Cum se calculează media pentru admiterea la liceu a elevilor, după Evaluarea Națională din 2024

0
Publicat:

Calcul medie admitere liceu. Media de admitere, pe baza căreia se face înscrierea în clasa a IX-a este, de fapt, media generală obținută de elevi la examenul de Evaluare Națională 2024. Acesta din urmă este calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele de examen. 

admitere

Calcul medie admitere liceu. Învățământul vocațional 

Iată mai jos cum se calculează media finală de admitere pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar

Profil artistic și sportiv 

Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(3 APT + MA)/4 = MFA

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere

MFA = media finală de admitere.

Profil teologic

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere 

MFA = media finală de admitere.

Profil militar

Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:

0,2 MA + 0,8 NP = MFA,

unde: NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică;

MA = media de admitere

MFA = media finală de admitere.

Calcul medie admitere liceu pentru elevii care au dat examen la limba maternă  

Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut Evaluarea Națională 2024 la Limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la Evaluarea Națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de Limbă și literatură maternă, notează edupedu.ro.

Într-o astfel de situație, părinții completează o declarație care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și care se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei generale la Evaluarea Națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de Limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

Admitere liceu 2024. Calendar

11 – 12, 15 – 22 iulie 2024: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginți;

11 – 12, 15 – 19 iulie 2024: Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere; verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată;

22 iulie 2024: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizată; predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de  opțiuni  originale la centrul de admitere județean/al municipiului București; transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată

23 iulie 2024: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc; transmiterea modificărilor la comisia națională; corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

24 iulie 2024: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025; comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal;  afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București

25 – 30 iulie 2024: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

30 iulie 2024: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere

31 iulie – 2 august 2024: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată. 

La calcul medie admitere liceu media claselor gimnaziale nu mai este luată considerare. în schimb, acaesta  va fi primul criteriu de departajare pentru elevii cu medii egale de admitere.

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite