Ordinul lui Trump a fost, însă, atacat în instanţӑ pe motiv cӑ încalcă anumite legi federale, inclusiv Constituţia Statelor Unite şi Actul Procedurilor Administrative. Prin urmare, au fost emise ordine de restricţie împotriva DHS (Departamentul pentru Securitate Internă al SUA), care împiedică punerea în acţiune a ordinului emis de Preşedintele Trump. De aceea, este important să ştim ce drepturi avem la intrarea în SUA.

1. Pentru cetăţenii americani: Cetăţenii americani nu au restricţii să intre în SUA. Aceştia sunt obligaţi să aibă asupra lor un paşaport valid dacӑ se intorc din cӑlӑtorii internaţionale. În caz de interogatoriu, au dreptul de a fi reprezentaţi de un avocat. 

2. Pentru non-cetăţenii americani: Guvernul SUA are autoritatea de a stabili dacă cetăţenii altor ţӑri sunt „admisibili” sau nu pe teritoriul american. Aceştia nu au dreptul de avea un avocat prezent în cazul unui interogatoriu efectuat de cӑtre ofiţerii de frontieră, cu mici excepţii.

3. Percheziţii: Ofiţerii de frontierӑ au dreptul de a percheziţiona toate persoanele, bagajele şi mărfurile care ajung în SUA. Pot, de asemenea, examina computere, hard disk-uri şi alte electronice cum ar fi telefoane mobile, pentru a obţine informaţii anterioare călătoriei, cu relevanţӑ la admisibilitatea pe teritoriul american. De reţinut cӑ nu este obligatoriu să oferi accesul la conturi de social media sau să divulgi parole de la aparate electronice protejate. 

4. Egalitate în faţa legii: Opririle, percheziţiile, arestările care au la bazӑ discriminarea pe bazӑ de rasă, origine, religie, sex sau etnie sunt ilegale. Însă pot fi efectuate percheziţii la graniţӑ în funcţie de cetăţenia avutӑ sau itinerarul de călătorie. 

5. Dreptul de a vorbi cu un avocat: În cazul în care consideri că eşti discriminat, este recomandabil să rămâi calm si sӑ ceri respectuos să vorbeşti cu un avocat. Înregistrează detaliile oricărui incident, inclusiv numele şi numărul de insignă al ofiţerului sau datele persoanelor implicate.