Pilotarea în învăţământul preuniversitar, prevăzută în proiectul de lege,  deschide cutia Pandorei în Educaţie

0
0

Încă un exemplu de modul aiuristic în care a fost redactat proiectul Legii Învăţământului Preuniversitar. Este vorba de unităţile de pilotare, care pot ignora legea şi pot aplica propriile opinii şi păreri de cum ar trebui să funcţioneze învăţământul preuniversitar în România.  Ideea în sine nu este rea, cu o condiţie.

Să nu afecteze şansele elevilor de a avea un parcurs educaţional normal, în cazul continuării lui în altă şcoală decât aceea de pilotare şi de a susţine examenele naţionale care să-i permită accesul în alte forme de învăţământ. Aceste cerinţe elementare nu sunt nici pe departe respectate în proiectul de lege aflat în discuţie.

Este adevărat că:

(7)„Autorizarea unităţilor pilot, experimentale şi de aplicaţie şi metodologia de autorizare sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei”.

Rămâne totul la interpretarea ministerului Educaţiei, la ideile şi concepţiile funcţionarilor din minister sau ale ministrului. Ori o lege nu trebuie să lase loc de arbitrariu, la nivelul acesta. De aceea este nevoie de legi într-o ţară.

Ce prevede proiectul de lege a Învăţământului Preuniversitar

Art 83

(3) „În unităţile pilot, organizate pentru pilotarea experimentală şi de aplicaţie şi pentru pilotarea unor modele noi sau alternative de educaţie, procesul de învăţământ se poate desfăşura prin aplicarea unui alt tip de structură a învăţământului preuniversitar, alt curriculum, alt tip de evaluare, alt tip de admitere în ciclul secundar superior, alt tip de management al unităţii de învăţământ preuniversitar, alt sistem de finanţare, altă structură a anului şcolar decât cele stabilite de prezenta lege, precum şi utilizarea unor manuale şi resurse şcolare inovative. Acest tip de pilotare poate include şi modele educaţionale bilingve, care vizează studiul în limba română şi o limbă de circulaţie internaţională, începând cu învăţământul primar”.

Rezultă din acest articol că unităţile pilot pot ignora complet celelalte prevederi din Legea Învăţământului Preuniversitar, în ipoteza că va fi aprobată. Această situaţie poate duce la consecinţe nebănuite, pe care autorii proiectului nu le-au avut în vedere.

Un alt tip de structură a învăţământului preuniversitar”. Adică fără învăţământ primar, gimnazial, liceal sau cum? Cu orice tip de filieră, profil, specializare? Pot fi inventate şi alte specializări, decât cele existente acum? Pe ce baza economică sau ştiinţifică?

Problema gravă este alta. Presupunem că după un an, doi, de participare la educaţie în şcoala pilot, părinţii şi elevi constată că nu se obţin competenţele pe care şi le-au dorit, conforme cu personalitatea şi aspiraţiile lor. Se pot transfera la altă şcoală? Este obligată  şcoala să-i primească, fără foaie matricolă valabilă în acea şcoală,  şi fără cunoştinţele necesare în şcoala care functioneza după curriculumul naţional? Nu ştim ce s-ar întâmpla în această situaţie posibilă.

„Alt tip de admitere în ciclul secundar superior”.

Cum ajunge un elev care  făcut gimnaziul la o şcoală pilot, la liceul pe care şi-l doreşte? Evaluarea Naţională nu poate susţine, pentru că nu are cunoştinţele necesare la acest examen. Ca atare nu poate participa la repartiţia computerizată. Atunci cum intră în liceul dorit? Este obligat liceul să-l primească? Şi cum poate urma liceul după curriculumul naţional, dacă  nu are cunoştinţele necesare în acel liceu, obţinute în urma parcurgerii gimnaziului după curriculumul naţional? Întrebări pentru care nu avem răspuns. Speranţa că legislaţia subsecventă va răspunde acestor întrebări este iluzorie. Nu văd ce răspunsuri ar putea aduce, în cazul unui articol ilogic.

„Alt sistem de finanţare”.

Unitatea pilot poate cere părinţilor taxe de şcolarizare, dar ar contrazice Constituţia României:

Art 32 (4) Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.

Fac parte  unităţile pilot din învăţământul de stat? Dacă da,  nu ar trebui să respecte Constituţia României?

Altă sursă de finanţare ar putea fi obţinută din partea unor entităţi private, interne sau externe. Cu ce condiţii ar acorda aceste entităţi finanţarea unităţilor pilot? Contează sau nu aceste condiţii în percepţia ministerului Educaţiei?

„alt curriculum, alt tip de evaluare”.

 Aceleaşi întrebări. Dacă un elev constată că nu i se potriveşte curriculumul de la şcoala pilot, se poate transfera la altă şcoală? Îşi poate continua studiile la un liceu dorit, dacă în gimnaziu a învăţat după alt tip de curriculum? Elevii din unităţile pilot vor fi evaluaţi şi prin examenele naţionale  de absolvire? După ce curriculum, cu ce subiecte?

Elevii care urmeaza liceul intr-o şcoală pilot vor da acelaşi examen de Bacalaureat, sau vor avea alt gen de subiecte, realizate la nivelul şcolii pilot? Va fi valabil acest alt tip de Bacalaureat la admiterea în învăţământul superior? Pot fi obligate universităţile să-l accepte?

Probleme acestea se ştiau, dovadă fiind prevederile din  OMEC nr. 4811 din 2020, referitoare la şcolile pilot:

(2) Propunerea de pilotare a intervenţiei educaţionale/proiectului de cercetare educaţională va include o analiză a impactului demersului propus asupra profilului de formare al absolventului programului, precum şi o analiză a elementelor comune pentru unităţile-pilot şi unităţile din învăţământul de masă, astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor la examene/evaluări naţionale şi să se asigure condiţiile minime care ar putea permite transferul de la o unitate-pilot către o unitate de învăţământ de masă pe parcursul derulării proiectului sau la finalul acestuia.

De data aceasta, legea Învăţământului Preuniversitar, dacă va fi aprobată, nu va putea fi contrazisă de OM, cu alte prevederi decât cele înscrise în lege. Aici e problema fundamentală, care nu există acum, în contextul legii în vigoare.

În concluzie

Nimeni nu neagă necesitatea pilotării în învăţământul preuniversitar. Dar, aşa cum scrie şi în OMEC nr. 4811 din 2020, să se asigure şanse egale tuturor elevilor la examene/evaluări naţionale şi să se asigure condiţiile minime care ar putea permite transferul de la o unitate-pilot către o unitate de învăţământ de masă pe parcursul derulării proiectului sau la finalul acestuia.

Fără aceste prevederi nu putem vorbi de şanse egale pentru toţi elevii, principiu care guvernează o democraţie.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite