Guvernul ar putea acorda Tarom şi Blue Air ajutoare de stat de 613,5 milioane lei

0
Publicat:
Ultima actualizare:
tarom blue air

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a publicat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat companiilor de transport aerian Tarom şi Blue Air, pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19. Potrivit notei de fundamentare, Tarom solicită un ajutor de stat de 312,74 milioane lei, iar Blue Air de 300,77 milioane lei.

Cele două companii aveau împreună la 30 martie 2020 un număr de aproximativ 2.730 angajaţi (1.800 angajaţi în cadrul Tarom şi 930 angajaţi în cadrul Blue Air).

„Se propune autorizarea  Ministerului Finanţelor Publice să emită, la solicitarea Tarom, o garanţie de stat pentru contractarea de către beneficiar a unui împrumut în limita sumei de 312.744.200 lei, pe o perioadă de şase ani, cu titlu de ajutor de stat, precum şi, la solicitarea Blue Air, o garanţie de stat pentru contractarea de către beneficiar a unui împrumut în limita sumei de 300.775.000 lei pe o perioadă de şase ani, cu titlu de ajutor de stat. Garanţiile vor acoperi în procent de 100% valoarea celor două împrumuturi, a dobânzilor şi comisioanelor aferente”, arată proiectul de OUG.

Ajutor până la 31 decembrie 2020

Ajutorul de stat sub formă de garanţie de stat se acordă în scopul acoperirii cheltuielilor de exploatare şi de capital necesare susţinerii activităţii celor doi  transportatori aerieni, Tarom şi Blue Air, până la data de 31 decembrie 2020, şi nu va depăşi valoarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei Covid-19 şi cauzate direct de această pandemie, evaluate de către cele două societăţi şi stabilite în conformitate cu Decizia Comisiei Europene, relevă documentul.

„În lipsa acordării ajutoarelor de stat există o mare probabilitate ca Tarom şi Blue Air să intre în incapacitate de plată şi, în final, în faliment. Pentru a face posibilă redresarea activităţii celor doi transportatori aerieni după patru luni de lipsă de venituri datorate suspendării activităţii de zboruri regulate din cauza restricţiilor de operare impuse de statele europene, inclusiv de România, si pentru a evita demararea procedurii de insolvenţă pe durata acoperită de ajutorul de stat, dreptul creditorilor de a solicita deschiderea procedurii de insolvenţă conform art. 70 din Legea insolvenţei nr. 85/2014 este suspendat pe o perioadă de şase luni de la data la care Beneficiarului i s-a acordat ajutorul de stat. Pentru asigurarea respectării normelor europene în materia ajutoarelor de stat se prevede că acordarea ajutorului individual de stat se va face numai după obţinerea autorizării din partea Comisiei Europene şi în condiţiile prevăzute în decizia forului european”, mai arată proiectul de act normativ.

Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Tarom, respectiv, cu Blue Air, câte o convenţie de garantare în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de acordare şi derulare a garanţiei de stat.

„Sectorul aviaţiei este unul dintre cele mai afectate de noua criză, iar la nivel european toate statele caută soluţii de sprijin financiar pentru acei transportatori aerieni care sunt vitali pentru menţinerea conectivităţii rapide, stabile şi continuă  cu alte state. În cazul României, în prezent, doar doi transportatori aerieni operează servicii aeriene regulate şi asigură stabilitatea conectivităţii aeriene internaţionale a României, respectiv  Compania naţională de transporturi aeriene române – Tarom şi SC Blue Air Aviation. Cele două companii aeriene se confruntă cu pierderi importante din cauza efectelor pandemiei Covid -19 asupra industriei de transport aerian”, mai arată proiectul.

Până la data de 30 aprilie 2021, cele două companii trebuie să prezinte analize economico-financiare realizate de către un auditor financiar independent din care să reiasă valoarea reală a pagubei cauzate direct fiecărei societăţi de pandemia COVID-19, în perioada 1 martie 2020 – 31 decembrie 2020.

„În cazul în care această valoare este mai mică decât sumele pentru care au fost emise scrisori de garanţie de stat, diferenţa se returnează finanţatorului,  iar valoarea garanţiei de stat se diminuează corespunzător. În situaţia în care pe parcursul derulării împrumutului, unul dintre beneficiari intră în lichidare, creanţele statului rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc şi se execută în condiţiile legii. Sumele recuperate în urma procesului de lichidare se fac venit la fondul de risc”, arată nota de fundamentare.

Tarom cere 312 milioane lei

Pe fondul suspendării zborurilor, Tarom a înregistrat în luna martie 2020 un număr de 93.114 pasageri, în scădere cu 57% faţă de numărul pasagerilor bugetaţi pe luna martie 2020. În luna aprilie 2020 traficul de pasageri pe cursele regulate a fost suspendat complet, fiind reluat, pe câteva rute, abia începând cu luna iunie.

„Deteriorarea gravă a situaţiei financiare este cauzată de creşterea începând cu luna martie a raportului dintre cheltuielile şi veniturile obţinute de Tarom în aceeaşi perioadă. Astfel, în timp ce veniturile au scăzut semnificativ ca urmare a reducerii traficului de pasageri (scăderea este de aproximativ 90% pentru lunile aprilie şi mai şi de peste 50% pentru restul anului 2020), cheltuielile se vor reduce doar într-o proporţie mai mică, respectiv cea corespunzătoare cheltuielilor de operare directe (de exemplu: combustibil, leasing flotă, salarii directe, taxe de aeroport, etc). Cheltuielile fixe au rămas în general constante sau chiar au crescut la anumite capitole, pentru asigurarea conservării flotei pe perioada de neoperare”, se precizează în document.

Din planul de lichidităţi prezentat de Tarom pentru perioada martie – decembrie 2020 rezultă intrări estimate de 151,5 milioane euro, incluzând şi ajutorul de salvare (în cuantum de 36,7 milioane euro) autorizat de Comisia Europeană în luna februarie, în timp de ieşirile de flux numerar sunt estimate la 259,4 milioane euro.

„Pentru a acoperi deficitul de finanţare, Tarom solicită astfel un ajutor de stat de 312,74 milioane lei (aproximativ 64,8 milioane euro) care îi va permite să-şi continue activitatea în condiţii de siguranţă, pe măsură ce traficul aerian va fi reluat. Totodată, acest ajutor îi va permite companiei să iniţieze planul de restructurare care urmează să fie finalizat până în luna august şi transmis Comisiei Europene spre aprobare. Valoarea prejudiciului pentru care se solicită compensarea este reprezentată de diferenţa dintre veniturile pierdute şi costurile evitate ca efect direct al focarului Covid-19”, spun autorii proiectului.

Comisia Europeană a autorizat în luna februarie acordarea unui ajutor de salvare sub forma unui împrumut temporar de aproximativ 36,7 milioane euro companiei Tarom, care urma să asigure acoperirea cheltuielilor minime de funcţionare ale companiei, pentru perioada martie – august 2020 şi să permită totodată elaborarea de către companie a unui plan de restructurare.

Suma de care beneficiază Tarom în baza ajutorului de salvare nu poate însă acoperi pierderea generată companiei de pandemia Covid-19. Planul de lichidităţi al Tarom, în baza căruia a fost stabilit ajutorul de salvare, prevedea realizarea unor venituri proprii, în perioada martie – august 2020, de aproximativ 145 milioane euro. Din cauza pandemiei Covid-19, veniturile estimate ale companiei pentru perioada martie – august 2020 nu vor depăşi 38 milioane euro.

Blue Air cere 300,77 milioane lei

La rândul său, în luna martie 2020, Blue Air a înregistrat  o scădere cu 60% a numărului de pasageri transportaţi faţă de perioada similară a anului precedent, în condiţiile deciziei de sistare a zborurilor regulate începând cu data de 21 martie 2020, în contextul măsurilor de restricţionare a circulaţiei populaţiei luate de statele europene şi ţări terţe. În lunile aprilie-mai, cursele regulate au fost suspendate complet, compania operând numai zboruri charter şi la cerere, ale căror încasări au fost folosite exclusiv pentru costurile de operare are respectivelor curse, şi, în mică măsură, pentru acoperirea necesarului de certificate de CO2 necesare conformării cu cerinţele europene.

„Având în vedere faptul că pe fondul restricţiilor de mobilitate dispuse pe perioada stării de urgenţă şi  continuate pe perioada stării de alertă, Blue Air se află în imposibilitatea asigurării continuităţii activităţii de zboruri regulate, iar în lipsa acordării ajutorului de stat, compania nu va avea resursele financiare pentru a relua  activitatea. Prejudiciului generat de pandemia Covid-19 este reflectat în reducerea veniturilor companiei cu 1,045 miliarde  lei (216,71 milioane euro), fiind cauzat de sistarea zborurilor planificate. În ciuda măsurilor luate de reducere a costurilor directe si indirecte, estimate pentru aceeaşi perioadă la 724,38 milioane lei (150,09 milioane euro), această scădere de venituri va antrena un prejudiuciu de 321,57 milioane lei (66,63 milioane euro)”, mai arată proiectul.

Astfel, pierderea netă a Blue Air estimată pentru perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020, care se doreşte compensată, este estimată la de 300,77 milioane lei (62,32 milioane euro), faţă de un profit planificat conform bugetului iniţial de 20,81 milioane lei (4,5 milioane euro).

În anul 2019, Tarom  a înregistrat un număr de 2,9 milioane pasageri, la acelaşi nivel cu anul precedent. Tarom este principalul operator aerian de curse regulate pe rute interne şi al treilea operator aerian de pe piaţa de transport aerian din România, cu o cotă de aproximativ 13% din această piaţă.

În cursul anului 2019, Blue Air a transportat peste 4,2 milioane pasageri, operând o flotă de 25 aeronave şi deţinând o cotă de piaţă de 17,8%.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite