Localitatea din Olt în care se circulă doar cu declaraţie. Câte persoane pot participa la botez sau cununie. Listă lungă de interdicţii

Localitatea din Olt în care se circulă doar cu declaraţie. Câte persoane pot participa la botez sau cununie. Listă lungă de interdicţii

Vişina Nouă intră în carantină FOTO: arhiva

Localitatea Vişina Nouă intră oficial în carantină din această seară, o listă lungă de interdicţii fiind adoptată printr-o hotărâre a CJSU. Sunt peste 20 de cazuri active de COVID-19.

Vişina Nouă intră oficial în carantină miercuri, 3 martie 2021, ora 20.00, prin ordin al DSU, propunerea de carantinare înaintată de DSP Olt către INSP fiind avizată, iar de aici formalităţile fiind îndeplinite până al emiterea ordinului DSU. 

Comitetul Judeţean de pentru Situaţii de Urgenţă Olt a adoptat o hotărâre prin care instituie pe de o parte măsurile necesare pentru perioada de carantină de 14 zile, iar pe de alta, interzice o serie de activităţi pe raza localităţii. Cetăţenii nu mai pot ieşi din curţi fără un motiv întemeiat şi fără ca acest motiv să fie menţionat într-o declaraţie pe propria răspundere. 

În ce situaţii se permite deplasarea

„Pentru limitarea transmiterii comunitare a noului coronavirus SARS-CoV-2 şi respectarea prevederilor HG nr. 553/2020, s-a instituit carantina zonală în Comuna Vişina Nouă, judeţul Olt (coordonate geografice: Latitudine 43º52'34.7"N, longitudine 24º25'22.6"E; Latitudine 43º51'57.8"N, longitudine 24º24'18,7"E) pentru o perioadă de 14 zile începând cu data de 03.03.2021, ora 20:00, cu posibilitate de prelungire în funcţie de evoluţia răspândirii a noului coronavirus SARS-CoV-2.
În acest sens a fost emis Ordinul Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6557 din 03.03.2021privind instituirea măsurii de carantină zonală în Comuna Vişina Nouă, judeţul Olt.

Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona carantinată:
1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în comuna Vişina Nouă şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;

2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe proprie răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;

3. în intervalul orar 06,00 - 22.00, în interiorul zonei pentru care s-a impus măsura carantinării, se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
d) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;  i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate;
j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
l) eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege;
m) elevii care au domiciliul/reşedinţa în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ din alte unităţi administrativ-teritoriale pentru care nu sunt dispuse măsuri de carantină zonală;
n) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
o) participarea la activităţi religioase;
p) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
r) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2;

4. în intervalul orar 22,00 - 06,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la punctul 3, lit. a), c), n) şi p);

5. în/din zona pentru care s-a impus măsura carantinării este permisă intrarea / ieşirea pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
g) urgenţe medicale;

6. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt se vor stabili căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţă populaţiei prin mijloacele mass-media a acestei măsuri;

7. slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcaşurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau online;

8. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (număr ce include şi persoanele care oficiază slujba religioasă);

9. este permis accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane;

10. slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfăşura cu menţinerea distanţei de 1,5 m între persoane;

11. la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare“, s-a decis prin adoptarea hotărârii CJSU.

Farmaciile şi benzinăriile, singurele deschise după ora 21.00

În cadrul şedinţei CJSU de astăzi, s-a hotărât de asemenea interzicerea următoarele activităţi:

1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă, spaţii de tip after-school, etc;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor (se pot comercializa produse alimentare în regim catering - livrare la domiciliu);
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locaţiile amplasate - cu excepţia celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri şi lozuri, conform Adresei Institutului Naţional de Sănătate nr. 19.941/2020 şi Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 60/2020;
5. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;
7. organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;
8. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil.
Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 21,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program non-stop şi în care personalul de serviciu va deservi clienţii la geam.
Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor, cu respectarea normelor de distanţare fizică, cu asigurarea pentru clienţi a unei suprafeţe de 4 mp (din suprafaţa utilă a magazinului) şi cu păstrarea distanţei de 2 m între persoane.
Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri/porniri doar în staţii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfăşura prin ocuparea a maximum 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară stabilite în perioadă stării de alertă pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2, în următoarele condiţii:
- administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;
- pasagerii vor purta masca de protecţie pe tot parcursul călătoriei;
- numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi cel mult egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;
- se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe uşa din faţă, iar coborârea pe uşa din spate.

Elevii nu vor mai veni nici ei la şcoală, nici măcar cei din clasele primare, cursurile desfăşurându-se complet în online la Vişina Nouă. 

În următroarele zile, pe străzile din Vişina Nouă cetăţenii vor vedea, cel mai probabil, efective sporite ale forţelor de ordine. „Pentru verificarea motivului deplasării persoanele care se deplasează în interes profesional sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere. De asemenea, verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil“, a mai anunţat Prefectura Olt. Declaraţia trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele date: numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

Cetăţenii care tranzitează localitatea Vişina Nouă nu au voie să oprească. 

Întreaga operaţiune de control al măsurilor stabilite privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona de carantină, precum şi asigurarea ordinii publice, va fi asigurată de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, comandantul acţiunii fiind Prim-adjunctul Inspectorului şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt - colonel Marin Boată.

„În cazul în care, pe durata celor 14 zile pentru care s-a instituit măsura carantinării comunei Vişina Nouă, vor apărea situaţii speciale, Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Olt va analiza aceste situaţii şi va stabili măsuri suplimentare, cu aprobarea prefectului.
Solicităm cetăţenilor judeţului Olt precauţie, evitarea creării de aglomeraţii şi a deplasărilor inutile, igienizarea/dezinfectarea frecventă a mâinilor, purtarea mijloacelor de protecţie individuală, măsuri necesare pentru a proteja sănătate tuturor“, au mai precizat reprezentanţii Prefecturii Olt, prin intermediul unui comunicat de presă.

Vă recomandăm şi: Cum a ajuns Cehia la al treilea lockdown şi peste 20.000 de morţi: „Au fost trei erori mari şi ne rugăm să nu existe şi o a patra”


 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările