Lovitură devastatoare pentru Primăria Timișoara. Triplare a impozitelor, declarată ilegală. Sentința este definitivă

0
Publicat:

Curtea de Apel Timișoara a pronunțat sentința finală în dosarul triplării impozitelor pentru clădiri nerezidențiale deținute de persoane fizice. Hotărârea, luată în 2021, pentru impozitele din 2022 a fost declarată ilegală. Sentința este definitivă.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz FOTO Facebook/Dominic Fritz
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz FOTO Facebook/Dominic Fritz

Judecătorii Curții de Apel Timișoara au respins joi, 8 iunie 2023, recursul prin care Consiliul Local Timișoara a atacat decizia Tribunalului Timiș, prin care hotărârea de triplare a impozitelor pentru clădiri nerezideințiale a fost declarată ilegală, la plângerea avocatului Anton Trăilescu.

Avocatul Ionuț Trăilescu, care l-a reprezentat în acest dosar pe tatăl său, a declarat că Primăria Timișoara ar trebui să le dea banii înapoi celor care au fost afectați de majorarea impozitului.

Fiindcă prin această hotărâre judecătorească s-a dispus anularea unui act administrativ normativ produce efecte pentru toată lumea. Pe cale de consecință, în mod normal ar trebui să se restituie de la bugetul local sumele încasate nelegal cu titlu de impozit. Vedem ce se întâmplă.

Dacă ar exista o conduită onestă din partea Consiliului Local, nu ar fi exclusă și adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe restituire a acestor sume încasate în baza unei hotărâri nelegale. Dacă nu se va face asta din oficiu, sigur că fiecare persoană interesat are dreptul să depună o cerere de restituire la direcția fiscală, iar un eventual refuz de restituire a lor ar putea fi atacat la instanță”, a declarat avocatul Ionuț Trăilescu.

„Așteptăm motivarea instanței și, bineînțeles, vom pune în aplicare toate deciziile executorii stabilite de instanțele de judecată. După ce vom primi sentința in extenso, vom comunica măsurile ce urmează a fi luate pentru a respecta hotărârea luată de magistrații Curții de Apel”, a transmis purtătorul de cuvânt al Primăriei Timișoara, Bogdan Marta.

De ce a fost declarată ilegală hotărârea

În procesul de la Tribunalul Timiș, avocatul Anton Trăilescu a reclamat mai multe ilegalități din procesul de emiterea a hotărârii de Consiliu Local prin care au fost stabilite impozitele și taxele din 2022.

Trăilescu a explicat că potrivit art. 489 alin. 3 din Codul Fiscal, înainte de a vota o astfel de majorare, Consiliul Local ar fi trebuit să aprobe o hotărâre prin care să fie stabilite cotele adiționale de impozitare.

„Potrivit legii, criteriile în funcţie de care se pot stabili cotele adiţionale de impozitare nu se stabilesc de primar sau de compartimentul financiar din cadrul primăriei, întrucât legea nu le conferă o asemenea competenţă, ci trebuie ‹hotărâte› de consiliul local, ceea ce presupune deliberarea şi votarea acestor criterii, precum şi adoptarea unei hotărâri în acest sens de către consiliul local”, a explicat avocatul Trăilescu în proces.

Avocatul Anton Trăilescu a mai reclamat în dosar că „s-au stabilit cotele adiţionale de impozitare şi cu încălcarea art. 31 alin. 1 din Legea nr. 24/2000, în sensul că nu s-au realizat studii şi evaluări privind impactul supraimpozitării asupra mediului economic şi nici nu s-au efectuat consultări cu specialiştii şi nici informări publice, supraimpozitarea fiind la discreţia primarului care a propus-o şi majorităţii consilierilor locali care a votat în acest sens”.

Cracterul arbitrar al HCL nr. 459/2021 este vizibil şi prin prisma faptului că, în anul 2021, Consiliul local a stabilit o cotă de 0,6% pentru impozitarea clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, de 3 ori mai redusă decât cota de 1,95% stabilită pentru anul 2022, iar situaţia economică din anul 2022 nu diferă de cea din anul 2021, aşa cum rezultă din referatul de aprobare întocmit de primar”, a reclamat avocatul.

O altă problemă invovată de avocatul Anton Trăilescu în instanță este legată de încălcarea legii privind transparența decizională „în sensul că nu s-a respectat procedura referitoare la participarea cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a Hotărârii în speţă”. „Or, una din condiţiile de valabilitate ale actului administrativ de autoritate este ca acesta să fie emis după procedura prevăzută de lege”, a mai arătat avocatul Trăilescu în proces.

Tribunalul Timiș a admis acțiunea avocatului Anton Trăilescu și a anulat prevederile Hotărârii de Consiliu Local prin care impozitele pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice au fost triplate.

„Tribunalul constată că pârâtul Consiliul Local nu a făcut dovada faptului că anterior adoptării actului administrativ contestat ar exista vreo hotărâre a autorităţii deliberative prin care să fie stabilite criteriile economice, sociale, geografice, urbanistice, precum şi necesităţile bugetare locale care să justifice majorarea impozitului cu o cotă adiţională de 50%. Instanţa nu va reţine susţinerile pârâtului potrivit cărora aceste criterii sunt cuprinse în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre”, se arată în sentința Tribunalului Timiș.

Tribunalul a mai reținut că „un referat de aprobare a proiectului de hotărâre nu poate suplini lipsa unei hotărâri a consiliului local prin care să fie stabilite în mod clar criteriile avute în vedere pentru majorarea cotei de impozit”.

TimişoaraPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite