Liturghierul lui Macarie, principala carte de ritual a Bisericii Ortodoxe, veche de 551 ani

0
Publicat:

Liturghierul lui Macarie este prima carte tipărită în spațiul românesc, apărută în anul 1508 la Mănăstirea Dealu din Târgoviște. Este o carte de cult ortodoxă, care cuprinde slujbele oficiate în biserică, cum ar fi Liturghia, Vecernia, Utrenia, Pavecernița etc.

Liturghierul lui Macarie. FOTO Muzeul Tiparului Târgoviște
Liturghierul lui Macarie. FOTO Muzeul Tiparului Târgoviște

Cartea a fost tipărită de către călugărul sârb Macarie, care a fost adus în Țara Românească de către domnitorul Radu cel Mare. Macarie era un tipograf experimentat, care învățase meseria la Veneția.

„Liturghierul lui Macarie” este tipărit în limba slavonă, care era limba bisericească oficială în Țara Românească la acea vreme. Cartea are 256 de pagini, cu 15 rânduri pe pagină. Lucrarea este decorată cu numeroase ilustrații, realizate în stilul tradițional slavon, cu influențe bizantine.

Liturghierul lui Macarie este o lucrare importantă din punct de vedere istoric și cultural. Este o mărturie a dezvoltării culturii și civilizației românești în secolul al XVI-lea.

Liturghierul lui Macarie. FOTO tiparituriromanesti.wordpress.com
Liturghierul lui Macarie. FOTO tiparituriromanesti.wordpress.com

Cartea a fost restaurată de mai multe ori de-a lungul timpului. Unul dintre cele mai recente restaurări a fost efectuată în 2008, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la apariția cărții.

Ea se află la Târgoviște, în muzeul Tiparului.

„S-a început această carte numită Liturghie, după porunca domnitorului Io Radu Voievod, să-i fie vecinica pomenire, și s-a săvârșit această carte din porunca întru Hristos Dumnezeu binecredinciosului și de Dumnezeu păzitul și prealuminatului domnitor, Io Mihnea Marele Voievod a toată Țara Românească și părților pe Dunăre, fiul marelui Io Vlad Voievod, în anul dintâi al domniei sale, ostenindu-se smeritul monah și preot Macarie. În anul 7016 (1508), crugul soarelui 16, al lunei 5, indictionul 11, luna noiembrie 10 zile”, se menţionează la finalul liturghierului.

Liturghierul lui Macarie. FOTO tiparituriromanesti.wordpress.com
Liturghierul lui Macarie. FOTO tiparituriromanesti.wordpress.com

Cartea conţine cele mai des săvârşite slujbe din cultul Bisericii Ortodoxe: liturghiile Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Vasile cel Mare şi a Darurilor înainte sfinţite, alături de slujba parastasului (pomenirea morţilor), molitfa (rugăciunea) de iertare a păcatelor etc.

Prin „Liturghierul” tipărit de Macarie în anul 1508, la Târgoviște (Mănăstirea Dealu), din porunca voievodului Radu cel Mare, pătrundea în Țara Românească geniala invenție a lui Gutenberg - tiparul cu litere mobile și, totodată, se punea piatra de temelie a unei tradiții pe care aveau să o ducă prin veacuri, generații de meșteri știuți sau anonimi. See less

Muzeul Tiparului

În Muzeul Tiparului din Târgoviște puteți admira prima tiparniță apărută în Țara Românească, dar și primele și cele mai vechi tipărituri realizate cu ea. Pe lângă „Liturghierul lui Macarie“, din anul 1508, puteți admira „Octoihul slavon“, în 1510, şi „Tetraevanghelul slavon“, în 1512. La muzeu mai există şi o hartă care cuprinde momentele apariţiei tiparului în Europa, în epoca medievală, Târgovişte fiind al patrulea centru tipografic de limba slavonă după Veneţia, Cracovia şi Cetinje şi primul în spaţiul sud-est european.

Prima tiparniţă din ţările române a funcționat la Mănăstirea Dealu, și a fost folosită de călugărul sârb Macarie. De asemenea, tot la mănăstire a fost tipărită şi prima traducere în limba slavonă a lucrării „Urmarea lui Hristos/Imitaţiunea lui Cristos“, de boierul cărturar Udrişte Năsturel, cumnatul domnitorului Matei Basarab.

Târgovişte



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite