În contextul întâlnirii educaţiei cu noile tehnologii, suntem provocaţi să răspundem unor noi şi arzătoare întrebări: Cum ameliorăm educaţia timpului nostru? Cum să aducem noile tehnologii mai aproape de şcoală în beneficiul elevilor?

În România anului 2016 mai există reticenţe evidente faţă de regândirea procesului de predare-învăţare, astfel încât tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale să fie parte din acest proces şi nu doar simple instrumente de lucru. Din acest motiv, majoritatea profesorilor din învăţământul preuniversitar, care folosesc aceste tehnologii, apelează în cele mai bune cazuri la prezentări în PowerPoint şi într-o măsură mult mai mică la software educaţional. Însă, instruirea asistată de calculator nu se reduce doar la atât. În ultimul timp, suntem provocaţi să regândim locul şi rolul noilor tehnologii în procesul de învăţare al elevilor şi integrarea lor naturală în activităţile de la clasă.

Vizionarul informatician, Alan Kay, afirma că tehnologia este tehnologie doar pentru oamenii care s-au născut înainte ca ea să fie inventată. Pentru născuţii digital, tehnologia e ca aerul, ea nu există distinct. Nu ne întrebăm daca pianul digital alterează sau nu muzica prin tehnologia care stă la baza sa! Tot astfel, copiii nu văd tehnologia care îi învaţă ci explorează un nou mediu în care se joacă.

Aceasta a fost şi preocuparea creatorilor noii platforme de învăţare, myKoolio, ce se lansează pe piaţa ofertelor de învăţare româneşti, urmărind să împace educaţia cu tehnologia în folosul elevilor. Lecţiile şi temele de studiu încărcate pe platformă se bazează pe descoperirea cunoaşterii şi pe rezolvarea de probleme în mod ludic şi creativ. Elevului „clasei mykoolio” îi sunt propuse experienţe de învăţare interactive. Formula de învăţare pentru care s-a optat integrează jocul ca principala modalitate de explorare a cunoaşterii. Prin intermediul unor jocuri şi incitante călătorii pentru descoperirea unor noi spaţii, elevii şi profesorii „clasei myKoolio” vor putea să exerseze şi perfecţioneze competenţele de învăţare şi vor avea un control mai bun asupra studiului individual.

Lecţiile sunt în concordanţă cu programele şcolare în vigoare, reprezentând o resursă de învăţare complementară, de sprijin şi aprofundare a studiului. Platforma reuneşte ansamblul materialelor de studiu ce pot fi valorificate în înţelegerea facilă a unui conţinut, în recuperarea unor lacune, ori perfecţionarea învăţării. Este o perspectivă nouă ce permite deplasarea accentului de pe cadrul didactic şi conţinut, pe elev şi activitatea sa.

Iată doar, câteva dintre argumentele pentru care explorarea potenţialului formativ al platformei de învăţare, MyKoolio, devine o prioritate în demersul celor ce urmăresc să amelioreze educaţia timpului prezent prin valorificarea noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale.