Alexandru Moldovan, Apa Nova: Anul acesta, am reușit deja implementarea de proiecte în valoare de 46,5 milioane de lei

Furnizorul de apă şi servicii de canalizare al Capitalei a alocat anul acesta investiții în domeniul public de aproape 200 de milioane de lei, dintre care 86 de milioane de lei doar în sistemul de canalizare, mai bine de jumătate din fonduri fiind deja implementate în proiecte concentrate prioritar pe extinderi și redimensionări ale rețelelor. Alexandru Moldovan, director general adjunct Apa Nova, a explicat, într-un interviu Adevărul, care sunt provocările sistemului de canalizare în context de criză economică.

Alexandru Moldovan, Director General Adjunct Apa Nova
Alexandru Moldovan, Director General Adjunct Apa Nova

Ați început anul trecut un plan de investiții în valoare de 367,9 milioane de euro. Ce prevede acesta și cum va propuneți să îmbunătățiți calitatea serviciilor oferite bucureștenilor?

Compania noastră a demarat implementarea noului plan investițional, care garantează investiții de 367,9 milioane de euro în sistemul de apă și canalizare odată cu asumarea deplină a rolului de partener strategic, până la această oră valoarea alocărilor de fonduri fiind de aproximativ 77 milioane de euro, iar, până la finalul anului, va atinge circa 89,5 milioane de euro.

Investițiile vizează, în primul rând, extinderea rețelelor de apă cu aproximativ 132,8 kilometri și de canalizare cu aproximativ 91,4 de kilometri, conform Master Planului de apă și canalizare, în vederea creării premisei de evoluție sustenabilă a zonei metropolitane și asigurării accesului la servicii de utilitate publică pe străzile necadastrate și nesistematizate. Valoarea acestui program multianual se ridică la 81 milioane de euro, cu dată de finalizare în 2025.

Totodată, implementăm proiecte pentru combaterea schimbărilor climatice și reducerea riscurilor de inundație în zonele centrale și depresionare, prin reabilitări, redimensionări și construirea de sisteme separative la rețeaua de canalizare, fiind previzionate și alocate fonduri de aproximativ 90 milioane de euro.

Ce cuprinde planul investițional pe 2022 în ceea ce privește rețeaua de canalizare, pe ce zone s-au axat lucrările desfășurate anul acesta și care este stadiul acestora?

Anul acesta, am prevăzut și alocat investiții în domeniul public de aproape 194 de milioane de lei, dintre care 86 de milioane de lei doar în sistemul de canalizare. Astfel, un buget de 115,6 milioane de lei a fost inclus în cadrul Noului Program Investițional Obligatoriu, alocat pe 4 axe majore, respectiv: 37,6 milioane lei pentru reducerea riscului la inundații (lucrări la colectoare), 25,4 milioane lei pentru redimensionarea rețelelor de apă și canalizare, 49,3 milioane lei pentru proiecte de extinderi ale rețelei de apă potabilă și de canalizare și 3,3 milioane lei pentru realizarea de puțuri noi de mare adâncime în București, pentru alimentare în caz de forță majoră.

Alte 61,7 de milioane de lei au fost alocate proiectelor de modernizare, reabilitare a sectorului de pompare, înlocuire/reabilitare rețele de apă potabilă și canalizare, dar și contorizare inteligentă, 3 milioane de lei au fost destinate altor lucrări de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, iar 13,8 milioane de lei pentru înlocuirea conductelor de azbociment, reabilitarea fântânilor, a stațiilor de preepurare și a instalațiilor de evacuare a apei din pasajele subterane.

Din totalul de investiții în valoare de 86 milioane de lei planificate pentru anul acesta în sistemul de canalizare, am reușit implementarea de proiecte în valoare de 46,5 milioane de lei,  concentrate prioritar pe extinderi și redimensionări.

Cum afectează criza și majorările de prețuri strategiile companiilor și implementarea proiectelor în domeniul strategic al utilităților?

Misiunea noastră are în centru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite clienților noștri, în condiții de maximă siguranță și la prețuri competitive. Totodată, vreau să reiterez faptul că Apa Nova practică printre cele mai mici prețuri din țară, ocupând locul 42 din 45 de operatori de utilități din România, în condițiile în care investițiile pe care le-am făcut până acum cumulează nu mai puțin de 580 de milioane de euro.

Recomandarea noastră este, bineînțeles, spre prudență în această perioadă. Noi, ca și companie strategică care oferă servicii esențiale populației pe care o deservim, vom continua să punem clientul în centrul proceselor și activităților noastre, astfel încât calitatea serviciilor oferite să rămână la standarde maximale.

Care sunt provocările companiei în ceea ce privește sistemul de canalizare în contextul crizei economice?

Provocările actuale țin de selectarea constructorilor și de gestionare a impactului creșterii accelerate a prețurilor la materiale, combustibili, manoperă, astfel încât aceste complicații să nu interfereze cu gestionarea eficientă a investițiilor deja în curs de implementare, cu organizarea șantierelor, precum și cu repartizarea geografică cât mai uniformă, astfel încât disconfortul populației să fie redus semnificativ.

Nu în ultimul rând, componenta impact asupra mediului este esențială, în acest sens existând o reală voință și preocupare pentru creșterea ponderii implementării tehnologiilor minim invazive (trenchless).

Totodată, facem eforturi semnificative pentru linearizarea proiectării, obținerii autorizațiilor necesare și corelarea vitezei de obținere a acestora cu capacitatea de contractare și de implementare, astfel încât să putem respecta și implementa planurile investiționale.

Care sunt zonele din București cu cea mai mare vulnerabilitate dacă ne referim la starea rețelei de canalizare și cum preîntâmpinați posibilele probleme?

Zonele cele mai problematice din punct de vedere al canalizării din București sunt Tineretului, Cotroceni, Regina Maria, Bulevardul Metalurgiei, zona Doamna Ghica-Colentina, adică majoritar zonele depresionare care favorizează crearea acumulărilor de apă, prin scurgere la suprafața terenului pe parcursul evenimentelor pluviale cu intensitate ridicată. 

Ca să gestionăm eficient rețeaua de canalizare din București, desfășurăm permanent atât activități preventive, cât și corective, aceste lucrări fiind realizate în prezent de 300 de specialiști dedicați obiectivelor specifice de activitate pe canalizare din cadrul Apa Nova.

Colegii mei au la dispoziție tehnologie și echipamente moderne, care includ hidrocurăţitoare, aspiratoare de mare capacitate, autovidanje de mare capacitate, precum și accesorii speciale, respectiv camere video de tip PushCamera, QuickView, PearPoint, dar și camere video subacvatice utilizate de scafandri specializați în verificarea rețelei de canalizare.

Cum faceți față dezvoltatorilor imobiliari care construiesc fără să țină cont de strategia de dezvoltare a infrastructurii rețelelor de canalizare?

Într-adevăr, există o presiune generată de dezvoltările imobiliare, care au luat amploare fără a avea și o strategie de dezvoltare a infrastructurii rețelelor, dar, cu ajutorul autorităților competente, suntem încrezători că o putem gestiona cu succes.

Cum încurajați consumul responsabil de apă în contextul provocărilor în materie de resurse epuizabile, printre care este și apa?

Prin propriul exemplu. Apa Nova are în vedere reducerea continuă a exploatării și utilizării resurselor naturale epuizabile, fapt demonstrat prin consumul tot mai mic în procesele de captare, producție, transport și distribuție a apei potabile, dar și în cele de colectare, transport și epurare a apelor uzate și meteorice.

Concret, am diminuat cantitatea de apă brută preluată și consumată din resurse naturale cu 63,5% față de anul 2001.

Aveți proiecte de educare a acelei categorii de populație care contribuie la erodarea conductelor prin deversarea diferitelor substanțe?

În fiecare an, încercăm să desfășurăm programe de responsabilizare socială care sunt construite cu scopul de a educa și de a motiva consumatorii să se implice activ în protejarea mediului. Aici, vreau să menționez programul Manualul Apei - un program dedicat elevilor, precum și campania de conștientizare cu privire la utilizarea corectă a sistemului de canalizare „Povești cu final fericit”.

Articol susţinut de Apa Nova

Societate


Ultimele știri
Cele mai citite