Oana Marinache

Istoric de artă

Din cercetarea unor dosare de arhive referitoare la proprietăţi pe Bulevardul Dacia, au reieşit noi date despre familia Ioanid şi Grădina omonimă. Dosarul 197B din 1931 conţine informaţii despre procesele între fraţii Ioanid din 1900-1903 dar şi planurile de arhitectură ale imobilelor moderniste (1931-1934) realizate pe colţul străzii Polonă cu Blvd. Dacia.

Restaurarea edificiului religios, ctitorit în 1652 de către familia Cocorăşti, având hramul Adormirea Maicii Domnului, dar fiind cunoscut sub numele de Sărindar, s-a dovedit a fi una dintre cele mai dezastruoase intervenţii din a doua jumătate a secolului al XIX, ducând, în cele di urmă la degradarea şi demolarea lui.

Perioada de activitate intensă din cariera lui Gaetan A. Burelly este cea petrecută la Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, între 1860-1874. O viaţă petrecută în birou, pe şantierele edificiilor religioase bucureştene dar şi pe drumurile anevoioase către centrele mănăstireşti ajunse, de multe ori, în ruină sau într-o stare jalnică. Un capitol aparte îl constituie numirea sa ca arhitect restaurator la Biserica Episcopiei Curţii de Argeş.

Gaetan A. Burelly (?-1896) estr una dintre cele mai misterioase personalităţi ale arhitecturii româneşti ale secolului al XIX-lea, numele său fiind legat, de cele mai multe ori, doar de construcţia casei din str. Arthur Verona nr. 19, sediul actual al Ordinului Arhitecţilor din România. Contrar informaţiilor publicate până acum de alţi cercetători, care afirmau că ar fi fost italian, Burelly s-a născut în ţara noastră şi a fost cetăţean român.

Viaţa cuplului George Valentin Bibescu (1880 - 1941) şi Martha Lahovary (1886 – 1973) s-a desfăşurat atât în ţară, cât şi în străinătate, împreună sau separat, familia având mai multe reşedinţe urbane şi rurale. Principala reşedinţă a Marthei Bibescu, după căsătoria din 1902, a fost castelul de la Posada, din localitatea Comarnic, judeţul Prahova.