L-am revăzut, emoţionat peste poate, pe Teacher, aşa cum îi spuneam cu drag toţi elevii, în această dimineaţă, la aproape 31 de ani de la absolvirea Şcolii generale numărul 75 din Bucureşti unde mi-a predat engleza şi mi-a deschis apetitul pentru marea literatură. Căci neobositul dom’ profesor Ţic  - va împlini luna viitoare 83 de primăveri - ne-a fost mai mult decât un dascăl cu vocaţie: ne-a fost prietenul mai mare, călăuzitor prin pagini minunate de literatură engleză şi română, omul ce ne deschidea ferestre spre o libertate neîngrădită în ani de socialism multilateral eşuat.

Calităţile de profesor, narator şi romancier cu totul special ale octogenarului de azi, având o căutătură de peruzea nealterată de trecerea timpului, sunt întrecute doar de destinul său excepţional: la doar 21 de ani, în luna mai 1952, a fost condamnat la 20 de ani de muncă silnică pentru activitate contrarevoluţionară. Avea să execute 12 ani, în sinistre temniţe comuniste, de la Jilava, Capul Midia şi Baia Sprie până la Gherla.

Teacher priveşte în urmă conform unui dicton latinesc: fără ură şi fără răzbunare. Şi reînvie epoci apuse, realizând, aşa cum observă Geo Călugăru în prefaţa romanului ce va fi lansat oficial mâine după-amiază, „o convingătoare radiografie a societăţii româneşti, cuprinse între 1929 (…) şi anii instaurării regimului comunist, ce a dus la naţionalizarea mijloacelor de producţie (1948) şi începutul colectivizării (plenara din martie 1949)“.

Dom` profesor Gherasim Ţic

Vă las plăcerea de a descoperi un scriitor original, a cărui operă aminteşte, remarca îi aparţine istoricului literar Ion Dodu Bălan, de scrierile unui Rebreanu sau ale unui Agârbiceanu. Spicuiesc din prezentarea noului volum:  „Romanul «Destinul familiei Roibu», scris de talentatul prozator Ţic Gherasim, se distinge prin originalitatea modalităţii de creaţie, împletind elementele mai multor tipuri de romane: istoric, sui generis, politic, social şi de dragoste - frumoasa poveste de iubire dintre Oana şi Ovidiu Roibu rămâne coloana vertebrală a întregului roman şi va rezista tuturor obstacolelor vieţii. Romanul impresionează prin portretizarea fizică şi morală a personajelor variate tipologic ca temperament, prăgatire profesională şi opţiuni politice într-o societate aflată în plin proces de transformări sociale. Personajul principal, Ovidiu Roibu, precum şi întreg clanul Roibu, nu renunţă la principiile şi valorile în care crede şi care îi guvernează viaţa.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După ce îi voi citi cărţile, voi publica şi un interviu cu Gherasim Ţic, dedicat tuturor elevilor  care au trecut prin mâinile acestui ardelean ce şi-a păstrat dârzenia în pofida vremurilor, dar şi celor dornici să descopere un om între oameni.