Fosta platformă „Rulmentul” din Braşov va deveni un parc uriaş de 32 de hectare pe bani europeni

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Platforma Rulmenul zace nefolosită de ani de zile. FOTO: Primăria Braşov
Platforma Rulmenul zace nefolosită de ani de zile. FOTO: Primăria Braşov

Primăria Braşov a lansat licitaţia pentru documentaţia celui mai mare parc al oraşului, care va fi amenajat pe fosta platformă industrială „Rulmentul”. Parcul de peste 32 de hectare va fi finanţat din fonduri europene, circa 9 milioane de euro.

„Am lansat licitaţia pentru documentaţia Parcului Rulmentul - mai mare decât orice parc existent acum în Braşov!”, a anunţat, ieri, primarul Allen Coliban. Posibile funcţionalităţi vor fi: Muzeu Tehnic, Centru Expoziţional, Studio pentru realizarea de filme, locuri de joacă şi altele. „Paradoxul la Braşov este că, deşi suntem înconjuraţi de natură, nu avem niciun parc adevărat, aşa cum vezi în oraşele europene sau chiar în unele oraşe din România. Mai mult, în ultimii ani, am văzut că am şi pierdut din puţinul spaţiu verde pe care îl avem. Lucrurile se schimbă în bine! Ne-am propus să facem Braşovul Capitala Verde a României, aşa că am lansat licitaţia privind documentaţia pentru un amplu proces de reconversie urbană a 32 de hectare din zona fostei platforme industriale Rulmentul”, mai precizat primarul Braşovului.  

Parc finanţat din bani europeni 

Primăria Braşov a trimis spre publicare anunţul de licitaţie privind achiziţia serviciilor de realizare a documentaţiei tehnico-economică pentru proiectul ,,Reconversie zone abandonate în zone verzi – Zona Industrială Rulmentul”. Finanţarea acestei achiziţii este, în proporţie de 98%, asigurată prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020. Prin această finanţare, Uniunea Europeană sprijină autorităţile locale în pregătirea documentaţiilor necesare pentru accesarea finanţărilor nerambursabile în exerciţiul financiar al Uniunii Europene 2021-2027.

Acest proiect îşi propune reconversia urbană a 32 de hectare din fosta platformă industrială Rulmentul prin transformarea suprafeţei de teren de 325.444 m2 în cel mai mare parc de agrement din Braşov.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 februarie, cu o valoarea estimată a acestei achiziţii de aproape 1,7 milioane de lei.

Etapele amenajării parcului

Amenajarea parcului va cuprinde următoarele etape:

Pregătirea terenului

Demolarea clădirilor aflate într-o stare avansată  de degradare;

Salubrizarea terenului şi defrişarea vegetaţiei existente (cea care nu poate fi integrată în viitorulparc);

Lucrări de decopertare, curăţare, nivelare, terasare, remodelare teren;

Drenaje şi desecări.

Consolidarea şi reabilitarea clădirilor cu valoare arhitecturală care vor fi utilizate pentru diferite tipuri de funcţionalităţi:

Consolidare şi reabilitare clădire cu suprafaţa de 2.210 m.p., cu funcţionalitatea de Muzeu Tehnic;

Consolidare şi reabilitare clădire cu suprafaţa de 2.321 m.p., cu funcţionalitatea de centru expoziţional;

Consolidarea şi reabilitare clădire cu suprafaţa de 2.519 m.p. cu funcţionalitatea de studio pentru realizarea de filme.

Amenajarea spaţiilor verzi şi a spaţiilor de recreere

Amenajareafântânii/bazinului de apă şi realizarea sistemului de irigaţie;

Gazonarea şi plantarea arborilor, arbuştilor şi florilorperene;

Amenajarea locurilor de joacă;

Realizareaaleilor şi  podeţelor;

Realizarea sistemului de iluminat al parcului;

Împrejmuire.

Suprafaţă totală de teren supusă intervenţiei este de 325.444 m2,, din care Municipiul Braşov deţine suprafaţa de 178.512 m2, iar Statul Român deţine suprafaţa de 146.932 m2, pentru care Primăria Municipiului Braşov este administrator.

Contract privind realizarea documentaţiei tehnico-economice

Detalii procedură achiziţie: ,,Achiziţie de servicii de realizare a documentaţiei tehnico-economică pentru proiectul Reconversie zone abandonate în zone verzi – Zona Industrială Rulmentul”

Valoarea estimată a achiziţiei: 1.658.564,98 lei +TVA;

Termen de depunere a ofertei: 17.02.2021, ora 15.00;

Durata contractului, inclusiv asistenţa tehnică pe perioada realizării lucrărilor şi întocmirea documentaţiei tehnice la finalul lucrărilor: 72 de luni;

Finanţare: 98%, finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, prin POAT 2014-2020, 2% finanţare buget local.

Cel mai bun raport calitate-preţ

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preţ:. Propunerea financiară va conta în proporţie de 40%,

propunerea tehnică: 30%- demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor; Experienţa experţilor cheie: 30%.

Conform temei de proiectare, contractantul trebuie ca, în prima etapă, să elaboreze Planul Urbanistic Zonal, procedură în cadrul căreia va trebui să elaboreze o serie de studii printre care: un studiu privind infrastructura tehnico-edilitară, care va cuprinde cel puţin analizarea eficienţei şi performanţei infrastructurii tehnico-edilitare asigurate în zona respectivă, precum şi propunerea unor soluţii viabile, corelate cu posibilităţile reale de dezvoltare a infrastructurii existente, propunerile de dezvoltare a zonei studiate (extinderi, redimensionări, resurse de teren pentru infrastructura aferentă reţelelor edilitare etc.); un studiu privind organizarea circulaţiei şi impactul traficului asupra acestei zone, prin realizarea acestui proiect; un studiu privind protecţia, managementul şi amenajarea peisajului; precum şi un studiu sociologic.

După aprobarea PUZ-ului, proiectantul va trebui să elaboreze toate documentaţiile necesare demarării lucrărilor, să asigure asistenţă tehnică pe perioada derulării lucrărilor, iar la final să elaboreze cartea construcţiei.

Tema de proiectare

Conform temei de proiectare, proiectantul va trebui să elaboreze expertiza tehnică stare/demolare, studiul de fezabilitate (SF), studiul geotehnic, studiul topografic vizat OCPI, studiul hidrologic, studiile energetice, studiul peisagistic, studiul de impact asupra mediului, studiul de vegetaţie existentă (tipologie, stare fitosanitară), documentaţia de punere în siguranţă a construcţiilor menţinute, documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate în Certificatele de Urbanism şi susţinerea acestora la avizatori, analiză cost-beneficiu, documentaţiile tehnice privind demolarea DTAD, proiectul pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (DTAC), proiectul tehnic de execuţie şi Detaliile de execuţie pentru demolare, proiectul tehnic de execuţie şi Detaliile de execuţie pentru execuţia lucrărilor. Totodată, proiectantul va asigura asistenţa tehnică pe parcursul evaluării documentaţiei de proiectare (faza PUZ+SF+PT), pe parcursul achiziţiei şi pe parcursul execuţiei lucrărilor. Înaintea recepţiei la terminarea lucrărilor, se va întocmi Proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor – „as built” şi devizul general actualizat la terminarea lucrărilor.

BraşovPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite