Legea pentru prevenirea și combaterea terorismului, modificată. Atribuții noi pentru șeful SRI

0
Publicat:

Preşedintele a promulgat actul care modifică Legea privind prevenirea şi combaterea terorismului. Inițiativa permite directorului SRI să aprobe executarea intervenției contrateroriste, când nu este posibilă întrunirea CSAT, în cazul iminenţei producerii unor victime.  

FOTO Administrația Prezidențială
FOTO Administrația Prezidențială

Preşedintele Klaus Iohannis a semant decretul pentru promulgarea modificării Legii privind prevenirea şi combaterea terorismului. Actul normativ are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei (UE) 2017/541 a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea terorismului, prin modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004, arată motivarea proiectului. 

Activități specifice pentru mai multe niveluri de alertă

Legea prevede adăugarea de activităţi specifice fiecărui nivel de alertă teroristă din cadrul Sistemului Naţional de Alertă Teroristă și activităţi pe linia organizării şi executării misiunilor de intervenţie antiteroristă pe coordonatele tactică, pirotehnică şi CBRNe, în cadrul atribuțoolor specifice pe linia prevenirii terorismului. 

O altă modificare constă în schimbarea prevederilor în cazul articolului 11. Mai exact, se modifică litera b, având următorul cuprins: „intervenţia antiteroristă, anterior sau în situaţia iminenţei producerii unui act de terorism, şi, respectiv, intervenţia contrateroristă, când se desfăşoară ori s-au produs acte de terorism”. 

În cadrul articolului este introdusă și litera d), având următorul cuprins „activităţi pe linia organizării şi executării misiunilor de intervenţie contrateroristă pe coordonatele tactică, pirotehnică şi CBRNe”. 

Și în cazul articolului 11sunt prevăzute mai multe schimbări:

Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „În cazul iminenţei sau producerii pe teritoriul ţării a unui act de terorism care produce o criză teroristă, la propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării poate emite o hotărâre, prin care:

a) declară situaţia de criză teroristă;

b) ordonă activarea Centrului Naţional de Acţiune Antiteroristă;

c) numeşte şeful Centrului Naţional de Acţiune Antiteroristă, dintre prim-adjunctul sau adjuncţii directorului Serviciului Român de Informaţii;

d) dispune cu privire la modificarea nivelului de alertă teroristă”.

Proiectul introduce aici și un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), atunci când nu este posibilă întrunirea în regim de urgenţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, măsurile prevăzute la respectivul alineat pot fi dispuse de către Președintele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu informarea ulterioară, cu celeritate, a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării”.

Patru niveluri de alertă teroristă

O altă modificare importantă constă în introducerea unui nou articol: „Art. 112. – (1) Sistemul Naţional de Alertă Teroristă cuprinde patru niveluri de alertă teroristă, corespunzătoare stărilor de ameninţare teroristă, respectiv:

a) alertă verde – nivel scăzut;

b) alertă albastră – nivel precaut;

c) alertă portocalie – nivel ridicat;

d) alertă roşie – nivel critic.

(2) Instituirea nivelurilor de alertă teroristă, precum şi trecerea de la un nivel la altul, se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), atunci când nu este posibilă întrunirea în regim de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, nivelurile de alertă prevăzute la alin. (1) pot fi instituite de către Președintele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu informarea ulterioară, cu celeritate, a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării”.

Astfel, în cazul iminenţei sau producerii pe teritoriul ţării a unui act de terorism care produce o criză teroristă, la propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării poate emite o hotărâre prin care: a) declară situaţia de criză teroristă; b) ordonă activarea Centrului Naţional de Acţiune Antiteroristă; c) numeşte şeful Centrului Naţional de Acţiune Antiteroristă dintre prim-adjunctul sau adjuncţii directorului SRI; d) dispune cu privire la modificarea nivelului de alertă teroristă, iar atunci când nu este posibilă întrunirea în regim de urgenţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, aceste măsuri să poată fi dispuse de către preşedintele CSAT, cu informarea ulterioară, cu a Consiliului.

De asemenea, Sistemul Naţional de Alertă Teroristă va cuprinde patru niveluri de alertă.

Noi prerogative pentru șeful SRI

Una din cele mai importante prevederi constă în faptul că se introduce pentru directorul SRI prerogativa de a aproba executarea intervenţiei contrateroriste în situaţia iminenţei producerii unor victime sau a unor pagube importante atunci când nu este posibilă întrunirea în regim de urgenţă a CSAT.

<<La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: ”(2) Intervenția contrateroristă se execută cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Prin excepție, în situația iminenței producerii unor victime sau a unor pagube importante, atunci când nu este posibilă întrunirea în regim de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, executarea intervenției contrateroriste se aprobă de către directorul Serviciului Român de Informații, cu informarea ulterioară, cu celeritate, a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării>>, mai prevede proiectul. 

Legea promulgată mai vrede că „deplasarea unei persoane din România într-o altă ţară sau dintr-o altă ţară în România în scopul comiterii, planificării ori pregătirii actelor de terorism sau participării la acestea ori pentru oferirea sau primirea de instruire sau pregătire pentru comiterea unui act de terorism ori pentru susţinerea, în orice mod, a unei entităţi teroriste constituie deplasare în scopuri teroriste şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi”. 

De asemenea, potrivit actului normativ, autorităţile competente în prevenirea utilizării abuzive a serviciilor de găzduire pentru diseminarea către public a materialelor de propagandă teroristă şi a conţinutului cu caracter terorist sunt: Serviciul Român de Informaţii, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii ;i Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Proiectul de lege se garantează și măsuri de sprijin pentru victimele actelor terorismului, astfel încât să beneficieze de servicii generale şi specializate de sprijin. 

PoliticăPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite