Proiect de lege: părinţii şi elevii ar putea cere examen medical complet pentru dascăli

Proiect de lege: părinţii şi elevii ar putea cere examen medical complet pentru dascăli

Iniţiatorii proiectului de lege propun schimbări în ceea ce îi priveşte pe dascăli. FOTO: pexels.ro

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţei naţionale a fost depusă luni, 4 martie în Camera Deputaţilor. Iniţiatorii săi solicită, printre altele, examen medical complet pentru învăţători şi profesori, la cerinţa elevilor sau părinţilor dar şi cercetarea disciplinară a directorilor de şcoală de către o comisie numită de către inspectoratul şcolar.

Elevii şi părinţii pot avea mai mult control asupra dascălilor, cărora le pot solicita să realizeze examen medical, conform unei iniţiative legislative. Totodată, sunt vizaţi şi directorii de şcoală dar şi comisiile desemnate de inspectorul şcolar care cercetează abaterile disciplinare.

Proiectul de Lege a fost iniţiat de peste 20 de senatori - printre iniţiatori, chiar fostul ministru al Educaţiei, Liviu Pop - şi depus în Camera Deputaţilor pe luni, 4 martie 2019. 
 
Noua prevedere legislativă propune mai multe modificări ale Legii Educaţiei:
 
1. Elevii sau părinţii pot solicita examen medical complet pentru personalul din şcoli
 
Iniţiatorii cer modificarea Art. 234, alineatele (4) şi (5) care vor avea următoarea formă: 
 
„(4) În situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală a personalului angajat într-o instituţie de învăţământ (unitate şcolară, unitate conexă, cassa corpului didactic, inspectorat şcolar etc.), conducerea instituţiei de învăţământ poate solicita, la sesizarea oricărui factor implicat în procesul educaţional, cu acordul consiliului de administraţie al instituţiei în cauză, un nou examen medical complet

(5) Situaţiile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală sunt analizate şi stabilite de către o comisie format din 3-5 membri”. 
 
e) „Comisiile de cercetare disciplinară se constituie prin decizia/ ordinal conducătorului instituţiei abilitate în soluţionarea sesizării”
 
În prezent, Articolul 234 din Legea Educaţiei prevede că doar conducerea unităţii scolare, cu acordul consiliului de administraţie, poate solicita efectuarea unui examen medical complet al unui cadru didactic.
 
2. Directorii de şcoală vor fi cercetaţi disciplinar de către o comisie numită de inspectoratul şcolar
 
Va fi instituită o comisie de cercetare disciplinară şi pentru directorii de şcoală,  iniţiatorii precizând că este însă necesară elaborarea unei proceduri legale care să vizeze membrii acestei comisii.
 
Conform prevederilor alineatului (5) al articolului 258 din Legea educaţiei naţionale, „Directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului scolar/al municipiului Bucuresti, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri”. 
 
Articolul 258 s-ar putea modifica, aşa cum cer iniţiatorii, care susţin că „în această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul scolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului scolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului/directorului adjunct al unităţii de învăţământ, considerăm că se impune ca cercetarea disciplinară a faptelor săvârşite de director şi director adjunct să fie realizată de o comisie numită de inspectoratul şcolar.”
 
3. Membrii comisiilor desemnate de inspectoratul şcolar vor fi cercetaţi şi sancţionaţi 
 
De asemenea, în ceea ce îi priveşte pe membrii comisiilor desemnate de inspectoratul şcolar, „în acest moment nu există procedură legală de a cerceta faptele săvârşite de aceştia în exercitarea atribuţiilor ce le revin ca urmare a numirii în comisia/comisiile respective”, arată proiectul de lege.
 
„Membrii comisiilor nu pot fi cercetaţi, respectiv sanctionaţi, nici de către unitatea de învăţământ la care sunt angajaţi întrucât în cadrul comisiei respective nu realizează activitatea prevăzută în fişa postului, ci au atribuţii trasate clar de lege, ordine, metodologii, dar nu pot fi cercetaţi, respectiv sancţionaţi nici de inspectoratul şcolar nefiind angajţi ai acestei instituţii”, spun iniţiatorii legii. 
 
Mai mult, contestarea deciziilor considerăm că trebuie facuta la nivelul institutiei superioare celei care a aplicat abaterea", mai este precizat in expunerea de motive.
   
Expunerea de Motive a proiectului de lege 
 
În expunerea de motive, iniţiatorii proiectului precizează că, în prezent, consiliul de administraţie al şcolilor nu solicită examen medical pentru anumite cadre didactice "din colegialitate", iar calitatea sistemului educaţional este afectată astfel. Proiectul de lege ar fi menit să corecteze aceste situaţii, precizează iniţiatorii.
 
„ (...) Medicii specialişti când constată «inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală»  nu îşi asumă punerea unui diagnostic în singular, cu toate ca verbal si neoficial îl recunosc; mai mult, există cadre didactice care apelează la practici mai puţin ortodoxe în a face rost de documente care să ateste ca sunt apţi din punct de vedere medical şi psihologic a preda la catedră, ceea ce face ca punerea în aplicare a articolului în formatul vag, aşa cum este precizat acum în legislatie să fie şi mai greoaie, pentru că recunoaşterea posibil asumată de medici în a doua fază (dupa obţinerea acordului consiliului de administraţie al instituţiei de învăţământ) i-ar pune în situaţia de a contrazice «aptitudinea» asumată de medicii din faza primară a eliberării actului în discuţie.”

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:

citeste totul despre: