Restaurarea Bisericii Banu din Iaşi, la final de proiect

0
0

Duminică, 20 decembrie a.c., la Biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor” – Banu din Iaşi, va avea loc recepţia finală a lucrărilor de reconsolidare, reabilitare şi refacere a picturii parietale ale acestui lăcaş de cult.

Evenimentul se datorează finalizării procesului de restaurare al interiorului bisericii (a fost refăcută pictura originală din catapeteasmă şi din cupola altarului, în consonanţă stilistică cu aceasta şi respectându-se Erminia, încheindu-se şi împodobirea cu pictură a  întregului interior al bisericii).

Biserica Banu este ctitoria lui Savin Zmucila vel Ban (Savin Banu), fiind construită integral din lemn, mai exact din bărne de stejar. Sfinţirea bisericii a avut loc la 15 iunie 1705. Concomitent cu construirea bisericii, Savin Banu a amenajat în jurul acesteia mai multe încăperi auxiliare destinate săracilor, bolnavilor şi călătorilor. Din acest motiv, biserica Banu a mai fost cunoscută drept „biserica săracilor şi a calicimii”. Complexul auxiliar a funcţionat până în anul 1948, când comuniştii l-au închis.

Cu timpul, construcţia s-a dovedit a fi neîncăpătoare, astfel că în anul 1800 s-a construit o nouă biserică, din piatră de această dată, prin subscripţie publică şi sub supravegherea directă a mitropolitului Iacob al II-lea Stamati. Noul edificiul a fost ridicat pe amplasamentul bisericii de lemn, pridvorul actual fiind situat pe locul altarului fostei biserici. Biserica este în formă de plan treflat, cu absidele laterale în interior şi cea de la altar semicirculară, iar deasupra nartexului are un turn-clopotniţă. Catapeteasma a fost realizată de pictorul Eustatie Altini, în 1802, iar turnul are o configuraţie barocă specifică epocii şi foarte răspândită în Ţările Române.

Încă din 1705, anul ridicării, biserica Banu a fost singurul lăcaş de cult din Iaşi în care s-a slujit exclusiv în limba română, în celelalte biserici din zonă slujindu-se în slavonă sau greacă. Această diferenţă se datorează faptului că biserica Banu, spre deosebire de multe biserici din zonă, încă de la început nu a fost închinată Locurilor Sfinte. De altfel, mitropolitul Iacob al II-lea Stamati, cel care s-a ocupat de construcţia bisericii din piatră, a lăsat menţionat în testamentul său ca biserica să rămână neînchinată Locurilor Sfinte.

Prin Ordinul nr. 2314/8 iulie 2004 al Ministrului Culturii şi Cultelor şi publicat în Monitorul Oficial al României la 16 iulie 2004, biserica Banu a fost declarată monument istoric. Astfel, în 2010, în urma eforturilor preotul paroh Dumitru Merticariu a demarat proiectul de „Reabilitare şi Dezvoltare Turistică a Monumentului Istoric Biserica Banu Iaşi”, finanţat de Uniunea Europeană şi de Guvernul României. Exteriorul a fost finalizat în 2013, interiorul urmând a primi ultimele retuşuri în următoarele zile, pentru a fi gata pentru slujba, recepţia finală şi conferinţa televizată din 20 decembrie.

 

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite