A doua rectificare bugetară: veniturile şi cheltuielile cresc, deficitul rămâne la 1,85% din PIB. Ce ministere primesc fonduri suplimentare

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor, propune alocări suplimentare de fonduri la Ministerul Agriculturii şi alte 10 ministere, dar are în vedere reduceri de buget pentru Ministerul Transporturilor şi Ministerul Energiei FOTO Mediafax
Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor, propune alocări suplimentare de fonduri la Ministerul Agriculturii şi alte 10 ministere, dar are în vedere reduceri de buget pentru Ministerul Transporturilor şi Ministerul Energiei FOTO Mediafax

Cea de-a doua rectificare bugetară din acest an prevede creşterea veniturilor bugetare cu 2,624 miliarde de lei şi a cheltuielilor bugetare cu 2,632 miliarde de lei, deficitul bugetului general consolidat menţinându-se la 1,85% din PIB, respective 13,004 miliarde de lei, potrivit Notei de fundamentare a Proiectului de Ordonanţă de urgenţă.

Cea de-a doua rectificare bugetară din acest an se va discuta într-o şedinţă de Guvern care va avea loc vineri. 

Veniturile bugetului de stat pe anul 2015 se diminuează pe sold cu suma de 740,1 milioane de lei, şi se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri: impozit pe profit (plus 157,9 milioane de lei), accize (plus 360,2 milioane de lei), taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (plus 437,5 milioane de lei), venituri nefiscale (plus 120,7 milioane de lei).

Pe de altă parte, principalele venituri ale bugetului de stat care se diminuează în urma rectificării bugetare sunt impozite şi taxe pe proprietate (minus 50,2 milioane de lei), taxa pe valoarea adăugată (minus 691,1 milioane de lei, din care 2,469 miliarde de lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor locale), alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (minus 153,8 milioane de lei) şi sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate (minus 1 miliard de lei).

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2015, se majorează, pe sold, cu suma de 2,985 miliarde lei. Cea mai semnificativă creştere, de peste 601,5 milioane de lei, este înregistrată la cheltuielile de personal, urmate de cheltuielile cu bunuri şi servicii (plus 416,3 milioane de lei), iar cheltuielile cu subvenţiile cresc cu 576,4 milioane de lei. Transferurile între unităţi ale administraţiei publice se majorează cu 1,69 miliarde de lei.

De asemenea, mai cresc cheltuielile cu asistenţa socială cu 426,4 milioane de lei, alte cheltuieli se majorează cu 202,4 milioane lei, fondurile de rezervă, un plus de 905,8 milioane de lei, iar cheltuielile de capital se majorează cu 845,1 milioane de lei.

Pe de altă parte, proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare se diminuează cu 2,372 miliarde de lei, cele privind dobânzile scad cu 104,5 milioane lei, alte transferuri cu 172,3 milioane lei, iar cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă scad cu 35,6 milioane lei.

Cine sunt câştigătorii şi perdanţii rectificării

Printre câştigătorii celei de-a doua rectificări bugetare se înscriu Ministerul Agriculturii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Public, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Apărării Naţionale şi alte şapte ministere, iar printre perdanţi se numără Ministerul Transporturilor şi Ministerul Energiei. 

CÂŞTIGĂTORI

1. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale primeşte 769,5 milioane de lei pentru plata titlurilor executorii (tranşa aferentă anului 2016), subvenţia motorină, cheltuieli îmbunătăţiri funciare, investiţii şi pentru fonduri externe nerambursabile. De asemenea, s-a inclus o estimare de 300 de milioane de lei pentru despăgubiri acordate producătorilor agricoli pentru pagubele cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015. Propunerea Ministerului Agriculturii include însă o sumă de 640 de milioane de lei pentru despăgubiri producători agricoli persoane fizice şi juridice.

2. Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se majorează pe sold cu 754,4 milioane de lei, din care 1.000 milioane lei pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală (263,25 milioane lei asigurate prin redistribuire din bugetul propriu), 36,75 milioane lei pentru Programul privind elaborarea/reactualizarea Planurilor de Urbanism Generale ale localităţilor (asigurate prin redistribuire din bugetul propriu) şi 16,9 milioane de lei pentru proiecte cu finanţare din FEN postaderare 2014 — 2020 (asigurate prin redistribuire din bugetul propriu).

3. Ministerul Fondurilor Europene va avea în plus 729,6 milioane de lei per sold pentru finanţarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile.

4. Ministerul Apărării Naţionale, plus 558,1 milioane de lei pentru achiziţii şi reparaţii la tehnica militară din dotare, cotizaţii la organisme internaţionale.

5. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice primeşte 271,4 milioane de lei pentru finanţarea de bază a învăţământului superior, burse, manuale şcolare, investiţii şi cotizaţii la organisme internaţionale (80 de milioane de lei).

6. Ministerul Afacerilor Interne — plus 269,2 milioane de lei pentru cheltuieli de personal generate de majorarea normei de hrană şi cheltuieli cu bunuri şi servicii. 

7. Ministerul Justiţiei, plus 245 de milioane de lei pentru plata titlurilor executorii, tranşa aferentă anului 2016, precum şi pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, proiecte finanţate din fonduri rambursabile şi daune moratorii obţinute în instanţă de magistraţi.

8. Serviciul Român de Informaţii va avea în plus la a doua rectificare din acest an 140,4 milioane de lei, în principal pentru cheltuieli de capital angajate în baza rectificării anterioare. 

9. Ministerul Afacerilor Externe, plus 132,8 milioane lei pentru cheltuieli de personal, funcţionare misiuni diplomatice şi cotizaţii la organisme internaţionale.

10. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va primi 80,1 milioane lei, în principal prin majorarea cu 293,3 milioane de lei pentru plata drepturilor de asistenţă socială şi a taxelor de transmitere, concomitent cu diminuarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat cu 208,7 milioane lei. 

11. Ministerul Finanţelor Publice, pentru acţiuni generale, primeşte 584,3 milioane lei, din care 118,5 milioane lei pentru plata titlurilor executorii, tranşa aferentă anului 2016.

PERDANŢI

1. Diminuări ale bugetelor ordonatorilor principali de credite, vor fi la Ministerul Transporturilor, cu 1,613 miliarde de lei, dar s-a alocat o sumă de 597,3 milioane lei pentru capitalizarea Companiei Naţionale de Căi Ferate 'CFR' — SA pentru plata restanţelor către minister reprezentând TVA dedus şi nevirat la bugetul de stat la termenele stabilite în normele de închidere a exerciţiului bugetar. Pentru capitalizarea Metrorex s-a alocat suma de 55 de milioane de lei pentru plata ratei aferentă unui credit comercial, 141,98 milioane lei la titlul 'Transferuri între unităţi ale administraţiei publice', în principal pentru întreţinerea infrastructurii rutiere, 265,3 milioane lei pentru plata facilităţilor la transportul pe calea ferată, metrou, rutier, de care beneficiază anumite categorii sociale şi 126,2 milioane lei subvenţii în principal pentru asigurarea serviciului public de transport feroviar de călători.

2. Şi bugetul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri s-a diminuat per sold cu 108,1 milioane lei, dar s-au alocat 93,1 milioane lei, în principal pentru plata restanţelor la ajutoarele de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii şi investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat, pentru exproprieri la exploatarea Jilt din cadrul Complexului Oltenia. Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri a propus diminuarea la FEN cu 201,2 milioane lei.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite