Aşa se face că, lunar, asociaţia primeşte o factură emisă în baza unui contract, act în care sunt stabilite în mod clar activităţile desfăşurate iar îngrijitorul nu prestează cărat de sacoşe, curăţenie în apartamente etc, adică alte activităţi decât cele pentru care este remunerat. Preţurile sunt în concordanţă cu „salariul minim“, taxele şi impozitele generate de acest „minim“, astfel încât s-a ajuns, cel puţin pentru Bucureşti, ca serviciul de curăţenie să fie mai oneros decât serviciile de administrare (persoană fizică sau juridică).

În lista de plată lunară s-a ajuns la un paradox, acela că, proprietarul suportă un cost mai mare cu serviciul de curăţenie decât costul cu gestionarul banilor, al fondurilor asociaţiei.

Asociaţia de proprietari nu poate fi ruptă de realitatea în care trăim, realitate în care cel ce poartă responsabilitatea este tratat cu dispreţ. Nu reuşim să ieşim din cercul „ieftin“ şi să înţelegem că cel ce poartă responsabilitatea şi îşi face treaba cu simţ de răspundere trebuie să fie remunerat astfel încât tentaţia să nu existe.

Problema este că, în mare parte, cei implicaţi în conducerea asociaţiilor nu au înţeles (şi parcă nu vor să înţeleagă) că responsabilitatea este solidară şi ea vizează preşedinte, cenzor şi administrator, responsabilitate ce nu priveşte îngrijitorul. Nu acesta (îngrijitorul) răspunde petiţiilor, nu acesta acordă sprijin juridic şi contabil, nu acesta merge la Primărie sau la Poliţie şi nu acesta are pe mână banii/contribuţiile proprietarilor, fondurile etc.

Aşa s-a ajuns în situaţia în care, instanţele de judecată au obligat în solidar preşedinte şi cenzor la plata unor sume de bani şi/sau împreună cu administratorul, pentru că nu s-au putut justifica sume de bani. Nu au înţeles în prima fază răspunderea unor astfel de funcţii şi au plătit cu propriul buzunar.

Pe de altă parte, alegerea celui mai ieftin a dus în situaţia în care asociaţii de proprietari să rămână fără utilităţi şi nimeni să nu răspundă. Aşa s-a ajuns ca locatarii să plătească, cu propriul buzunar, „găurile“ lăsate de unii, ce au fost aleşi exclusiv pe acest criteriu al costului.

Nu poţi avea implicare, responsabilitate, servicii şi cinste în condiţiile în care în lista de plată, pe care, culmea tot administratorul o face, să se constate că îngrijitorul câştigă mai mulţi bani lunar decât administratorul, cel ce are gestiunea şi banii pe mână.

Şi? Acel cinstit, corect şi ieftin administrator, face ca prin magie nişte lucrări în bloc, că doar este nemulţumit de salarizarea lunară şi dacă tot este făcut lună de lună „hoţ“ de cel puţin un proprietar, de ce să nu-şi tragă şi el partea leului, că tot pe mâna lui sunt banii.

Realitatea este aceea că serviciile şi responsabilitatea nu sunt plătite şi că ceea ce este mai ieftin, cârpăceala şi lucrul de mântuială sunt promovate la nivelul asociaţiilor, greu putând fi implementate servicii sau lucrări de bună calitate, calitate ce, sigur, se regăseşte în cost.

Doua chestiuni extrem de importante:

1. „Documentele justificative care se evidenţiază în contabilitatea în partidă simplă angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate“, prevede Ordinul 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial publicat în M.O. nr.984 din 12.12.2017 act intrat în vigoare cu începere de la 01.01.2018 data de la care s-a abrogat Ordinul 1969/2007.

2. Reiau un top 10 ce trebuie să dea de gândit multora

  1. Asociaţie Proprietari Oradea – lipsă gestiune 627.000 lei
  2. Asociaţie Proprietari Sector 3 – lipsă gestiune 600.000 lei
  3. Asociaţie Proprietari Sector 3 – lipsă gestiune 340.000 lei
  4. Asociaţie Proprietari Craiova – lipsă gestiune 270.000 lei
  5. Asociaţie Proprietari Suceava – lipsă gestiune 180.000 lei
  6. Asociaţie Proprietari Craiova – lipsă gestiune 134.000 lei
  7. Asociaţie Proprietari Galaţi – lipsă gestiune 130.000 lei
  8. Asociaţie Proprietari Ploieşti – lipsă gestiune 127.000 lei
  9. Asociaţie Proprietari Mangalia – lipsă gestiune 78.000 lei (jucaţi la păcănele)
  10. BOMBA: Asociaţie Proprietari Iaşi – lipsă gestiune 200.000 Euro (nedefinitivată suma)