Se primesc solicitări pentru ajutorul de încălzire. Unde se depun cererile

Se primesc solicitări pentru ajutorul de încălzire. Unde se depun cererile

Cererile se depun la serviciul din subordinea Primâriei FOTO Adevărul

De pe data de 15 octombrie, Direcţia de Asistenţă Socială, din subordinea Primăriei Municipiului Călăraşi, primeşte cereri pentru obţinerea ajutorului de încălzire pentru sezonul rece 2018-2019.

 
Ce acte sunt necesare:
 
1. Adeverinţele de venit  se eliberează la sediul D.A.S. în baza unei cereri, cu copie după actul de identitate al titularului şi ale celorlalţi membrii adulţi.
2. Pot fi descărcate de pe site-ul Direcţiei de Asistenţă Socială (www.das.primariacalarasi.ro, la secţiunea : Informaţii de interes public- Formulare tip şi acte necesare), următoarele:
 -Cerere- Declaraţie pe propria  răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială;
 -Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei;
 - Actele necesare pentru obţinerea ajutorului de încălzire cu: gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri şi sistem centralizat;
 - Cuantumurile pentru fiecare categorie de ajutor de încălzire.
 
Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:
 
1. Familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici  sau egale cu 615 lei.
2. Familie - soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţa şi/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
3. Persoana singură - persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârstă cuprinsă între 16 si 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.
 
 
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social:
 
Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor-gospodăreşti.
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp. în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală .           
Bunuri mobile:
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”.
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepţia dobânzii.
Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.
2. Notă: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei.
 
Verificări şi sancţiuni
 
Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzire primarii au obligaţia de a efectua lunar, la solicitarea agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererea  beneficiarilor dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.
Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.
 
La nivelul municipiului Călăraşi, în sezonul rece noiembrie 2016 – martie 2017 au primit ajutor încălzire cu gaze naturale 581 beneficiari, suma lunară stabilită la 9.040 lei. Ajutor încălzire cu energie electrică:  în medie 32  beneficiari cu cuantum total lunar stabilit la 5.304 lei . Ajutor încălzire cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri: în medie 52 beneficiari cu cuantum total lunar stabilit la 1.972 lei . Ajutor încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii Legii 416/2001: în medie 138 beneficiari cu cuantum total lunar stabilit la 8.004 lei . Ajutor încălzire sistem centralizat cu energie termică : în medie 34 beneficiari cu cuantum  total lunar stabilit la 1.972 lei.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: