A fost propus Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2025. Ce priorităţi are executivul comunitar

0
Publicat:

Comisia Europeană a propus miercuri, 19 iunie, un buget anual de 199,7 miliarde EUR pentru UE în 2025. Acest buget va fi completat cu aproximativ 72 de miliarde EUR pentru plăți în cadrul instrumentului NextGenerationEU.

Comisia Europeană FOTO: Pixabay
Comisia Europeană FOTO: Pixabay

Acest pachet financiar substanțial va ajuta UE să își îndeplinească prioritățile politice, integrând în același timp modificările convenite în cadrul revizuirii la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM) în februarie 2024.

Proiectul de buget pentru 2025 direcționează fondurile către sectoarele în care acestea pot avea impactul cel mai pozitiv, precum și în funcție de nevoile statelor membre ale UE și ale partenerilor noștri din întreaga lume, pentru a face Europa mai rezilientă și mai bine pregătită pentru viitor, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor din UE. Acest obiectiv va fi atins prin promovarea tranziției verzi și a celei digitale, prin crearea de locuri de muncă, consolidând în același timp autonomia strategică a Europei și rolul său la nivel mondial. El va permite sprijinirea tehnologiilor critice esențiale prin intermediul platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” („STEP”).

Proiectul de buget pentru 2025 va oferi, de asemenea, în conformitate cu revizuirea la jumătatea perioadei a CFM, un sprijin continuu pentru refugiații sirieni din Turcia și din întreaga regiune, pentru vecinătatea sudică, inclusiv pentru dimensiunea externă a migrației, precum și pentru Balcanii de Vest. Cel mai important, el va oferi un sprijin stabil și previzibil Ucrainei.

Proiectul de buget pentru 2025 face parte din bugetul pe termen lung a Uniunii adoptat la sfârșitul anului 2020 și modificat în februarie 2024, cu ajustările tehnice ulterioare, și vizează transformarea priorităților sale în rezultate anuale concrete.

Sectorul agro-alimentar, o prioritate pentru UE

Comisia propune alocarea următoarelor sume pentru diferitele priorităţi ale UE (în angajamente): 53,8 miliarde de euro pentru politica agricolă comună şi 0,9 miliarde de euro pentru Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, pentru fermierii şi pescarii din Europa, dar şi pentru consolidarea rezilienţei sectorului agroalimentar şi a sectorului pescuitului şi pentru asigurarea anvergurii necesare a măsurilor de gestionare a crizelor, şi 49,2 miliarde de euro pentru dezvoltare regională şi coeziune, cu scopul de a promova coeziunea economică, socială şi teritorială, precum şi infrastructura care sprijină tranziţia verde şi proiectele prioritare ale Uniunii. De asemenea, 16,3 miliarde de euro sunt pentru sprijinirea partenerilor şi a intereselor UE pe scena mondială, din care, printre altele, 10,9 miliarde de euro în cadrul Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare şi cooperare internaţională - Europa globală (IVCDCI - Europa globală), 2,2 miliarde de euro pentru Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA III), 0,5 miliarde de euro pentru Mecanismul de reformă şi creştere pentru Balcanii de Vest şi 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar (HUMA). O sumă suplimentară de 4,3 miliarde de euro va fi disponibilă sub formă de granturi în cadrul Mecanismului pentru Ucraina, completată cu 10,9 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Vor fi alocaţi 13,5 miliarde de euro pentru cercetare şi inovare şi, în principal, 12,7 miliarde de euro, pentru programul emblematic al Uniunii în domeniul cercetării - Orizont Europa. Proiectul de buget include, de asemenea, finanţarea Actului european privind cipurile în cadrul programului Orizont Europa şi prin redistribuire de la alte programe. În plus, 4,6 miliarde de euro sunt pentru investiţii strategice europene. De exemplu, 2,8 miliarde de euro pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei în vederea îmbunătăţirii infrastructurii transfrontaliere, 1,1 miliarde de euro pentru programul Europa digitală pentru conturarea viitorului digital al Uniunii şi 378 de milioane de euro pentru InvestEU pentru priorităţile-cheie (cercetare şi inovare, dubla tranziţie verde şi digitală, sectorul sănătăţii şi tehnologiile strategice), iar 2,1 miliarde de euro pentru cheltuieli destinate spaţiului, în special pentru Programul spaţial european, în cadrul căruia vor fi reunite acţiunile Uniunii în acest domeniu strategic. Vor fi alocaţi 11,8 miliarde de euro pentru rezilienţă şi valori. Printre altele, 5,2 miliarde de euro pentru costurile din ce în ce mai mari de îndatorare din cadrul NGEU, 4 miliarde de euro pentru Erasmus+ în vederea creării de oportunităţi de educaţie şi mobilitate pentru cetăţeni, 352 de milioane de euro pentru sprijinirea artiştilor şi a creatorilor din întreaga Europă şi 235 de milioane de euro pentru promovarea justiţiei, a drepturilor şi a valorilor. De asemenea, 2,4 miliarde de euro vor fi alocaţi pentru mediu şi politici climatice, în principal, 771 milioane de euro pentru programul LIFE în vederea sprijinirii atenuării schimbărilor climatice şi adaptării la acestea şi 1,5 miliarde de euro pentru Fondul pentru o tranziţie justă în vederea asigurării faptului că tranziţia verde aduce beneficii tuturor.

Bani pentru protejarea frontierelor UE

Suma de 2,7 miliarde de euro va fi alocată pentru protejarea frontierelor UE, din care 1,4 miliarde de euro pentru Fondul de management integrat al frontierelor şi 997 de milioane de euro (contribuţia totală a UE) pentru Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă (Frontex), iar 2,1 miliarde de euro pentru cheltuielile legate de migraţie în cadrul UE, din care 1,9 miliarde de euro pentru sprijinirea migranţilor şi a solicitanţilor de azil în conformitate cu valorile şi priorităţile UE. În plus, sunt alocate 1,8 miliarde de euro pentru abordarea provocărilor în materie de apărare, din care 1,4 miliarde de euro pentru sprijinirea dezvoltării capabilităţilor şi a cercetării în cadrul Fondului european de apărare (FEA), precum şi 244,5 milioane de euro pentru sprijinirea mobilităţii militare, şi suma de 977 de milioane de euro pentru a asigura funcţionarea pieţei unice, inclusiv 613 milioane de euro pentru Programul privind piaţa unică şi 205 milioane de euro pentru activităţi legate de combaterea fraudei, fiscalitate şi vamă.

Programul "UE pentru sănătate"

De asemenea, vor fi alocaţi 583 de milioane de euro pentru Programul "UE pentru sănătate", în vederea asigurării unui răspuns cuprinzător în materie de sănătate la nevoile cetăţenilor, precum şi 203 milioane de euro pentru mecanismul de protecţie civilă al Uniunii (rescEU), astfel încât acesta să poată furniza rapid asistenţă operaţională în caz de criză, şi 784 de milioane de euro pentru securitate, din care 334 de milioane de euro pentru Fondul pentru securitate internă (FSI), care va combate terorismul, radicalizarea, criminalitatea organizată şi criminalitatea informatică, iar 196 de milioane de euro pentru conexiuni securizate prin satelit în cadrul noului program al Uniunii privind conectivitatea securizată. Proiectul de buget pentru 2025 face parte din bugetul pe termen lung al Uniunii, astfel cum a fost adoptat la sfârşitul anului 2020 şi modificat în februarie 2024, inclusiv ajustările tehnice ulterioare, şi urmăreşte să transforme priorităţile acestuia în rezultate anuale concrete. Bugetul anual pentru 2025 va trebui să fie adoptat oficial de autoritatea bugetară înainte de sfârşitul anului. 

EuropaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite