (inclusiv părinţii elevilor) – spre exemplu, prin pregătirea profesorilor şi derularea unor activităţi/cursuri din preuniversitar în laboratoarele STEM+ din UBB -, consultarea periodică a mediului economic pentru identificarea şi comunicarea nevoilor de dezvoltare a pieţei muncii, astfel încât UBB să devină un furnizor puternic de inovaţie tehnologică şi creativă. 

„Acesta este un efort firesc pe care îl facem în vederea implementării sistemului STEM+, efort care susţine direcţia strategică a UBB de a deveni o universitate de tip world-class. Iar acest lucru nu înseamnă doar cercetare de excelenţă şi act didactic performant, ci şi integrarea şi transferul cunoştinţelor de la un domeniu la altul şi, în final, înspre comunitate. Este motivul pentru care noi ne propunem să dezvoltăm, pe lângă programul academic Studium Generale STEM+, şi infrastructura necesară programelor de tip Citizen Science, care implică participarea publicului ne-academic interesat de ştiinţă în unele proiecte derulate de UBB, dar şi educarea activă şi constantă a factorilor de decizie, inclusiv a politicienilor, cu privire la importanţa sistemului STEM+”, afirmă prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitate-excelenţă şi publicaţii ştiinţifice.

Programele STEM au devenit repere academice la nivel internaţional deoarece piaţa muncii solicită din ce în ce mai puternic o pregătire multi/inter/transdisciplinară, dar şi pentru că hiperspecializările au generat situaţii în care specialiştii unui domeniu STEM nu mai au suficiente cunoştinţe din celelalte domenii, astfel încât să poată face faţă provocărilor integrate, iar problemele globale, majore, nu mai pot fi abordate comprehensiv. În concluzie, programele STEM+ reprezintă pârghii esenţiale pentru dezvoltarea mediului academic în Europa şi SUA, cu impact direct atât asupra comunităţii, cât şi asupra profilului cadrelor didactice şi al absolvenţilor.

Cluj-NapocaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite