A început ancheta structurală în agricultură. Când vor veni operatorii şi ce obligaţii au gospodarii

A început ancheta structurală în agricultură. Când vor veni operatorii şi ce obligaţii au gospodarii

Persoanele fizice intervievate au obligaţia de a furniza operatorilor statistici sau de a înscrie în formulare date şi informaţii corecte şi complete

Institutul Naţional de Statistică organizează şi efectuează Ancheta Structurală în Agricultură 2016 (ASA 2016), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind structura exploataţiilor agricole.

Legislaţia europeană referitoare la statistica structurilor agricole prevede organizarea şi efectuarea anchetelor comunitare statistice cu privire la structura exploataţiilor agricole, respectiv recensămintele agricole, o dată la 10 ani dar şi anchete structurale intercensitare, acestea fiind realizate în toate ţările UE.
 
Culegerea datelor în teren se va efectua în perioada 10 ianuarie 2017-10 februarie 2017. Oviectivul ASA 2016: obţinerea de informaţii privind structura exploataţiilor agricole: numărul exploataţiilor agricole, suprafaţa agricolă utilizată, efectivele de animale, irigaţiile, agricultura ecologică, persoanele care au desfăşurat activităţi agricole, dezvoltarea rurală, etc.
 
Scopul ASA 2016:
 
• Asigurarea de date, comparabile la nivel international, pentru fundamentarea politicilor naţionale în domeniul agricol, în concordanţă cu acquis-ul statistic comunitar, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună
 
• Obţinerea de statistici pentru îmbunătăţirea calităţii indicatorilor de agromediu şi pentru elaborarea politicilor agricole naţionale şi a programelor de dezvoltare rurală 
 
• Stabilirea tipologiei şi dimensiunii economice a explataţiilor agricole
 
• Actualizarea Registrului Statistic al Exploataţiilor Agricole (REXA), care reprezintă baza de eşantionare pentru toate cercetările statistice din domeniul agricol.
 
ASA 2016 se va desfăşura pe baza unui eşantion reprezentativ la nivel naţional, macroregiune, regiune de dezvoltare şi judeţ format, la nivel naţional, din toate exploataţiile cu personalitate juridică (cca. 28.000) şi cca. 303.000 exploataţii agricole fără personalitate juridical. 
 
Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa, va culege date prin intermediul a 96 de operatori de interviu în 9815 exploataţii agricole fără personalitate juridică - gospodării ale populaţiei (reprezentând 7% din numărul total) distribuite în toate Unităţile Administrativ Teritoriale de pe raza judeţului Dâmboviţa. 
 
În cazu celor 1163 de explataţii agricole cu personalitate juridică se va aplica procedeul de autoînregistrare a datelor în formularul tipizat. 
Datele individuale înscrise în formulare sunt confidenţiale şi sunt utilizate numai în scopuri statistice.
 
Persoanele fizice intervievate au obligaţia de a furniza operatorilor statistici sau de a înscrie în formulare date şi informaţii corecte şi complete. Personalul care efectuează lucrările acestei cercetări statistice are obligaţia să respecte toate prevederile legale şi să asigure păstrarea caracterului confidenţial al datelor şi informaţiilor culese.
 
Rezultatele ASA 2016 vor fi disponibile şi diseminate în luna decembrie 2017. 
citeste totul despre: