Ruptură între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei în privinţa deschiderii noului an şcolar

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministerul Sănătăţii a publicat în 18 august  un proiect de Ordin comun al ministerelor Sănătăţii şi Educaţiei. În 28 august apare în MOf ordinul 1456 din  25 august, emis doar de ministerul Sănătăţii, privind Normele de igienă ce trebuie respectate după începerea anului şcolar. Dna ministru a Educaţiei a declarat că ministerul său se ocupă doar de procesul educativ.

Dar în Ordinul 1456 apar restricţii care ţin de procesul educativ, numărul de ore la clase, numărul de elevi din clase, etc. Nu e clar dacă ministerul Educaţiei  va emite alt ordin, posibil divergent de acela al ministerului Sănătăţii.

Ce conţine Ordinul 1456 al ministerului Sănătăţii

Articolul 4

(4) Terenul aferent unităţilor pentru educarea, odihnă, instruirea şi recreerea copiilor şi tinerilor trebuie să permită desfăşurarea în aer liber a activităţilor recreative şi sportive a copiilor şi tinerilor, asigurând pentru aceasta:

a) minimum 5-10 mp pentru un copil antepreşcolar sau preşcolar;

b) între 5 şi 50 mp pentru un elev/copil, pe schimb (cursuri de dimineaţă şi cursuri de după-amiază), în funcţie de factorii geografici, de mediu (urban, rural) şi de specificul unităţii (cu sau fără internat şi cantină);

Este clar că puţine şcoli pot îndeplini astfel de condiţii de spaţiu. Şi atunci, de ce a fost introdusă în Ordinul ministerului Sănătăţii? Doar ca să nu fie respectată?

Operaţiile de curăţenie, dezinfecţie, a tutror suprafeţelor cu care elevii ar putea veni în contact necesită un număr cel puţin dublu pentru personalul de îngrijire. Există bază legală acum, pentru ca în două săptămâni conducerile şcolilor să angajeze personalul necesar? Este treaba ministerului Educaţiei să decidă. Cine va asigura supravegherea elevilor în pauze, pentru a se respecta distanţarea socială? Este in atribuţia ministerului Educaţiei să decidă.

La art 5

(3) Creşele şi unităţile de învăţământ preşcolar, cu program prelungit, nu se cuplează cu unităţi şcolare de alt nivel sau cu instituţii de alt profil. Creşele pot fi cuplate numai cu unităţile de învăţământ preşcolar cu program prelungit.

Îndeplinirea acestei cerinţe ţine de ministerul Educaţiei, care trebuie să reorganizeze reţeaua şcolară.

Articolul 6

(1)Numărul maxim de copii admişi la o grupă în unităţile de antepreşcolari, preşcolari sau într-o clasă pentru elevi se stabileşte în funcţie de normele specifice de cubaj şi de particularităţile tipului de unitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu recomandarea de maximum 10 antepreşcolari/grupă în creşe şi în alte servicii de educaţie timpurie antepreşcolară, 20 de preşcolari/grupă în grădiniţe, 25 de elevi/clasă în ciclul primar şi 30 de elevi/clasă în ciclul gimnazial, învăţământ liceal şi profesional.

Este iarăşi o prevedere ce ţine de ministerul Educaţiei, care are în subordine şi organizare şcolile şi spaţiile de învăţământ. Că se poate respecta, sau nu, aceasta prevedere, este o chestiune care ţine şi de administraţiile locale, la solicitarea şcolilor.

Cea mai importantă prevedere, pe lângă multe altele, mi se pare următoarea:

Articolul 36

Pentru formele de învăţământ şcolar şi universitar, în orarul şcolar, numărul zilnic de ore de activitate nu trebuie să depăşească următoarele limite, cu excepţia celor cu pregătire specială în anumite domenii de activitate:

a) pentru învăţământul primar:– clasa 0 şi I = 3-4 ore pe zi;– de la clasa a II-a = 4 ore pe zi;

b) pentru învăţământul gimnazial: 4-5 ore pe zi;

c) pentru învăţământul liceal, profesional: 5-6 ore pe zi;

d) pentru învăţământul postliceal şi universitar: 6-7 ore pe zi.

Pentru respectarea acestui articol ar trebui modificate planurile cadru actuale, care la gimnaziu prevăd 6-7 ore pe zi. A existat o lege, 221/2019, care obliga ministerul să reducă numărul de ore la 20, 25, 30 de ore pe săptămână la primar, gimnaziu, liceu. Timp de 9 luni ministerul a ignorat această lege, şi ar fi de mirare să o aplice acum, mai ales ca prevederea cu reducerea numărului de ore a fost abrogata prin Legea 185/2020.

Cum se va rezolva    această cerinţă, în flagrantă contradicţie cu actualele planuri cadru, care la gimnaziu conţin 6-7 ore pe zi?  Ordinul ministerului Sănătăţii a fost discutat de premierul Orban împreună cu miniştrii Educaţiei şi Sănătăţii? S-a ajuns la un consens, sau nu? Lucrul acesta e important, pentru încrederea cetăţenilor în instituţiile statului. Dacă nici între cele două ministere nu s-a ajuns la un acord, ce să mai zicem de alte instituţii importante ale statului? Trage fiecare spuza pe turta sa? Indiferent de interesele românilor? Este o chestiune de orgolii personale, între cei doi miniştri, sau altele sunt cauzele neajungerii la un acord?

La toate aceste întrebări ar trebui să primim un răspuns urgent. Părinţii, elevii sunt extrem de îngrijoraţi pentru că nu ştiu cum va începe anul şcolar. Dacă se uită la INSP sau la ministerul Sănătăţii, obţin unele informaţii. De la ministerul Educaţiei nu vine vreo confirmare a valabilităţii ordinului ministerului Sănătăţii, mai ales că multe prevederi sunt în contradicţie cu deciziile ministerului în privinţa începerii anului şcolar. Pe cine să creadă părinţii şi elevii?

Sunt necesare urgent clarificări. Ministerul Educaţiei îşi asumă Ordinul ministerului Sănătăţii, sau pregăteşte alt Ordin de ministru? Premierul Orban ar trebui să se implice şi să lămurească această problemă.

   L E

Orban, ultimatum dat miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii: În cursul zilei de astăzi să ajungeţi la o formă aproape definitivă a ordinului pentru deschiderea şcolilor, astfel încât marţi să fie comunicat

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite