Misterul numărului 666, despre care se vorbeşte în Noul Testament. „Şi fiara îi sileşte pe toţi ca să-şi pună semn pe mâna lor“

Misterul numărului 666, despre care se vorbeşte în Noul Testament. „Şi fiara îi sileşte pe toţi ca să-şi pună semn pe mâna lor“

Misterele numărului 666

În Noul Testament, 666 reprezintă „Cifra Diavolului“, iar în prezent 666 este cunoscut ca fiind „Numărul Antichristului“. Părintele Eugen Tănăsescu explică, pentru „Adevărul“, semnificaţia lui.

Ştiri pe aceeaşi temă

Părintele Eugen Tănăsescu spune că orice încercare de răspuns trebuie să plece de la contextul în care el apare. Este vorba de capitolul 13 din cartea „Apocalipsa” din Noul Testament, capitolul 13.
 
„Şi ea (fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.”
 
„Când vrei să înţelegi opera unui scriitor, trebuie să cunoşti şi persoana scriitorului. Despre Sfântul Ioan Evanghelistul, autorul Apocalipsei, ştim că a fost supranumit «vulturul teologiei» sau «Teologul», simbol al profunzimii gândirii sale teologice. Cartea Apocalipsa a fost scrisă însă în condiţii deosebite, Sf. Ioan fiind exilat în insula Patmos, într-o perioadă în care creştinismul trecea prin cumplite prigoniri, sub domnia împăratului roman Domiţian. 
 
Prin urmare, întreaga carte va fi străbătută de ideea luptei, uneori martirice, dintre bine şi rău, precum şi de biruinţa creştinismului asupra răului. Aceasta este, practic, descoperirea (apokálypsis, în greacă, înseamnă «ridicarea voalului» sau «revelaţie») pe care Ioan o primeşte de la Dumnezeu, în raport cu rostul creştinismului în lume, acela de a învinge decăderea“, explică preotul.
 
Termenul „fiară“ nu este ales la întâmplare. Sf. Ioan se inspiră de la un mare Prooroc al Vechiului Testament, Daniel, care profeţeşte despre venirea lui Hristos şi învingerea răului, simbolizat tot de o fiară care are zece coarne, dintre care apare un alt corn care „avea ochi ca ochii de om şi gură care grăia lucruri mari”. Această fiară, ca şi cea descrisă de Ioan, îşi întinde lucrarea peste faţa întregului pământ, iar caracteristica esenţială a ei este opoziţia faţă de Hristos-Dumnezeu, încercarea de substituire a Lui (sugerată prin expresia „urâciunea pustiiri stând în locul cel sfânt”).
 
Prin urmare, 666 ar fi simbolul unui sistem ideologic în care omul se opune lui Hristos, dorind să-i ia locul. 
 
 
citeste totul despre: