La ce trucruri apelează escrocii pentru a le fura banii şi bunurile bătrânilor. Ce le recomandă poliţiştii

La ce trucruri
apelează escrocii pentru a le fura banii şi bunurile bătrânilor. Ce le
recomandă poliţiştii

Foto: arhivă Adevărul

Una dintre cele mai comune înşelătorii este folosirea pretextului că urmează să le fie acordate ajutoare băneşti. Plata acestora din partea instituţiilor statului se face însă numai în baza unei cereri, care trebuie să fie însoţită de documente doveditoare privind veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia.

Ştiri pe aceeaşi temă

Ajutoarele alimentare distribuite de primării persoanelor defavorizate se ridică personal de beneficiari, pe baza actului de identitate valabil, de la centrele de distribuţie organizate de primăriile în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa. Pentru persoanele netransportabile, autorităţile executive ale autorităţilor publice locale asigură livrarea ajutoarelor, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei alte persoane.

Pentru a nu cădea în plasa escrocilor care, sub pretextul oferirii unor beneficii sau ajutoare din partea autorităţilor, i-ar putea convinge să le înmâneze diferite sume de bani cu titlu de avans, impozit ori cheltuieli de transport, poliţiştii le recomandă vârstnicilor:

-să solicite persoanelor care pretind că reprezintă diferite instituţii şi, pentru diferite motive, le cer bani, să le prezinte documentele de identitate şi pe cele care le atestă calitatea invocată;

-pentru orice sumă plătită, să solicite chitanţă şi să aibă grijă ca aceasta să fie completată corect, să conţină date despre instituţia în contul căreia fac plata, să aibă înscris numele încasatorului şi să poarte semnătura acestuia şi ştampila unităţii;

-să nu ofere informaţii despre veniturile sau economiile, ori despre bunurile de valoare pe care le au acasă, persoanelor necunoscute care îi abordează, aparent întâmplător, pe stradă, în parc sau în alte locuri publice;

-să nu înmâneze bani necunoscuţilor, ca avans pentru diferite lucrări sau cu titlu de impozit (pe diferite surse de venit, ori „ajutoare”);

-să apeleze la ajutorul unei persoane mai tinere din familie pentru verificarea derulării unor programe de ajutorare a vârstnicilor şi a condiţiilor de obţinere a beneficiilor.

citeste totul despre: