Ce sunt exorcismele de la Botez. Ritualul lepădării de diavol prin care trece nou-născutul

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Chiar înainte de oficierea Tainei Botezului, Biserica a decis săvârşirea unor exorcisme şi lepădări prin care diavolul este alungat de la cel care urmează să devină creştin.

Botezul este prima Taină a bisericii prin care un om devine membru al acesteia prin întreita scufundare în apă sfinţită. Botezul este, spun teologii, începutul unei noi vieţi, o viaţă în Hristos, prin ştergerea păcatului strămoşesc cu care se nasc toţi oamenii.

Dar, chiar înainte de oficierea acestei Taine, cel care urmează să fie botezat (catehumenul) trece prin ritualul exorcismelor şi lepădărilor de diavol.

„A te lepăda de Satana nu înseamnă doar a respinge o fiinţă mitologică în a cărei existenţă nici nu se mai crede. Înseamnă a respinge toată această concepţie despre lume, plină de suficienţă şi de deznădejde. Desigur, Satan nu va uita această respingere, această sfidare, aceasta lepădare. "Suflă-l şi scuipă-l pe el!" Războiul este declarat. Începe o luptă a cărei miză reală este viaţa veşnică. Creştinismul acesta este! Şi acesta este sensul ultim al opţiunii noastre”, scrie Alexander Schmemann, în volumul „Din apă şi din Duh. Studiu liturgic al Botezului”.

În istoria bisericii au fost consemnaţi exorciştii, clerici de rang inferior, specializaţi în rugăciunile de alungare a diavolului. Înainte de a se boteza o persoană, exorciştii citeau timp de 7 zile rugăciuni de exorcizare, iar în ziua botezului, aceleaşi ugăciuni erau citite de episcopul sau preotul care oficia taina.

„Prin faptul că biserica aplică exorcismul candidatului la botez nu vrea să arate că în realitate acesta este stăpânit de diavol, ci el, aflându-se în starea păcatului strămoşesc, este supus acelei împărăţii, al cărei stăpânitor este diavolul, adică împărăţia păcatului, iar această stăpânire asupra omului este stârpită prin rugăciunile de exorcizare”, scrie şi preotul Ene Branişte în manualul de „Liturgică specială”.

Exorcismele care preced Botezul sunt trei rugăciuni citite de preot în pragul bisericii, prin care îl roagă pe Dumnezeu să îndepărteze de la catehumen influenţa diavolului.

Prima rugăciune de exorcizare începe aşa:

Ceartă te pe tine, diavole, Domnul, Cel ce a venit în lume şi S a sălăşluit între oameni ca să surpe tirania ta şi pe oameni să i izbăvească; Cel ce pe lemn puterile cele potrivnice a biruit, soarele întunecându se şi pământul clătinându se, mormintele deschizându se şi trupurile sfinţilor sculându se; Care a zdrobit cu moartea pe moarte şi a surpat pe cel ce avea stăpânirea morţii, adică pe tine, diavole. Juru te cu numele lui Dumnezeu, Care a arătat pomul vieţii şi a rânduit heruvimi şi sabie de foc ce se întorcea de l străjuia; cutremură te şi te depărtează. Căci te jur cu numele Aceluia care a umblat ca pe uscat pe valurile mării şi a certat viforul vânturilor; a Cărui căutătură seacă adâncurile şi groaza Lui topeşte munţii; că Acela şi acum îţi porunceşte prin noi: Teme te, ieşi şi te depărtează de la zidirea aceasta şi să nu te întorci, nici să te ascunzi în el, nici să l întâmpini pe el, nici să lucrezi împotriva lui, nici noaptea, nici ziua, nici dimineaţa, nici la amiază. Ci te du în iadul tău, până în ziua cea mare gătită judecăţii. Teme te de Dumnezeu, Cel ce şade pe heruvimi şi caută spre adâncuri;…

După citirea celor trei rugăciuni de exorcizare urmează lepădările de diavol.  Aici, în numele celui care se botează, naşul rosteşte lepădările şi confirmarea că acesta s-a unit cu Hristos.

„În timpul lepădărilor, catehumenul e întors cu faţa spre Apus suflând şi scuipând într-acolo de trei ori, deoarece Apusul e nu numai locul de unde vine întunericul, ci şi locaşul celui rău, al lui satana”, se explică în catehismul ortodox.

Ritualul lepădărilor:

Preotul întreabă: Te lepezi de satana? şi de toate lucrurile lui? şi de toţi slujitorii lui? şi de toată slujirea lui? şi de toată trufia lui?

Şi răspunde cel ce vine să se boteze la fiecare întrebare; iar de va fi prunc sau păgân de altă limbă cel ce vine să se boteze, atunci răspunde naşul şi zice: Mă lepăd.

După aceea îi zice preotul: Suflă şi l scuipă pe el. Iar el sau naşul suflă de trei ori şi scuipă de trei ori.

Şi făcându se acestea, preotul întoarce cu faţa spre răsărit pe cel ce se botează, care ţine mâinile slobode în jos, şi îl întreabă: Te uneşti cu Hristos?

Şi răspunde cel ce vine să se boteze sau naşul: Mă unesc.

La finalul acestui ritual, naşul rosteşte Simbolul Credinţei (Crezul), ca mărturisire a credinţei adevărate a celui care urmează să fie botezat.

Pe aceeaşi temă:

Oamenii Arhiepiscopiei Tomisului, acuzaţi că îmbălsămează morţi într-un garaj, în secret. Preotul coordonator: „E la mine în curte şi pot să fac ce vreau“

Cele 10 porunci pentru succesul în bucătărie scrise de un călugăr din Athos. E considerat cel mai bun bucătar de la Muntele Sfânt

Ce spune Biblia despre consumul de alcool. Pedeapsa care-i aşteaptă pe beţivi pe lumea cealaltă 

ConstanţaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite