Ofiţer de securitate, despre conflictul fără sfârşit din regiunea transnistreană: „Exponenţii Tiraspolului sunt susţinuţi tacit de omologii din Federaţia Rusă“

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Colonelul Eduard Bumbac, responsabil în domeniul securităţii naţionale în delegaţia Republicii Moldova, din Comisia Unificată de Control (CUC), organism din care fac parte şi reprezentanţii Federaţiei Ruse şi ai aşa numitelor autorităţi din Transnistria, a vorbit pentru „Adevărul“ despre conflictul îngheţat de 25 de ani la graniţa de est a Republicii Moldova.

Reprezentantul Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control pe probleme de securitate, Eduard Bumbac, explică pas, cu pas, pentru ziarul „Adevărul“, cum a evoluat conflictul transnistrean, după semnarea acordului de la Moscova, pe 21 iulie 1992. Deşi s-a împlinit un sfert de secol de la conflictul care a ştirbit integritatea teritorială a Republicii Moldova, încă nu se întrevăd soluţiile pentru o pace durabilă şi consens. 

"Adevărul": Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control a semnalat în ultimii perioadă numeroase încălcări ale documentelor, regulamentelor şi altor decizii ale CUC, precum şi a Acordurilor din 21 iulie 1992 semnate la Moscova şi 20 martie 1998 din Odessa. Mai mult, reprezentanţii Republicii Moldova au tras numeroase semnale de alarmă faţă de lipsa de transparenţă în Zona de Securitate. Care sunt principalele demersuri făcute de Delegaţia Republicii Moldova în CUC şi cum au fost ele obstrucţionate sau blocate de reprezentanţii Federaţiei Ruse şi ai regiunii transnistrene?


Eduard Bumbac: „Într-adevăr, pe parcursul ultimilor ani au fost constatate numeroase încălcări ale documentelor de bază care reglamentează activitatea Comisiei Unificate de Control. Dacă e să facem o analiza generală putem constata următoare: în fond, prevederile „Acordului cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova”, semnat pe 21 iulie 1992 la Moscova se îndeplinesc. CUC şi-a demonstrat capacitatea de a asigura pacea şi a fi un mecanism eficient, care ar garanta stabilitatea în regiune. 

Însă, au fost evidenţiate şi unele probleme în procesul de asigurare a păcii, dintre care cea mai gravă este prezenţa în Zona de Securitate (ZS) a formaţiunilor militare transnistrene, amplasate fără acordul CUC. La fel, au fost fixate şi alte probleme: plasarea ilegală de către partea transnistreană în oraşul Bender (Raion cu Regim Sporit de Securitate) de posturi „vamale”, ”migraţiune” şi „grăniceri”; construcţia capitală a infrastructurii acestor posturi în jurul oraşul Bender şi în alte localităţi; evitarea cooperării între structurile de poliţie şi miliţie în Bender, etc. 

Eduard Bumbac FOTO Moldova.org

image

Cât priveşte realizarea prevederilor „Acordului cu privire la măsurile de încredere şi dezvoltare a contactelor între Republica Moldova şi Transnistria”, semnat pe 20 martie 1998 la Odessa, părţile n-au ajuns la un consens în perfectarea unui document comun. 

Contrar deciziilor luate de Comisie, în locul a cinci posturi de pacificatori reduse, fără acordul CUC, unilateral au fost instalate posturi ale structurilor de forţă transnistrene. Delegaţiile Tiraspolului şi a Federaţiei Ruse evită discuţiile la acest capitol. 

Concomitent, nu este utilizată patrularea mobilă pentru supravegherea situaţiei în ZS. În anul 2003 din unităţile militare de pacificare ale Republicii Moldova şi Transnistriei a fost evacuată tehnica grea de luptă. Însă nu s-a reuşit realizarea retragerii totale din Zona de Securitate a tehnicii blindate de către Federaţia Rusă, care mai deţine 15 TAB-uri la posturile de pacificare.În cadrul şedinţelor CUC delegaţia Chişinăului permanent face demersuri şi adresări cu referinţă la următoarele probleme:
- Continuarea consolidării infrastructurii aşa numitelor „frontierei de stat” şi înăsprirea controlului asupra activităţii agenţilor economici, fluxurilor de persoane, transport şi mărfuri ce se deplasează în/din regiune;

image

- Presiuni şi intimidări la adresa angajaţilor de poliţie din raionul Dubăsari şi a Grupului operativ comun de anchetă din partea RM al Inspectoratului de Poliţie din or. Bender;


- Deschiderea dosarelor  penale, declararea acestora ca persoane non-grata, introducerea plăţilor discriminatorii pentru achitarea serviciilor comunale, etc.;
- Impunerea restricţiilor nemotivate pentru regimul liberei circulaţii a persoanelor prin Zona de Securitate, ca încălcare gravă a drepturilor omului în zona de responsabilitate a FMMP;
- Dezinformarea mediatică şi ignorarea de către partea transnistreană a principiilor de bază şi a mecanismelor  de desfăşurare a operaţiunii de menţinere a păcii;
- Blocarea de către partea transnistreană, a examinării / soluţionării subiectelor relevante precum lista de completări la instrucţiunea privind situaţiile în care deplasarea observatorilor militari este obligatorie, activitatea grupurilor de lucru de interacţiune a organelor de drept în or. Bender şi privind reglementarea situaţiei cu posturile instalate în ZS;
- Nerealizarea hotărârii CUC din 13 ianuarie 2017 cu privire la examinarea mecanismului de monitorizare a situaţiei în Zona de Securitate;- Decizia CUC din 13 aprilie 2017 cu privire la anularea restricţiilor impuse de către aşa numitele structuri de la Tiraspol colaboratorilor de la Inspectoratul de Poliţie din oraşul Bender, care în aprilie 2013 şi-au exercitat atribuţiile de serviciu în cadrul unei comisii rogatorii în procesul urmăririi penale a unui infractor deosebit de periculos.

image


Exponenţii Tiraspolului susţinuţi tacit de omologii din Federaţia Rusă, mai cu seamă şi componenta de comandă militară rusă din cadrul Forţelor Mixte de Pacificare, respingând subiectele propuse de către partea moldovenească, exprimând dezacordul vizavi de abordarea problemelor menţionate.


Astfel, se sabotează angajamentele asumate anterior, prin urmare, aceasta duce la instituirea vădită a unei situaţii de criză în Zona de Securitate. Remarcăm faptul, că astfel de acţiuni pot submina mecanismele existente de menţinere a păcii, dar şi reconfirmă convingerea privind necesitatea instituirii unei inspecţii civile internaţionale care să monitorizeze situaţia actuală în Zona de Securitate.

image


Care sunt efectivele Contingentelor militare ale Forţelor de Menţinere a Păcii  care se află actualmente în Zona de Securitatea şi cum se efectuează controlul asupra unităţilor militare şi muniţiilor în ZS?

„Efectivul Contingentelor militare ale Forţelor de Menţinere a Păcii  constituie 1159 de militari, dintre care: Federaţia Rusă 378, Republica Moldova 362, regiunea transnistreană 409 şi Ucraina 10 observatori militari. 

De tehnică militară blindată în Zona de Securitate dispune numai Federaţia Rusă, care are în dotare 16 unităţi de TAB – uri, precum şi alte mijloace de transport. Componenta militară a Republicii Moldova, a regiunii transnistrene şi a Ucrainei dispun numai de mijloace de transport obişnuite pentru transportarea efectivului şi uşoare.


Cât priveşte controlul unităţilor militare în ZS putem menţiona următoare:


În cadrul contingentelor Forţelor Mixte de Pacificare, controlul decurge conform unei proceduri care se efectuează lunar cu participarea tuturor componentelor din Federaţiei Ruse, Republicii Moldova, regiunea transnistreană şi Ucraina, care confirmă prezenta efectivului, tehnicii şi armamentului după fiecare subdiviziune.


Cu privire la aşa numitele ”unităţi militare transnistrene”  dislocate nelegitim în  Zona de Securitate, constatăm că are loc ignorarea de către unele delegaţii din cadrul CUC a prevederilor Acordului de la Odessa (20 martie 1998) privind asigurarea transparenţei în ZS asupra subiectului de staţionare a unităţilor militare şi a altor structuri de forţă. 

image

Administraţia regiunii respinge categoric şi ignoră inspectarea acestor unităţi atât de către observatorii militari care regulamentar se deplasează la aceste unităţi, precum şi de către Delegaţiile CUC, reprezentanţi Ucrainei şi Misiunii OSCE din Republica Moldova.


Potrivit rapoartelor Comandamentului Militar Unificat, în Zona de Securitate sunt dislocate unilateral următoarele unităţi militare transnistrene: 3 brigăzi motorizate de infanterie, 3 comenduiri militare, 1 regiment de geniu, brigăzile cu destinaţie specială „Dnestr”, „Delta”, „Scorpion”, „Cobra”. 

De asemenea, în zonă activează 6 „cercuri  ale oastei căzăceşti de la Marea Neagră”, care conform aşa numitei ”legislaţii transnistrene” fac parte din structurile de forţă de grăniceri; 6 state majore ale „apărării civile” cu detaşamente de lichidare a accidentelor şi salvare, subordonate şi incluse în componenţa organelor afacerilore interne; 6 state majore ale „miliţiei populare” - structură militarizată“.

image


Reporter: „Depozitul de la Cobasna este considerat un pericol pentru securitatea regională. Ce tipuri de muniţii şi arme se mai regăsesc acum în acest depozit? Cum sunt ele păzite şi în ce măsură Republica Moldova poate monitoriza şi inventaria situaţia depozitului?


Eduard Bumbac: „Depozitul de la Cobasna nu este amplasat în Zona de Securitate, prin urmare Comisia Unificată de Control nu are împuterniciri de a se expune asupra acestui obiect militar al Federaţiei Ruse, care staţionează nelegitim pe teritoriul Republicii Moldova.


Totodată, constatăm faptul că efectivul Grupului Operativ a Trupelor Ruse (GOTR - fosta Armată a 14-a) tranzitează permanent ZS în timpul deplasării la acest depozit. Delegaţia RM în CUC s-a adresat de nenumărate ori ca aceste circulaţii să fie coordonate şi petrecute cu acordul Comisiei şi efectuate sub controlul nemijlocit al grupelor observatorilor militari patrulaterali (Federaţia Rusă, Republica Moldova, Transnistria şi Ucraina) pe tot traseul rutei în Zona de Securitate. Constatăm că, componenta militară a Federaţiei Ruse în cadrul CUC precum şi în Comandamentul Militar Întrunit, ignoră aceste obligaţiuni, care contravin Acordurilor din 1992 şi 1998, regulamentelor şi deciziilor Comisiei cu privire la înştiinţarea prealabilă a deplasării mijloacelor de transport, tehnicii militare şi efectivului prin Zona de Securitate. Astfel de încălcări sunt frecvent comise şi de către structurile de forţă transnistrene.


Mai cu seamă Federaţia Rusă dorind să arate că pacificatorii ruşi sunt principalii militari care asigură operaţiunea de pacificare în regiune, nu consideră necesar de a coordona acţiunile sale, astfel asumându-şi o supremaţie asupra tuturor contingentele militare. Mai mult ca atât ei consideră că fiind semnatari ai Acordului din 21 Iuliei 1992, sunt „garanţi” ai acestui Acord şi în viziunea lor, dânşii nu sunt obligaţii să-şi coordoneze acţiunile sale“.

image

Reporter:  Care prevederi din „Acordul cu privire la principiile de reglementare paşnică a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova din 21 iulie 1992“, prin care s-a încheiat conflictul armat din Transnistria, nu au fost respectate în ultimii 25 de ani?


Eduard Bumbac: Formaţiunile Federaţiei Ruse şi transnistrene încalcă sistematic statutul Zonei de Securitate: Federaţia Rusă înrolează recruţi şi militari GOTR şi FMP, efectuează instruirea acestora; efectuează aplicaţii şi trageri comune din diferite tipuri de armament; admit în mod regulat circulaţia necontrolată a militarilor prin zonă.

Astfel, sunt grav încălcate prevederile articolelor 1, 2, 4 şi 5 ale Acordului din 1992. În aceste condiţii putem spune că e încălcat dezideratul de bază al acestuia – formarea unei zone demilitarizate de securitate. Menţionăm următoarele:

În ultimii ani forţele militare ale FR şi structurile militarizate transnistrene plasate în Zona de Securitate au efectuat multiple aplicaţii şi antrenamente de ofensivă. Intensităţii acestora, amplorii implicării trupelor şi tehnicii din dotare îi este acordată cea mai mare atenţie. Este de menţionat că  militarii au efectuat acţiuni de ofensivă împotriva Republica Moldova, dar nu de pacificare. Astfel, în condiţiile efectuării operaţiunii de pacificare, una din părţile implicate, în mod vădit avansează pregătirea trupelor sale de luptă. Despre pregătirea şi desfăşurarea acestor aplicaţii în Zona de Securitate, nu a fost informată Comisia Unificată de Control.

Partea transnistreană a recurs la perfecţionarea şi sofisticarea armamentului din dotarea forţelor sale militare: reparaţia tehnicii învechite, producerea unor complexe mobile, dotate cu mitraliere grele şi lansatoare de mine. În august 2016  observatorii militari au documentat faptul deplasării prin ZS şi efectuării aplicaţiilor comune a formaţiunilor GOTR şi transnistrene cu transportatoare navale pe râul Nistru.

image

În afară de unităţi militare partea transnistreană are amplasate în Zona de Securitate 6 comenduiri ale trupelor de „grăniceri” unde activează 13 pichete de „grăniceri” (dintre care 5 căzăceşti) şi 15 posturi fixe ale acestor trupe.

Reporter: Domnule colonel Eduard Bumbac, în contextul că în anul curent vor fi 25 ani de la lansarea operaţiunii de pacificare, care sunt eventualele riscurile şi îngrijorări în Zona de Securitate din punctul de vedere al delegaţiei Republicii Moldova în cadrul CUC?

Eduard Bumbac: „ Întradevăr  în anul curent vor fi 25 de ani de la lansarea operaţiunii de pacificare. Doar Federaţia Rusă ca stat garant şi semnatar al „Acordului cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova” în comun cu administraţia din Tiraspol o consideră una din cele mai reuşite ”misiuni de pacificare” din lume. Dar analizând dinamica evenimentelor cu certitudine putem constata următoarele lacune ale acestei operaţiuni:


- Continuarea procesului de consolidare ale aşa numitelor” structuri statale separatiste” şi ”demarcarea hotarului”  în ZS,  sub paravanul operaţiunii de menţinere a păcii şi cu susţinerea tacită a delegaţiei ruse în CUC;


- Marginalizarea reprezentanţilor Ucrainei şi Misiunii OSCE în procesele de monitorizare, analiză şi de luare a deciziilor în cadrul CUC;


- Presiuni asupra angajaţilor organelor de poliţie care activează în Zona de Securitate, precum şi intimidarea membrilor de familie a acestora;


- Creşterea în continuare a componentelor structurilor militare ale regiunii transnistrene în ZS;


- Consolidarea potenţialului militar al contingentului de pacificare al FR, GOTR şi transnistrean“.

BacăuPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite