Porţile acestui loc solemn sunt într-un remarcabil stil Art Deco - Modernist monumental, întrucâtva de inspiraţie italiană tipică celei de a patra decade a secolului trecut, o privelişte rară în Bucureşti pentru structurile asociate cu funcţii religioase sau funerare. Feroneria structurii este o interesantă combinaţie de simboluri evreieşti (steaua lui David, menorah-ul) şi universaliste (soarele radiind), redate în coordonatele stilului Art Deco.

Cimitirul "Filantropia", Bd. Ion Mihalache, Bucureşti (©Valentin Mandache)

Ansamblul are de asemenea trăsăturile unui templu al antichităţii clasice, in moda arhitecturii mussoliniene ce avea mare influenţă în Romania acelor vremuri, cu ampli pilaştri de beton ce flanchează intrările şi sugestia de trecere pe sub masivul prag de sus al unei porţi de oraş antic (intrând în oraşul morţilor dinspre oraşul viilor în acest caz).

Cimitirul "Filantropia", Bd. Ion Mihalache, Bucureşti (©Valentin Mandache)

Îmi place modul geometrizat de redare al menorah-ului, sfeşnicul ritual evreiesc cu şapte braţe, prezentat pe feroneria porţii din fotografia de mai sus, de o formă destul de diferită de cea obişnuită, cu braţe în semicerc, după cum apare pe reprezentările Arcului lui Titus în Roma sau pe stema Statului Israel.

Cimitirul "Filantropia", Bd. Ion Mihalache, Bucureşti (©Valentin Mandache)

În imaginea de mai sus este evidentă regula de trei a stilului Art Deco în cele trei trepte în retragere ce încadrează fereastra şi  pedimentul acesteia, împodobit cu o stea a lui David.

Cimitirul "Filantropia", Bd. Ion Mihalache, Bucureşti (©Valentin Mandache)

Capela sinagogă a cimitirului este de o arhitectură de sarşit de sec. 19. început de 20, derivată din barocul evreiesc central-european şi datează probabil din primele decenii de funcţionare a acestui loc de veci. Steaua lui David este de asemenea observabilă pe finialele cupolelor şi domului clădirii.

Stilul Art Deco - Modernist al porţilor cimitirului "Filantropia", semnifică, în opinia mea, spiritul în pas cu vremea al acestei cândva dinamice şi creative comunităţi bucureştene, diminuată de evenimentele celui de-al Doilea Război Mondial şi de politicile naţional-comuniste ale României din cea de-a doua jumătate a sec. 20.

Articol publicat iniţial pe blogul Case de Epocă, iar în limba engleză pe blogul Historic Houses of Romania.