Consiliul Tineretului din România e aici?

0
0
European Youth Event 2014 @ Strasbourg
European Youth Event 2014 @ Strasbourg

Între 9 şi 11 mai, peste 5.500 de tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 30 de ani s-au întâlnit sub acoperişul clădirii Louise Weiss din Strasbourg pentru a-şi împărtăşi şi discuta ideile legate de viitorul Europei. Rezultatul? Un raport consistent şi pertinent, dat publicităţii la sfârşitul săptămânii trecute de European Youth Forum (EYF) - Forumul European al Tineretului.

Cele aproximativ 200 de activităţi au adus în faţa tinerilor 500 de speakeri, moderatori şi facilitatori, printre care şi membri ai Parlamentului European. 5 teme au fost abordate în cadrul activităţilor: şomajul în rândul tinerilor, revoluţia digitală, viitorul Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă şi valorile europene.Reprezentanţii tinerilor din România au mers pe burtă la Strasbourg
Având în vedere că Forumul European al Tineretului este o organizaţie de coordonare a asociaţiilor naţionale ale tinerilor din Europa, formată din consilii naţionale de tineret şi organizaţii internaţionale neguvernamentale ale tinerilor, la evenimentul de la Strasbourg au participat şi tineri din România, care cică au reprezentat interesele noastre.

Din doua click-uri oricine poate afla că organizaţia din România membră a EYF este Consiliul Naţional al Tineretului (CTR). 

CTR este platforma de tineret recunoscută ca fiind structura membră din România în cadrul Forumului European al Tineretului, platformă de reprezentare a tineretului la nivel european cu sediul la Bruxelles, principalul partener de dialog al Comisiei Europene, Consiliului Europei şi al Organizaţiei Naţiunilor Unite în elaborarea politicilor pentru tineret la nivel european şi internaţional.
CTR

Acestea fiind spuse, să zicem că un tânăr ca mine doreşte să ştie ce a făcut Consiliul Tineretului din România în numele tinerilor din România la Evenimentul European al Tineretului 2014 (EYE 2014). Am intrat pe site-ul oficial, nimic. Am intrat pe pagina de Facebook, din nou nimic.


Eu, unul, nu mă simt reprezentat de acest CTR, o organizaţie mai mult de formă, aproape deloc cunoscută în rândul maselor de tineri români.

Idei pentru e Europă mai bună
Raportul "Ideas for a better Europe", elaborat de European Youth Press în urma dezbaterilor ce au avut loc între 9 şi 11 mai în cadrul Evenimentului European al Tineretului 2014, are 60 de pagini şi exprimă viziunea celor 5.500 de reprezentanţi ai tinerilor din toate colţurile Europei cu privire la viitorul Uniunii. "Suntem siguri că aceste idei pot fi o sursă de inspiraţie pentru membrii aleşi ai Parlamentului European", spune Othmar Karas, vicepreşedinte al PE în perioada 2009-2014.

ideas for a better europe


Idei pentru reducerea şomajului în rândul tinerilor:

 • un nou Plan Marshall - 2% din PIB-ul Uniunii Europene să fie direcţionat către tineri şi crearea de noi locuri de muncă;
 • investiţii publice, cu accent pe economia verde;
 • granturi educaţionale, în special pentru tinerii din familii cu venituri mici;
 • venit de bază - introducerea unui salariu minim decent în toate zonele Europei;
 • mobilitate - introducerea în liceu a unui an obligatoriu de schimb de experienţă; introducerea schimburilor de experienţă între angajaţii tineri ai companiilor pe tot teritoriul UE;
 • sistemul educaţional - armonizarea curriculei pe întregul continent;
 • bază de date pentru internshipuri - o bază de date centralizată la nivel european cu internshipurile disponibile (având posibilitatea de a acorda feedback şi de a face comparaţii);
 • stimulente financiare pentru firmele care angajează tineri până în 25 de ani, reduceri de taxe pentru firmele mici şi mijlocii;
 • egalitate şi echitate - penalizarea oricărei forme de discriminare la angajare (rasă, gen, vârstă).


Idei legate de revoluţia digitală:

 • drepturi digitale - egalitatea în informare, dreptul la viaţă privată şi la protecţia datelor ar trebui să constituie un drept al omului;
 • zone media gratuite;
 • educaţie digitală - predarea abilităţilor şi drepturilor digitale în şcoală;
 • investiţii - finanţarea ONG-urilor care lucrează în domeniul protecţiei datelor personale;
 • o constituţie digitală - o convenţie digitală la nivel European, care să fie aplicată în toate statele membre;
 • inovare tehnică - mai multă inovare şi cooperare în privinţa securităţii internetului şi a serviciilor cloud; realizarea unui indicator de risc în domeniul pirateriei şi reducerea preţurilor la programele antivirus.
 • Wi-Fi pentru oricine - internet wireless gratuit peste tot;
 • confidenţialitate şi protecţia datelor - crearea ECPA (European Citizens Protection Agency), organism care să se ocupe cu asigurarea drepturilor cetăţenilor U.E. la siguranţă pe internet şi confidenţialitate;
 • acces liber la studii ştiinţifice, încurajarea open source-ului (filme, muzică, jocuri);
 • transparenţă - crearea unui trust media al Uniunii Europene.

Despre viitorul Uniunii Europene:

 • tinerii, o voce - introducerea cotelor de vârstă pentru alegerea membrilor Parlamentului European; evenimente regulate de genul EYE 2014; extinderea dreptului de vot pentru tinerii de 16 şi 17 ani pe întreg teritoriul UE;
 • mobilitate europeană - card european de transport care să integreze sistemul naţional de transport cu cel internaţional;
 • sistem de vot universal, posibilitatea de a vota online, liste transnaţionale la alegerile parlamentare;
 • Europa socială - U.E. să devină vârf de lance în domeniul protejării drepturilor omului la nivel internaţional; politici economice progresive;
 • educaţie - să se pună accent în gimnaziu pe educaţia civică şi politică; întâlniri interactive cu elevi din alte ţări;
 • identitate europeană - programe de schimb de experienţă pentru tinerii din Europa cu o durată de 12 luni, cu condiţia ca în 7 dintre aceste luni tinerii care beneficiază de grant să facă voluntariat;
 • Statele Unite ale Europei - guvern european central, un preşedinte al Europei ales direct de cetăţeni, paşaport unic, o vacanţă anuală care să aibă loc simultat pe întreg teritoriul U.E.;
 • Unitate în discurs pe teme precum emigrarea, politica economică şi monetară, precum şi afacerile internaţionale; competiţia între state ar trebui diminuată în detrimentul unei mai bune solidarităţi;
 • reglementări mult mai dure pentru grupurile de lobby; creşterea transparenţei în procesul de luare a deciziilor politice.

Idei pentru dezvoltarea durabilă a Europei:

 • reducerea cantităţii de deşeuri şi a emisiilor - 100% produse reciclabile până în 2030;
 • Europa socială - Europa trebuie să ajute statele care se confruntă cu creşterea nivelului mărilor;
 • bunuri comune - apă curată şi gratis pentru toată lumea;
 • transport - o reţea europeană de autostrăzi
 • stimulente pentru iniţiativele care sprijină şi se concentrează pe soluţiile "verzi";
 • mâncare durabilă - sublinierea ideii de a produce mâncare regională, sezonieră şi organică; dezvoltarea unui sistem "Food Miles";
 • amprenta ecologică şi socială - un sistem transparent care să măsoare modul în care companiile se folosesc de oameni şi mediu;
 • energie regenerabilă - interzicerea energiei nucleare; energie fără cărbuni până în 2040; investiţii pentru găsirea de noi modalităţi prin care să se producă energie verde;
 • economie - eliminarea tuturor facilităţilor de care beneficiază marii industriaşi;
 • educaţie - dezvoltarea durabilă să fie un subiect elementar în şcoală.

Idei pentru susţinerea valorilor europene:

 • implicare - dialog între generaţii în luarea deciziilor publice; evenimente de genul EYE 2014 la nivel regional;
 • Europa pentru oameni - cetăţenii să fie mai importanţi decât băncile şi afacerile;
 • împotriva urii - susţinerea drepturilor LGBT;
 • Europa nu este o fortăreaţă! - respectarea drepturilor omului când vine vorba de controalele de la graniţe;
 • clasamentul democraţiei - un clasament anual care să puncteze nivelul democraţiei din toate statele membre; Parlamentul European trebuie să câştige dreptul de a suspenda calitatea de membru U.E. atunci când un stat încalcă grav valorile europene de bază;
 • schimburi de experienţă - mese sponsorizate de U.E. între cetăţenii a două state la granţia dintre acestea; schimburi de experienţă obligatorii pentru tineri; puncte de întâlnire la nivel european;
 • egalitate - promoarea egalităţii la toate nivelurile societăţii; acces egal la educaţie şi locuri de muncă;
 • educaţie - educaţie gratuită pentru toată lumea, inclusiv în universităţi; introducerea unei materii cu numele "Europa astăzi" despre istoria, valorile, drepturile şi limbile europene; finanţarea educaţiei civice şi politice online;
 • impozitare responsabilă - mărirea taxelor pe produsele care au fost create prin nerespectarea drepturilor angajaţilor şi regulile privind mediul;
 • protejarea valorilor - cod de conduită în afacerile cu ţările slab dezvoltate; instituţiile U.E. trebuie să blocheze parteneriatele cu dictaturile (acordurile comerciale), chiar şi atunci când acestea sunt parteneri economici strategici.

   

Cu speranţa că organizaţia ce reprezintă şi apără interesele tinerilor din România, CTR (Consiliul Tineretului din România), va face cunoscute lucrurile care se discută şi se decid la conferinţele şi evenimentele la care reprezentanţii acesteia iau parte, închei prin a spune că reprezentarea tinerilor români există, dar lipseşte cu desăvârşire.

Mai multe - Opinii

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite