Aeroportul Internaţional Iaşi face angajări. Ieşenii aplică în număr mare

0
Publicat:

Ieşenii care îşi caută loc de muncă au şansa să aplice pentru un post la Aeroportul Internaţional Iaşi. Luna aceasta au fost scoase la concurs trei locuri importante, iar doritorii mai au puţin timp până pe 23 martie 2023, ora 15.00, pentru a depune dosarele.

Aeroportul Internaţional Iaşi SURSĂ Arhiva Adevărul
Aeroportul Internaţional Iaşi SURSĂ Arhiva Adevărul

Acestea trebuie depuse la Compartimentul Resurse Umane al R.A. Aeroportul Iași. La concurs a fost scos un post de șef birou contabilitate, pe partea administrativă, în cadrul Biroului de Contabilitate, un post de agent de securitate aeroportuară, în cadrul Biroului Supraveghere și Coordonare de Securitate, dar și unul de referent MTA, în cadrul Biroului MTA.

Ce documente sunt necesare pentru angajare

Pentru a putea obține unul dintre aceste posturi, candidații trebuie să depună un dosar de înscriere care să cuprindă mai multe documente: cerere de înscriere la concurs, adresată directorului R.A. Aeroportul Iași, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință de vechime care să ateste vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor necesare ocupării postului, cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere, precum că nu are antecedente penale, valabilă până la prima probă a concursului, adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate, Curriculum Vitae, copie după certificatul de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit față de cel de pe actul de identitate, copie după livretul militar, dacă este cazul, declarație de consimțământ, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și declarație pe propria răspundere în care trebuie să fie menționat faptul că aplicantul nu are antecedente penale în țară sau în străinătate, care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

Cine poate aplica pentru aceste posturi

Persoanele care vor să aplice pentru postul de șef birou contabilitate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie absolvent de studii superioare economice de lungă durată sau ciclul II de studii în sistemul Bologna, specializarea contabilitate, vechime în domeniul studiilor de cel puțin 5 ani.

Pentru postul de referent MTA, criteriile sunt următoarele: să fie o persoană cu studii medii și să dețină o diplomă de Bacalaureat, iar vechimea generală în muncă reprezintă un avantaj.

Pentru postul de agent de securitate aeroportuară, criteriile sunt: să fie o persoană absolventă de studii medii și să aibă diplomă de Bacalaureat, cunoștințe limbă engleză și să aibă permis de conducere categoria B.

Iaşi


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri