De moarte şi de Fisc nu se scapă. Direcţia de Taxe şi Impozite Locale Severin a pus tunurile pe datornici

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Ion Săftoiu, directorul Direcţiei de Taxe şi Impozite Locale Drobeta Turnu Severin
Ion Săftoiu, directorul Direcţiei de Taxe şi Impozite Locale Drobeta Turnu Severin

Fiscul are de recuperat suma de 14 milioane de lei de la cetăţenii municipiului Drobeta Turnu Severin, care nu şi-au achitat amenzile.

Pentru încasarea amenzilor la bugetul local, de la începutul anului, Direcţia de Taxe şi Impozite Locale din Drobeta-Turnu-Severin a efectuat 5396 de popriri, a transmis 2062 de somaţii şi a transmis instanţelor de judecată 70 de dosare pentru transformarea amenzilor neachitate în cuantum de 84.135 lei, în ore de muncă în folosul comunităţii. Alte 4000 de dosare sunt în derulare, în diferite etape procesuale la instanţa de judecată.

 Potrivit legii, contravenienţii care nu-şi achită amenzile pot fi obligaţi să presteze activităţi în folosul co­munităţii. Numărul mare al amenzilor aplicate prostitua­telor şi cerşetorilor de pe stră­zile municipiului Drobeta-Tur­nu- Se­verin, care nu puteau fi în­casate, au constituit o mare pro­blemă pentru inspectorii fiscali de la Direcţia de Taxe şi Im­pozite Locale (DTIL).

 Auto­rităţile au fost multă vreme legate la mâini în „lupta" cu cerşetorii şi pros­tituatele, pentru că nu exista un cadru legal care să permită într-adevăr diminuarea fenomenului. În plus, aproape nicio amendă nu era plătită, bunuri care să le fie confiscate contravenienţilor nu existau, iar nimeni nu-i putea obliga să presteze muncă în folosul co­munităţii.

 Primul do­sar, în care figura ca datornică o pros­tituată din Drobeta-Tur­­nu-Se­verin, a fost întocmit la sfârşitul anului 2010. Femeia avea de achitat la vremea respectivă 74 milioane lei vechi şi fără intervenţia instanţei nu ar fi mişcat vreun deget să-şi achite datoria.

 De atunci au urmat alte sute de dosare, care însă presupun foarte multă muncă  din partea salariaţiilor direc­ţiei, întrucât un con­tri­buabil poate avea pe numele său zeci de amenzi aplicate de di­verse ins­tituţii.

 „Întocmirea unui dosar de muncă în folosul co­munităţii presupune multă muncă şi, în plus, e o pro­ce­dură greoaie, în sensul că un con­tribuabil poate să pri­mească amenzi de la mai multe instituţii, fie de la jandar­merie, poliţie, poliţie de frontieră, poliţie locală. Toate aceste pro­cese-verbale de con­travenţie se sortează şi se trans­mit pe fiec­a­re organ emitent în parte. În sen­sul acesta, un con­tribuabil, în speţă o prostituată, poate să pri­mească o amendă con­tra­ven­ţională de la Poliţia din Turnu-Severin, Poliţia Orşova, Po­liţia Timişoara, Poliţia Cra­iova. Şi atunci pe fiecare organ emitent se face un dosar de muncă în folosul comunităţii. Să luăm un exemplu: are de plată să zicem 5.000 de lei. 100 de lei amendă aplicată de po­liţia Orşova - facem un dosar, trei amenzi sunt date de poliţia Cra­iova - facem un alt dosar, trei sunt date de Poliţia Timi­şoara - alt dosar, ş.a. Pe fiecare organ emitent în parte se face un do­sar, se transmite şi fie­care dosar trebuie să conţină toate elemen­tele prin care să demonstrăm că am epuizat toate formele de executare silită, adică adresă la ITM că nu lu­crează, adresă la Finanţele Pu­blice şi răspuns de la Fi­nanţele Publice că nu obţine venituri, la Pensii că nu are pensie, adeverinţă că nu are terenuri şi bunuri ur­mă­ribile, în speţă casă, maşină, terenuri. Deci acest dosar tre­buie să con­ţină aceste elemente şi abia după aceasta, se întoc­meşte do­sa­rul de muncă în folo­sul co­mu­nităţii", a declarat di­rec­torul Ion Săftoiu.

 Şi Marilena Mateescu, şeful serviciului urmă­rire creanţe buget local din ca­drul (DTIL) Severin spune că pentru un astfel de caz se poate munci chiar şi o lună de zile, din cauza diver­selor acte ca­re trebuie obliga­toriu anexate la dosar.

 „Proce­dura este foarte gre­oaie şi se munceşte foarte mult la un dosar, pentru că înain­­te de toate, pe lângă formele de executare pro­priu-zise, care ţin efectiv de personalul nostru şi de dotările noastre, mai sunt acele infor­maţii care trebuie să le luăm: rea­lizarea veniturilor de la Finan­ţele Publice şi ITM-uri. Tre­buie să verificăm dacă exis­tă în­registrată la pensii şi to­todată la nivel naţional, la minister, dacă există cu venituri în alte judeţe, pentru că ITM nu ne poate da decât pentru ju­de­ţul Mehedinţi. Şi atunci se extin­de foarte mult colaborarea cu alte instituţii. Un astfel de dosar poate fi finalizat şi într-o lună, plus cât mai durează în instanţă. Instaţa este cea care ho­tărăşte transformarea amen­zilor în muncă în folosul comu­ni­tăţii, nu noi. Noi doar înain­tăm dosarul şi organul emitent se adresează instanţei, iar aceas­ta hotărăşte. Plus de asta, organul emitent este depăşit şi el la rân­dul său de numărul dosarelor întocmite de către noi. Şi ei la rândul lor, trebuie să le prelu­creze, pentru că do­sarul întocmit de noi trebuie să-l verifice în amănunt, tre­buie să facă în­tâm­pinarea către instanţă, motivată de situaţia descrisă de mine în înaintarea dosarului", a mai precizat  şeful serviciului urmă­rire creanţe buget local din ca­drul (DTIL) Severin.

 Prostituatele din Severin continuă să fie în topul datornicilor către Direcţia de Taxe şi Impozite Locale din Drobeta-Turnu-Severin din cauza amenzilor aplicate de reprezentanţii instituţiilor de ordine publică, atât jandarmi sau poliţişti, cât şi agenţi ai Direcţiei Generale de Poliţie Locală.

Cea mai mare amendă pe care o are de achitat o pros­tituată se ridică la suma de 390. 450 de lei. „Per­soana res­pectivă a fost amen­dată de mai multe ori de poliţişti şi jan­darmi şi niciodată nu a achitat nici măcar o amen­dă. Femeia respectivă practică pros­tituţia din anul 2004. Nu este însă sin­gura. În total, pe raza judeţului Mehedinţi, mai sunt aproximativ zece pros­tituate şi cam toate datorează amenzi bu­getului local. Mai e o per­soa­nă care da­torează 354.000 de lei, alta 229.000 de lei. Mai sunt şi pros­tituate care au sume mai mici, de exemplu 36.000 sau 74.000 de lei. Din păcate nu avem cum să re­cuperăm aceşti bani. Le-am fă­cut dosare de insol­va­bilitate, adre­se la toate insti­tu­ţiile şi am cons­tatat că în afară de do­miciliul stabil în Turnu Se­verin, nu au nimic", a precizat direc­torul Direcţiei de Taxe şi Im­pozite Locale din Dro­beta-Tur­nu-Severin, Ion Săftoiu.  

Turnu-SeverinPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite