Care sunt personalităţile recompensate de Academia Română cu distincţii speciale | Lista completă

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Academia Română Foto News

Directorul general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, Mireille-Carmen Rădoi, regizorul şi omul de cultură Radu Boroianu şi actorii George Mihăiţă, Horaţiu Mălăele, Maia Morgenstern au fost recompensaţi, miercuri, de Academia Română cu diploma „Distincţia Culturală”, pentru activitatea desfăşurată în slujba culturii pe parcursul unor cariere excepţionale.

UPDATE - Ştiinţe Tehnice

La secţiunea „Ştiinţe Tehnice”, premiul „Constantin Budeanu” al Academiei Române a fost acordat autorului Radu Dănescu, pentru cartea „Percepţia prin particule” şi grupului de lucrări „Research at the confluence of machine learning, computer vision, and robotics (Cercetări multidisciplinare la confluenţa învăţării automate, a viziunii computerizate şi a roboticii), autori: Radu Timofte, Eirikur Agustsson (Elveţia), Fabian Mentzer (Elveţia), Michael Tschannen (Elveţia), Luc Van Gool (Elveţia).

La aceeaşi secţiune au mai fost decernate:

 • Premiul „Aurel Vlaicu“ –  grupul de lucrări: Mecanica materialelor compozite, autori: Dan Mihai Constantinescu şi Ştefan Sorohan; cartea: Convertoare de curent continuu hibride, autori: Octavian Cornea, Dan Hulea şi Nicolae Muntean;
 • Premiul „Traian Vuia“ –  cartea: Metode numerice în tehnică, autori: Nicolae Ursu-Fischer şi Mihai Ursu; grupul de lucrări: Sistem radar bistanic cu receptor fix de sol şi transmiţător de oportunitate satelitar (Bistatic radar system with a fixed ground-based receiver and spaceborne transmitter of opportunity), autori: Andrei Anghel şi Remus Cacoveanu;
 • Premiul „Henri Coandă“ – cartea: Introduction in optimisation of industrial robots: theory and applications, autori: Cornel Brişan, Cătălin Boantă şi Veturia Chiroiu;
 • Premiul „Anghel Saligny“ – cartea: Tratat de inginerie termică în clădiri, autor: Mihai Ilina şi Cătălin Lungu;
 • Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria ştiinţelor şi tehnicii) – Cartea: Radarul românesc. O istorie vie; coordonator: Anton Muraru.

Filologie şi literatură:

 • Premiul „Timotei Cipariu“ – lucrarea: Gramatica limbii române, autori: Ion Bărbuţă şi Elena Constantinovici;
 • Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“ – lucrarea: Ediţie cronologică integrală Mihai Eminescu, Opere, vol. I: Cronologii şi simbioze poetice (1866- 1876); vol. II: Cronologii şi simbioze poetice (1877-1883), autor: Valentin Coşereanu;
 • Premiul „Ion Creangă“ – lucrarea: Undeva în Transilvania, autor: Mirel Taloş;
 • Premiul „Titu Maiorescu“ – lucrarea: «Grup sburător». Trăitul şi scrisul împreună în cenaclul lui E. Lovinescu, autor: Ligia Tudurachi;
 • Premiul „Lucian Blaga“ – volumul: Autenticitatea, sensuri şi nonsensuri. Teorii româneşti interbelice în contexte europene, autor: Ştefan Firică;
 • Premiul „Mihai Eminescu“ – volumul: Trecere, petrecere, autor: Ioana Ieronim (Ioana Latham);

Ştiinţe istorice şi arheologie

 • Premiul „Vasile Pârvan“ – lucrarea: The Brooch Workshops from Dacia and the other Danubian Provinces of the Roman Empire (1st c. BC – 3rd c. AD), autor: Sorin Cociş; lucrarea: Siret – „Dealul Ruina“. Aşezarea fortificată din epoca timpurie a fierului, autor: Ion Mareş;
 • Premiul „Dimitrie Onciul“ – lucrarea: Valori ale ortodoxiei româneşti. Mănăstirea Căldăruşani (vol. I-II), autor: Florin Şerbănescu;
 • Premiul „George Bariţiu“ – lucrarea: Archaeological explorations of magic and witchcraft in Iron Age Transylvania, autor: Aurel Rustoiu;
 • Premiul „Nicolae Iorga“ – lucrarea: Unirea Basarabiei cu România şi recunoaşterea ei internaţională, autor: Valentin Burlacu (Republica Moldova);
 • Premiul „Nicolae Bălcescu“ – lucrarea: Securitatea şi exilul intelectualilor români în Italia, autor: Anca Stângaciu;
 • Premiul „A. D. Xenopol“ – lucrarea: Relaţiile diplomatice româno-italiene în timpul Primului Război Mondial 1914-1918, autor: Mihail Dobre;
 • Premiul „Mihail Kogălniceanu“ – lucrarea: Populaţia românească din Peninsula Balcanică, autor: Dorin Lozovanu (Republica Moldova);
 • Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“ – lucrarea: Românii din Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş în Primul Război Mondial (părţile I şi II), editor: Ioan Popa.

Ştiinţe matematice 

 • Premiul „Simion Stoilow“ – lucrarea: Global and blow-up radial solutions for quasilinear elliptic systems arising in the study of viscous, heat conducting fluids, autor: Marius Ghergu; lucrarea: Generalized q-Gaussian von Neumann algebras with coefficients I: Relative strong solidity, autor: Bogdan Teodor Udrea;
 • Premiul „Gheorghe Ţiţeica“, Premiul „Gheorghe Lazăr“ şi Premiul „Grigore C. Moisil“ – nu se acordă;
 • Premiul „Spiru Haret“ – monografia: Diffusion in random Fields – Application to transport in Groundwater, autor: Nicolae Suciu;
 • Premiul „Dimitrie Pompeiu“ – monografia: Lipschitz Functions, autori: Ştefan Cobzaş şi Adriana Nicolae;

Ştiinţe fizice

 • Premiul „Constantin Miculescu“ – grupul de lucrări: Modelarea macroscopică a generării de armonice superioare în configuraţii existente experimental, autori: Katalin Kovács şi Valer Toşa;
 • Premiul „Dragomir Hurmuzescu“ – grupul de lucrări: Modelări teoretice ale heterostructurilor feroelectrice, autor: Lucian Dragoş Filip;
 • Premiul „Radu Grigorovici“ – grupul de lucrări: Noi biosenzori nanostructuraţi şi proceduri electrochimice pentru determinarea de iniţiatori ai stresului oxidativ, al efectului asupra biomoleculelor şi mecanisme de reglare ale acestuia, autori: Mădălina Maria Bârsan, Teodor Adrian Enache şi Victor Constantin Diculescu.

Ştiinţe chimice

 • Premiul „Costin D. Neniţescu“ – grupul de lucrări: Polimeri siliconici concepuţi pentru traductoare pe bază de elastomeri, autor: Codrin Ţugui;
 • Premiul „I. G. Murgulescu“ – grupul de lucrări: Materiale şi nanomateriale avansate cu design şi proprietăţi adaptate pentru multiple aplicaţii, autor: Irina Atkinson; grupul de lucrări: Utilizarea complementară a metodelor spectroscopice pentru investigarea sistemelor supramoleculare, autor: Iulia Matei;
 • Premiul „Gheorghe Spacu“ – grupul de lucrări: Contribuţii în domeniul chimiei coordinative şi organometalice a elementelor staniu şi plumb şi sinteză de tectoni organostaniu în ingineria cristalină, autor: Adrian-Alexandru Someşan;
 • Premiul „Nicolae Teclu“ – grupul de lucrări: Contribuţii în domeniul catalizei heterogene cu aplicaţii în energetica hidrogenului: stocare chimică şi utilizare, autor: Mihaela Diana Lazăr;
 • Premiul „Cristofor I. Simionescu“ – grupul de lucrări: Structuri heterociclice oligomere şi polimere pentru materiale avansate în (opto)electronică, autor: Cătălin-Paul Constantin.

Ştiinţe biologice

 • Premiul „Nicolae Simionescu“ – grup de 16 lucrări 2016-2019 pe tema: Identificarea de noi molecule cu potenţial terapeutic, anticanceros şi antoproliferativ, autor: Valentin Zaharia;
 • Premiul „Emanoil Teodorescu“ – suită de 9 lucrări 2011-2019 în domeniul: Mecanismele de generare şi menţinere a durerii neuropatice (activarea microfagelor şi microgliilor, rolul chemokinelor în activitatea canalelor ionice din neuronii ganglionilor dorsali spinali), autor: Violeta Ristoiu;

Ştiinţe geonomice

 • Premiul „Grigore Cobălcescu“ – lucrarea: Late Pleistocene to Holocene paleoenvironmental changes in the NW Black Sea, autori: Andrei Briceag, Anastasia Yanchilina (SUA), William B.F. Ryan (SUA), Marius Stoica şi Mihaela Melinte;
 • Premiul „Ludovic Mrazec“ – lucrarea: When a mudstone was actually a “sand”: Results of a sedimentological investigation of the bituminous marl formation (Oligocene), Eastern Carpathians of Romania, autori: Juergen Schieber (SUA), Crina Miclăuş, Anca Seserman, Bei Liu (SUA) şi Juan Teng (SUA);
 • Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“ – lucrarea: Degradation processes of iron-sulfides and calcite containing aggregates from asphaltic mixtures, autori: Nicolae Har, Alexandru Lăzărean, Mihai Iliescu, Nicolae Ciont şi Ioan Florin Abrudan;
 • Premiul „Ştefan Hepites“ – lucrarea: Using Vertical Electrical Soundings to characterize seawater intrusions in the southern area of Romanian Black Sea coastline, autori: Bogdan Mihai Niculescu, Gina Andrei; lucrarea: Structural and Geodynamic Ideas on the Galati-Izvoarele Seismic-Prone Area (Eastern Romania), autori: Lucian Beşuţiu, Mihail Diaconescu, Luminiţa Zlăgnean şi Andreea Craiu;
 • Premiul „Simion Mehedinţi“ – lucrarea: Future land use/cover changes in Romania: regional simulations based on CLUE-S model and CORINE land cover database, autori: Gheorghe Kucsicsa, Elena-Ana Popovici, Dan Bălteanu, Ines Grigorescu, Monica Dumitraşcu şi Bianca Mitrică (Dumitrescu); lucrarea: Ţinutul Ciceului – Analiză regională, autor: Alexandra-Camelia Marian-Potra.

Ştiinţe agricole şi silvice

 • Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ – agricultură, economie, botanică – lucrarea: Cercetări privind floarea soarelui în Republica Moldova, autor: Maria Duca;
 • Premiul „Marin Drăcea“ – silvicultură, ecologie, cercetare forestieră, protecţia mediului – lucrarea: Forest Science for a Sustenable Forestry and Human Wellbeing, autori: Ecaterina Nicoleta Apostol, Mihai Andrei Tănase, Constantin Nechita, Ionuţ-Silviu Pascu şi Marius Budeanu;
 • Premiul „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ – agricultură, ştiinţa solului, îmbunătăţiri funciare, horticultură, zootehnie – lucrarea: Tratat de legumicultură specială, autori: Costel Vînătorul, Bianca Muşat şi Camelia Bratu; lucrarea: Alternative Swine Management Systems, autori: Ioan Huţu, Gary Onan.

Ştiinţe medicale

 • Premiul „Iuliu Haţieganu“ – lucrarea: Tratat de patologie şi chirurgie esofagiană, coordonatori: Silviu Constantinoiu, Ioan Cordoş, Constantin Ciuce şi Viorel Scripcaru;
 • Premiul „Daniel Danielopolu“ – lucrarea: Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research, autori: Alisa G. Keywoods (SUA) şi Costel C. Darie;
 • Premiul „Gheorghe Marinescu“ – lucrarea: Adicţia digitală – boală a societăţii postmoderne, autor: Adina-Brînduşa Baciu;
 • Premiul „Victor Babeş“ – lucrarea: Autopsii medico-istorice, autor: Octavian Buda.

Ştiinţe economice, juridice şi sociologie

Ştiinţe economice

 • Premiul „Petre S. Aurelian“ – grupul de lucrări cu tema: Integrarea monetară şi incertitudinea economică. The micro-foundations of an open economy money demand: An application to central and eastern European countries, Journal of Macroeconomics, 60, 2019; The money demand and the loss of interest for the euro in Romania, Applied Economics Letters, Vol.26, No.3, 2019; Does the U.S. economic policy uncertainty connect financial markets? Evidence from oil and commodity currencies, Energy Economics, 83, 2019, autor: Claudiu Tiberiu Albulescu;
 • Premiul „Virgil Madgearu“ – lucrarea: Productivitatea muncii şi performanţa în agricultură, autor: Costel C. Negrei;
 • Premiul „Victor Slăvescu“ – lucrarea: Afaceri internaţionale performante în secolul 21. Noi abordări şi soluţii, autori: Victor Danciu, Mihaela Gabriela Belu şi Dorel Paraschiv;
 • Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“ – lucrarea: The Romanian Economy. A Century of Transformation (1918-2018), autori: Luminiţa Chivu, Valeriu Ioan-Franc, George Georgescu şi Jean-Vasile Andrei;
 • Sociologie: Premiul „Dimitrie Gusti“ – lucrarea: Sociologia proastei guvernări în România interbelică, autor: Bogdan Bucur; Premiul „Henri H. Stahl“ – lucrarea: Boieri şi aristocraţi români în secolul al XIX-lea – studiu de mentalitate şi moravuri în spaţiul privat, autor: Elena Olariu.

Ştiinţe Juridice:

 • Premiul „Simion Bărnuţiu“ – lucrarea: Răspunderea contractuală. O analiză juridică şi economică, autor: Cristian Paziuc;

Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie

 • Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“ – lucrarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, vol. I-II, autori (coordonatori): Ion-Ovidiu Pânişoară şi Marin Manolescu;
 • Premiul „Dumitru Stăniloaie“ – lucrarea: Omul lăuntric. Andrei Scrima şi fizionomia experienţei spirituale, autor: Ioan Alexandru Tofan;

Arte, Arhitectură şi Audiovizual

 • Muzicologie: Premiul „Ciprian Porumbescu“ – lucrarea: Cărţile psalmilor. Reflexii în sonor, autor: Carmen Stoianov;
 • Istoria artei: Premiul „George Oprescu“ – lucrarea: Picturi murale extrase: istorie, restaurare, monitorizare, autor: Maria-Magdalena Drobotă;
 • Artă plastică: Premiul „Ion Andreescu“ – lucrarea: Expoziţia Gestul în desen (Muzeul de Artă Constanţa, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi), autor: grafician Florin Stoiciu;
 • Creaţie arhitectonică: Premiul „Duiliu Marcu“ – lucrarea: Ambasada statului Kuwait din Bucureşti (finalizată şi recepţionată în 2019), autori: dr. arh. Vladimir Arsene;
 • Artele spectacolului: Premiul „Aristizza Romanescu“ – lucrarea: Călătoria fantastică a Maronei (coproducţie România, Franţa, Belgia), autor: regizor Anca Damian; lucrările: Mazurka (regia Alexandru Hausvater) şi Scripcarul pe acoperiş (regia Andrei Munteanu), autor: scenograf Viorica Petrovici;

Ştiinţa şi tehnologia informaţiei

 • Premiul „Grigore Moisil“ – opera: Grup de şapte lucrări cu tema Învăţare nesupervizată, reguli de asociere relaţională şi aplicaţii, autor: Gabriela Czibula;
 • Premiul „Tudor Tănăsescu“ – opera: Grup de două lucrări: Deep Learning Neural Architecture in Emotion Recognition forRomanian Language; Noisy Speech Emotion Recognition in Romanian Language, autori: Marius Dan Zbancioc şi Monica Feraru. 

Diploma „Distincţia Culturală” a fost acordată:

 • Revistei „Oraşul", revistă de cultură urbană - pentru activitatea deosebită de prezentare şi îmbunătăţire a imaginii urbanismului şi arhitecturii Clujului şi cu prilejul împlinirii a 15 ani de la înfiinţare;
 • Scriitorului şi realizatorului de televiziune Octavian Hoandră - pentru opera jurnalistică şi obiectivitatea reflectării Academiei Române;
 •  Actorului George Mihăiţă, director al Teatrului de Comedie - pentru înalta artă actoricească şi colaborarea fructuoasă cu Academia Română;
 • Conf.univ.dr. Mireille-Carmen Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”- pentru activitatea culturală de înaltă ţinută şi parteneriatul fructuos dintre Academia Română şi Biblioteca Centrală Universitară;
 •  Regizorului şi omului de cultură Radu Boroianu - pentru eleganta sa dăruire culturală şi preţuirea manifestată faţă de Academie.


Aceeaşi distincţie a revenit actorului Horaţiu Mălăele, regizor şi caricaturist - pentru înalta artă actoricească şi colaborarea fructuoasă cu Academia Română; actriţei Maia Morgenstern, director al Teatrului Evreiesc de Stat - pentru excepţionala activitate teatrală şi colaborarea constantă cu Academia, şi actorului Dorel Vişan - pentru înalta artă actoricească şi permanenta sa colaborare cu Academia, potrivit Agerpres. 

Cu acest prilej, Academia Română a acordat şi diploma „Meritul Academic” următoarelor personalităţi:

 •  Lucia Hossu-Longin, jurnalist şi realizator de televiziune - pentru excepţionala activitate culturală şi cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani;
 •  Prof.univ.dr. Gabor Xantus, director de imagine, scenarist - pentru deosebita activitate dedicată artei cinematografice;
 •  Dr. Aron Xantus, regizor - pentru deosebita activitate dedicată artei cinematografice;
 •  Constantin-Emil Ursu, director general al Muzeului Naţional al Bucovinei - pentru înaltul profesionalism şi permanenta colaborare cu Academia Română.
 •  Prof.dr. Gheorghe Marinică, coordonator al volumului Monografia Ploieştiului - în semn de apreciere a remarcabilei activităţi în domeniul cercetării şi prezentării cu profesionalism şi pasiune a istoriei oraşului Ploieşti;
 •  Prof.dr. Constantin Trestioreanu, preşedintele Societăţii Culturale "Ploieşti - Mileniul III", coordonator al volumului Monografia Ploieştiului - în semn de apreciere a remarcabilei activităţi în domeniul cercetării şi prezentării cu profesionalism şi pasiune a istoriei oraşului Ploieşti;
 •  Dr. Cristian Păunescu, consilier al guvernatorului Băncii Naţionale a României - în semn de recunoaştere şi preţuire a întregii activităţi de cercetare şi publicare de documente.


Cu aceeaşi diplomă au fost recompensate: Centrul de Studii Transilvane - pentru deosebita activitate ştiinţifică şi editorială şi cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la reînfiinţare şi Filiala din Timişoara a Academiei Române - pentru activitatea deosebită şi contribuţia adusă la îmbogăţirea ştiinţei şi culturii şi cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la înfiinţare, potrivit aceleaşi surse.

Evenimentul a avut loc în cadrul festivităţii decernării Premiilor Academiei, desfăşurată în format hibrid, distincţiile fiind anunţate de preşedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop. 

CulturăPartenerii noștri

image
canal33.ro
Ultimele știri
Cele mai citite