Zeci de accidente feroviare în mai puțin de doi ani. Grindeanu cere retestarea mecanicilor

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Zeci de accidente feroviare au avut loc în mai puțin de doi ani în România, verificările efectuate de autorități scoțând la iveală că majoritatea s-au produs din cauza personalului uman.

Un grav accident feroviar a avut loc sâmbătă
Zeci de accidente feroviare au avut loc în mai puțin de doi ani în România

O analiză efectuată din ordinul Ministrului Transporturilor asupra zecilor de accidente feroviare din perioada iulie 2021 - martie 2023 a scos la iveală că majoritatea au avut loc din cauza personalului uman, în analizâ nefăcându-se referire însă și la starea liniilor de cale ferată sau a lomotivelor ori vagoanelor de tren.

În urma analizei, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a emis unn ordin prin care propune retestarea mecanicilor de locomotivă și suspendarea permiselor acelor care nu îl promovează în urma a două teste consecutive.

Concret, ministerul propune efectuarea de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română, denumită în continuare ASFR, în perioada aprilie – august 2023, a unor acțiuni de supraveghere prin inspecții de stat privind:

- verificarea modului de menținere și dezvoltare a competențelor profesionale ale personalului cu responsabilități în siguranța circulației în scopul respectării cerințelor privind siguranța feroviară;

- verificarea modului de derulare a programelor de formare profesională continuă din domeniul feroviar;

- verificarea modului de respectare a prevederilor legale în vigoare referitoare la formarea mecanicilor de locomotivă privind cunoștințele profesionale referitoare la materialul rulant pe care mecanicul de locomotivă îl va conduce/infrastructura feroviară pe care va conduce și a modului în care este asigurată dobândirea competențelor profesionale.

Personalul care nu promovează verificarea cunoștințelor poate solicita participarea la o nouă verificare ce poate fi programată după minim 10 zile de la data desfășurării verificării inițiale, dar nu mai mult de 20 de zile, perioadă în care nu va fi utilizat în funcții cu responsabilități în siguranța circulației.  În situația în care personalul nu a promovat nici a doua verificare (...) autorizațiile/permisele deținute se suspendă până la promovarea unui nou examen de reautorizare/obținere a unui nou permis de mecanic de locomotivă”, se arată în proiectul de ordin.

21 de accidente feroviare în mai puțin de doi ani

În sprijinul aprobării acestor retestări, Ministerul Transporturilor a invocat numeroasele accidente din perioada iulie 2021 - martie 2023 pe infrastructura feroviară publică din România s-au produs o serie de accidente/incidente feroviare care au pus în pericol siguranța feroviară şi care au avut ca şi cauze eroarea umană manifestată prin nerespectarea unor prevederi din normele naționale aplicabile domeniului feroviar, astfel:

1. Accidentul feroviar produs la data de 28.07.2021, ora 23:20, pe raza de activitate a Sucursalei Regionala CFR Constanța, secția de circulație București - Constanța (linie dublă electrificată), în stația CFR Fetești, capătul X, linia II directa firului I, prin ajungerea din urmă și tamponarea trenului de marfă nr. 50790-1 (aparținând operatorului de transport feroviar SC EXPRESS Forwarding SRL), de către trenul de marfă nr. 60514-1 (aparținând operatorului de transport feroviar SC TIM RAIL CARGO SRL).

Factorul cauzal a fost pierderea de către mecanicul de locomotivă a capacității de conducere a locomotivei în condițiile în care acesta era singur în postul de conducere al locomotivei, având instalațiile DSV și INDUSI izolate fără respectarea prevederilor reglementărilor în domeniu, fapt ce a condus la depășirea de către trenul de marfă nr. 60514-1 a semnalului de intrare XC al stației CFR Fetești, care avea indicația „Roșu” - „OPREŞTE fără a depăși semnalul!”, ajungerea din urmă și tamponarea trenului de marfă nr. 50790-1.

2. Incidentul feroviar produs la data de 19.09.2021 pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Galați, secția de circulație Buzău - Mărășești (linie dublă, electrificată), în halta de mișcare Pufești, prin depășirea semnalului de intrare „Y” care afișa indicația „stins”, ordonând „OPREȘTE fără a depăși semnalul!”, de către locomotiva EA 741 care a remorcat trenul nr. 5054 (aparținând operatorului de transport feroviar SNTFC „CFR Călători” - S.A.).

Cauza directă a producerii incidentului feroviar a fost lipsa perceperii corecte a mediului de operare necesar luării tuturor măsurilor de oprire a trenului în condiții de siguranță.

3. Incidentul feroviar produs la data de 20.09.2021, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova, în halta de mișcare Gura Motrului, în circulația trenului de marfă nr. 93759a, prin executarea eronată a parcursului de trecere a acestuia în direcția stației CFR Turceni în loc de stația CFR Strehaia.

Cauza directă a producerii incidentului feroviar a fost eroarea umană produsă în activitatea personalului cu sarcini în manipularea instalației SCB din halta de mișcare Gura Motrului, care a executat parcurs de trecere pentru trenul de marfă nr. 93759a în direcția Turceni în loc de Strehaia.

4. Incidentul feroviar produs la data de 06.10.2021, ora 12:50, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Constanța, secția de circulație Constanța - Medgidia, prin scăparea unui vagon de pe liniile stației CFR Palas şi ocuparea firului II al liniei curente între stația CF Palas și halta de mișcare Valul lui Traian.

Cauza directă a producerii incidentului feroviar a fost nelegarea vagonului de UAM cumulat cu nelegarea conductei generale la sursa de aer a UAM la executarea mișcărilor de manevră peste aparatele de cale extreme ale stației.

5. Incidentul feroviar produs la data de 10.11.2021, ora 12:55 în stația CFR Câmpulung Moldovenesc, secția de circulație Suceava - Ilva Mică (linie simplă, electrificată), pe raza de activitate a Sucursalei Regionala CF Iași, în circulația trenului de marfă nr. 80672 (aparținând OTF Grup Feroviar Român SA) prin depășirea semnalului luminos de intrare Y, care prezenta indicația „OPREŞTE fără a depăși semnalul!”.

Cauza directă a producerii acestui incident feroviar a fost eroarea umană, manifestată prin luarea cu întârziere a măsurilor de frânare, coroborat cu modul greșit de manipulare a mânerului robinetului KD2, fapt care a dus la depășirea semnalului de intrare al stației CFR Câmpulung Moldovenesc, care avea indicația „OPREŞTE fără a depăși semnalul!”.

6. Incidentul feroviar produs la data de 24.11.2021, ora 09:50, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova, în stația CFR Balota, prin scăparea unui grup de 14 vagoane aflate la linia nr. 4.

Cauza directă a producerii incidentului feroviar a fost neasigurarea procentului de frânare pentru menținerea pe loc a grupului de vagoane, rămase la linia nr. 4 în stația CFR Balota în timpul manevrei de descompunere a trenului.

7. Incidentul feroviar produs la data de 13.12.2021, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, între HM Fundulea și stația CFR Sărulești, prin depășirea vitezei maxime stabilită în livretul de mers pentru trenul de marfă nr. 68102.

Cauza directă a producerii incidentului feroviar a fost neadaptarea de către mecanicul de locomotivă a vitezei de deplasarea a trenului pe distanța cuprinsă între halta de mișcare Fundulea și stația CFR Sărulești în conformitate cu viteza maximă stabilită în livretul cu mersul trenurilor de marfă, pentru trenul de marfă nr. 68102.

8. Accidentul feroviar produs la data de 30.12.2021, ora 20,00, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Constanța, secția de circulație Dorobanțu - Năvodari, în stația CFR Nazarcea, în circulația trenului de marfă nr. 66648030, prin deraierea a 8 vagoane din compunerea trenului.

Factorul cauzal a fost menținerea în cale, la locul producerii accidentului feroviar, a unui grup de traverse normale de lemn necorespunzătoare a căror stare tehnică nu mai putea asigura prinderea eficace a plăcilor metalice, condiție care a făcut ca, în regim dinamic, sub sarcina aplicată de roțile osiei conducătoare a vagonului nr. 89536950076-7, ecartamentul căii să crească foarte mult și să permită căderea de pe șina din partea stângă (firul interior al curbei) a roții situate pe partea stângă (în sensul de mers) de la această osie.

9. Incidentul feroviar produs la data de 01.03.2022 în halta de mișcare Pârvu la gararea trenului de călători nr.9035 format din automotorul AM DESIRO 2005 aparținând operatorului de transport feroviar SNTFC „CFR Călători” - S.A. la linia nr. 2 abătută, prin scăparea automotorului spre linia curentă Pîrvu-Costești cu depășirea semnalului luminos de ieșire X2 în poziția ,,pe oprire”, acesta oprindu-se la km 119+500.

Cauza producerii incidentului feroviar a fost eroarea umană constând în luarea unor decizii incorecte privind manipularea unor componente ale instalației de frână având ca rezultat întreruperea alimentării cu aer a cilindrilor de frână, conducând la imposibilitatea frânării și la scăparea ramei automotor în linie curentă.

10. Incidentul feroviar produs la data de 05.05.2022, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Timișoara, secția de remorcare Lugoj - Caransebeș în circulația trenului de călători nr. IR73, prin depășirea vitezei maxime admisă de linie, impusă conform BAR, între km 493+600 și km 499+800.

Cauza directă a fost eroarea umană, reprezentată de lipsa de atenție a mecanicului de locomotivă în activitatea de conducere a trenului, care nu observat indicațiile date de semnalele mobile pentru semnalizarea porțiunilor de linie slăbită, fapt ce a condus la depășirea vitezei maxime admisă de linie, impusă de restricția de viteză prevăzută în BAR, între km 493+600 și km 499+800.

11. Incidentul feroviar produs la data de 07.05.2022, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova, în halta de mișcare Leu, în circulația trenului de călători nr .9000, prin expedierea acestuia pe firul II care era închis pentru circulație.

Cauza directă a producerii incidentului feroviar a fost efectuarea eronată a parcursului de trecere pentru trenul de călători nr. 9000 pe firul II în loc de firul I spre stația CFR Jianca generată de eroarea umană produsă în activitatea personalului cu sarcini în manipularea instalației SCB din halta de mișcare Leu.

12. Accidentul feroviar produs la data de 29.06.2022, ora 17:20, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Iași, secția de circulație Pașcani - Iași (linie dublă electrificată), pe linia I de circulație între halta de mișcare Sirca și stația CFR Podu Iloaiei, în zona km 49+350, în circulația trenului de marfă nr.56317027 (aparținând operatorului de transport feroviar SC Grup Feroviar Român SA), prin deraierea a 15 vagoane din compunerea trenului (de la al 11-lea la al 25-lea), 9 dintre ele răsturnându-se.

Accidentul este în curs de investigare de către AGIFER.

13. Incidentul feroviar produs pe raza de activitate a Sucursalei Regionala de Căi Ferate București în data de 02.07.2022, între stațiile CFR Florești Prahova și Buda, în circulația trenului de marfă nr. 66005 aparținând SNTFM „CFR Marfă” SA, prin depășirea vitezei maxime stabilite pentru categoria de tren.

Cauza directă a producerii incidentului a fost eroarea umană apărută în cadrul procesului de conducere și deservire a locomotivei, manifestată prin neurmărirea cu atenție a vitezei de circulație a trenului și luarea cu întârziere a măsurilor de frânare, în condițiile de remorcare pe un profil de linie în pantă cu declivitatea cuprinsă între 10,15 ‰ și 10,48 ‰. C.7.2.

14. Incidentul feroviar produs la data de 06.07.2022, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova, în stația CFR Amaradia, prin depășirea semaforului de ieșire C, aflat în poziție pe oprire, de către trenul de marfă nr. 57202 (CER FERSPED), remorcat cu locomotiva ES 007.

Cauza directă a fost o eroare umană produsă în activitatea de conducere a trenului de către mecanicul de locomotivă care nu a luat măsuri de frânare a trenului în vederea opririi acestuia înaintea semaforului de ieșire C al stației CFR Amaradia, care avea indicația „OPREȘTE fără a depăși semnalul!”, fapt ce a condus la depășirea acestuia.

15. Incidentul feroviar produs la data de 21.07.2022, în stația CFR Craiova, în circulația trenului de marfă nr. 68110, prin depășirea vitezei maxime admise de linie, la trecerea peste schimbătoarele de cale nr. 65, nr. 55 și nr. 43/49 din capătul X al stației.

Cauza directă a fost eroarea umană produsă în activitatea de conducere a trenului de către mecanicul de locomotivă care nu a adaptat viteza de circulație a trenului în abatere peste schimbătoarelor de cale nr.65, nr.55 şi nr. 43/49, cap X din stația CFR Craiova și nu a respectat strict viteza de circulație a trenului restricționată prin BAR-ul decadic.

16. Incidentul feroviar produs la data 27.07.2022, ora 18:50, pe raza de activitate a Sucursalei Regionala CF Craiova, secția de circulație Turceni - Gura Motrului (linie dublă electrificată), în halta de mișcare Gura Motrului, prin depășirea semnalului de ramificație YRTal haltei de mișcare Gura Motrului aflat în poziție „pe oprire”, de către trenul de marfă nr. 66344 remorcat cu locomotiva EA 090 (aparținând operatorului de transport feroviar de marfă SC Grup Feroviar Român SA) având ca urmare deraierea locomotivei de toate osiile și a primului vagon în sensul de mers de prima osie, în prisma de balast a liniei de evitare, la km 0+200.

Incidentul este în curs de investigare de către AGIFER.

17. Incidentul feroviar produs la data de 17.09.2022, ora 05:53, pe raza de activitate a Sucursalei Regionala CF București, între PM Pajura și stația CFR Mogoșoaia, prin expedierea trenului de călători R7915, din PM Pajura spre stația CFR Mogoșoaia pe linia ocupată cu trenul de călători R7032, ambele trenuri aparținând operatorului de transport feroviar SNTFC „CFR Călători” - S.A.

Cauza directă a producerii incidentului a fost eroarea umană produsă în activitatea de conducere a circulației trenurilor de către IDM din PM Pajura care a efectuat parcurs și expediat trenul R7915 pe distanța PM Pajura - Mogoșoaia, care era deja ocupată cu trenul R7032.

18. Incidentul feroviar produs pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Cluj la data de 04.10.2022, ora 10:20, în circulația trenului de călători Regio Expres nr. 10503, aparținând SC Interregional Călători, prin depășirea semnalului luminos de ieșire X1 (care afișa indicația de culoare roșie) și talonarea macazului nr. 10 din halta de mișcare Tunel.

Cauza directă a fost eroarea umană produsă în activitatea de conducere a automotorului de către mecanicul de locomotivă, care nu a luat măsuri de frânare adecvate în vederea opririi trenului înaintea semnalului luminos de ieșire X1 din HM Tunel care avea indicația „OPREȘTE fără a depăși semnalul! - o unitate luminoasă de culoare roșie spre tren”, fapt ce a condus la depășirea acestui semnal.

Factorul care a contribuit a fost lipsa de atenție a mecanicului de locomotivă în conducerea automotorului.

19. Accidentul feroviar produs la data de 01.12.2022, ora 09:41, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galați, secția de circulație Buzău - Mărășești (linie dublă, electrificată), între stațiile CFR Gugești și Sihlea, pe firul II, la km 180+800, prin coliziunea dintre trenul de marfă nr. 57402 (aparținând operatorului de transport feroviar SC Tim Rail Cargo SRL) și trenul de marfă nr. 66706 (aparținând operatorului de transport feroviar SC Deutsche Bahn Cargo România SRL).

Accidentul este în curs de investigare de către AGIFER.

20. Incidentul feroviar produs la data 21.02.2023, ora 12:43, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova, secția de circulație Craiova - Filiași (linie dublă electrificată) în stația CFR Ișalnița, prin primirea trenului de călători Interregio nr. 1823, remorcat cu locomotiva EA 612 (aparținând operatorului de transport feroviar SNTFC „CFR Călători” - S.A.), la linia nr. II închisă pentru executarea unor lucrări de întreținere a căii.

Incidentul este în curs de investigare de către AGIFER.

21. Accidentul feroviar produs la data de 13.03.2023, ora 03:54, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, secția de circulație Craiova - Bucureşti, linie dublă, electrificată, în staţia CF Roşiori Nord, la km. 101+300, prin depăşirea de către trenul de călători Inter Regio nr. 1822 aparţinând SNTFC CFR Călători - S.A., a semnalului de intrare YM în poziţia pe oprire şi lovirea ultimului vagon din compunerea trenului de marfă nr. 50514, aparţinând OTF DB Cargo România SRL, aflat în curs de garare la linia 5. Urmare a lovirii, s-a produs deraierea vagonului nr. 258043668189 (ultimul din compunerea trenului) şi răsturnarea vagonului nr. 258043677354 (al 2 lea de la urma trenului) având ca urmare căderea a 3 autoturisme din vagonul răsturnat, închizând gabaritul de liberă trecere la liniile 4 şi 5. Urmare a accidentului, patru călători din trenul nr. 1822 au fost transportaţi la spital.

Accidentul este în curs de investigare de către AGIFER.

Ultimul accident ar fi putut fi provocat de defecțiunea sistemului de frânare

Proiectul de ordin a fost pus în dezbatere pe site-ul Ministerului Transporturilor vineri, 24 martie, cu o zi înainte de accidentul feroviar din Galați.

Potrivit IPJ Galați, sâmbătă, 25 martie, în jurul orei 19:19, la Gara CFR Galați a avut loc un accident feroviar, după ce la o locomotivă s-ar fi defectat sistemul de frânare și a lovit un vagon de călători, la trenul care se forma cu destinația Galați – Buzău.

Victimele au fost transportate la Spitalul de Urgență Galați.

Sunt patru persoane rănite, dintre acestea doi călători, o femeie care a intrat în stop cardio respirator și un bărbat care a rămas încarcerat, iar ulterior transportat la spital, precum și șeful de tren și mecanicul locomotivei. Femeia a răspuns manevrelor de resuscitare, stabilizată și transportată la spital. Intervin cei de la ISU Galați și polițiștii din cadrul Secţiei Regionale de Poliție Transporturi Galați”, a transmis Poliția Galați.

În urma acestui accident conductorul de tren, o femeie de 53 a decedat la spital, la ora 21,20, după ce ar fi făcut cinci stopuri cardio-respiratorii. 

„Urmare accidentului feroviar care s-a produs în această seară, în stația Galați, CFR Călători anunță cu regret că doamna conductor a trenului R 7576, a decedat la spital. Inițial a fost stabilizată pe peron și în drum spre spital de către serviciul Ambulanță ajuns la fața locului, dar un nou stop cardio respirator survenit la spital, i-a fost fatal”, a anunțat CFR, printr-un comunicat de presă.

Gina Basoc, de 53 de ani, este șefa de tren care și-a pierdut viața, sâmbătă seară, în urma accidentului feroviar produs în Gara CFR. Gina Basoc era din comuna Tudor Vladimirescu din Galați, a studiat Științe Juridice și Politice la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați și avea o fetiță.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite