Localităţile din judeţul Bacău vor primi 827 de milioane de lei prin PNDL. Ce proiecte au fost aprobate de Ministerul Dezvoltării

0
0
Municipiul Bacău va primit 31,5 milioane pentru realizarea rezervei de apă FOTO Mircea Merticariu
Municipiul Bacău va primit 31,5 milioane pentru realizarea rezervei de apă FOTO Mircea Merticariu

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a publicat astăzi lista obiectivelor care vor primi finanţare în a doua etapă a PNDL. Admnistraţiile locale din toată ţara au solicitat bani pentru proiecte pe domeniile: sănătate, educaţie, apă, canalizare, energie termică şi electrică, inclusiv iluminat public, drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire şi sport.

Prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală se stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea echilibrată a ţării, fiind structurat pe trei componente: modernizarea satului românesc, regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor, respectiv infrastructura la nivel judeţean. „Cea de-a doua etapă a programului finanţează 9.500 de obiective de investiţii, dintre care 2.500 de creşe şi grădiniţe, 2.000 de şcoli şi 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investiţii sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament. Criteriile de acordare a finanţării sunt transparente, clare, ştiinţifice şi fără nicio conotaţie politică, în acord cu nevoile şi solicitările autorităţilor publice locale, în vederea modernizării României“, se arată într-un comunicat al Ministerului Dezvoltării Regionale.


Cea mai mare sumă a fost alocată municipiului Bacău, pentru realizarea rezervei de apă. Ministerul Dezvoltării a alocat 31,5 milioane de lei pentru această investiţie şi în total, pentru  cele 172 de proiecte din judeţul Bacău, 827 de milioane de lei.

Proiecte finanţate de Ministerul Dezvoltării prin PNDL în judeţul Bacău:

1 Agăş Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, colectare şi tratare ape uzate în comuna Agăş, judeţul Bacău- 13.295.812,00
2 Ardeoani- Reconstrucţie pod beton armat peste râul Tazlăul Sărat, pe DC 178 3.506.877,00
3 Asău- Realizare canalizare şi staţie de epurare, extindere reţea de apă 10.238.575,00
4 Asău Modernizare dispensar Asău 1.178.638,00
5 Asău Reabilitare şi consolidare pod din beton, peste pârâul Asău  899.759,00
6 Balcani Modernizare drumuri locale în satele Balcani, Frumoasa, Ludaşi şi Schitu Frumoasa, Comuna Balcani, Judeţul Bacău 6.150.020,25
7 Bereşti-Bistriţa Modernizare infrastructură rutieră în comuna Bereşti-Bistriţa, judeţul Bacău 5.669.855,00
8 Bereşti-Tazlău Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă în localităţile Bereşti-Tazlău şi Turluianu, comuna Bereşti-Tazlău, judeţul Bacău 7.793.323,00
9 Bereşti-Tazlău Înfiinţarea reţelei de canalizare ape uzate menajere şi a staţiei de epurare, în localităţile Bereşti-Tazlău şi Turluianu, comuna Bereşti-Tazlău, judeţul Bacău 12.275.912,00
10 Bereşti-Tazlău Reabilitare dispensar medical în sat Tescani, com. Bereşti-Tazlău, jud. Bacău 866.190,00
11 Berzunţi Extindere reţea de alimentare cu apă şi înfiinţare reţea de canalizare cu staţie de epurare în comuna Berzunţi, judeţul Bacău 11.231.440,00
12 Berzunţi Reabilitare, modernizare şi extindere, în vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la: Şcoala gimnazială Alexandru cel Bun Berzunţi, comuna Berzunţi, judeţul Bacău 3.789.150,00
13 Berzunţi Reabilitare, modernizare şi extindere, în vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la: Şcoala gimnazială nr. 2 Dragomir, comuna Berzunţi, judeţul Bacău 1.047.315,00
14 Bîrsăneşti Modernizare reţea de drumuri locale în comuna Bîrsăneşti, judeţul Bacău 5.662.194,00
15 Blăgeşti Modernizare drumuri de interes local în comuna Blăgeşti, judeţul Bacău 3.281.775,00
16 Bogdăneşti Realizare reţea apă potabilă şi canalizare, satele Filipeşti şi Bogdăneşti, Comuna Bogdăneşti, Judeţul Bacău 13.359.476,00
17 Brusturoasa Amenajare şcoală Cuchiniş şi înfiinţare grup sanitar şi centrală termică loc. Cuchiniş, com. Brusturoasa, jud. Bacău 751.733,00
18 Brusturoasa Reabilitare Şcoala Gimnazială ”Ioana Radu Rosetti” Brusturoasa, Bacău 4.026.634,00
19 Buciumi Extindere reţea alimentare cu apă în satele Buciumi şi Răcăuţi, comuna Buciumi, judeţul Bacău 3.122.316,00
20 Buciumi Extindere reţea de canalizare în satele Buciumi şi Răcăuţi, comuna Buciumi, judeţul Bacău 4.968.738,00
21 Buhoci Împrejmuirea şcolii gimnaziale - comuna Buhoci 65.889,00
22 Buhoci Împrejmuirea şcolii gimnaziale - comuna Buhoci 62.340,00
23 Buhoci Împrejmuire şcoli gimnaziale - comuna Buhoci 105.073,00
24 Buhoci Reabilitare şi modernizare grădiniţă cu program normal Bijghir, sat Bijghir, comuna Buhoci, judeţul Bacău 1.299.128,00
25 Buhuşi Construire grădiniţă cu două săli de grupă în Oraşul Buhuşi, judeţul Bacău 788.970,00
26 Buhuşi Reabilitare, modernizare şi dotare şcoala gimnazială nr.2 din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău 2.495.967,00
27 Buhuşi Reabilitare, modernizare şi extindere construcţie existentă şi schimbare destinaţie în grădiniţă cu patru săli de grupă în Oraşul Buhuşi, jud. Bacău 1.168.545,00
28 Căiuţi Exindere şi reabilitare dispensar uman, sat Căiuţi, comuna Căiuţi, judeţul Bacău 734.747,00
29 Căiuţi Amenajare poduri şi podeţe în satele Pralea punct Praja, Blidari punct Condeieşti, Căiuţi punct Ţârcu din Comuna Căiuţi, Judeţul Bacău 4.359.010,00
30 Căiuţi Reabilitare pod peste râul Trotuş în comuna Căiuţi, Judeţul Bacău 2.291.621,00
31 Caşin Dotare dispensar uman sat Curiţa, comuna Caşin, judeţul Bacău 62.070,00
32 Caşin Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare dispensar uman sat Caşin, comuna Caşin, judeţul Bacău 448.981,00
33 Cleja Reabilitare şi modernizare Grădiniţa nr. 1 Cleja, comuna Cleja judeţul Bacău 1.144.278,00
34 Cleja Reabilitare şi modernizare Grădiniţa nr. 2 Cleja, comuna Cleja judeţul Bacău 447.278,00
35 Cleja Construire dispensar medical, cabinet de medicină dentară şi farmacie în comuna Cleja, judeţul Bacău 1.435.140,00
36 Cleja Realizare poduri peste pârâul Cleja în comuna Cleja, judeţul Bacău 6.959.358,00
37 Coloneşti Construire şi dotare dispensar şi farmacie - localitatea Coloneşti, comuna Coloneşti, judeţul Bacău 1.949.045,00
38 Coloneşti Modernizare infrastructură rutieră în comuna Coloneşti, judeţul Bacău 5.044.926,00
39 Comăneşti Asfaltare şi amenajare parcări pe străzile Supanului, Codrului, Muntelui şi Fundătura Şoimului din oraşul Comăneşti, judeţul Bacău 1.837.508,00
40 Corbasca Reabilitare şi dotare şcoală gimnazială sat Corbasca - înlocuire şarpantă + învelitoare şi dotări laborator 672.445,00
41 Corbasca Reabilitare şi modernizare dispensar în sat Corbasca, comuna Corbasca, jud. Bacău 463.195,00
42 Coţofăneşti Modernizare drum comunal DC 116A Sat Tămăşoaia  2.156.593,00
43 Coţofăneşti Modernizare pod peste pârâul Bâlca, comuna Coţofăneşti, judeţul Bacău 3.209.445,00
44 Dămieneşti Construire şi dotare grădiniţă cu program normal, în localitatea Drăgeşti, comuna Dămieneşti, judeţul Bacău 1.053.774,00
45 Dărmăneşti Modernizare drumuri de interes local - str. Livezi şi str. Lapoş, oraş Dărmăneşti, judeţul Bacău 4.850.351,00
46 Dealu Morii Modernizare şi dotare grădiniţă sat Dealu Morii în comuna Dealu Morii, judeţul Bacău 578.390,00
47 Dealu Morii Modernizare drumuri de interes local, comuna Dealu Morii, judeţul Bacău 2.584.975,00
48 Dofteana Construire grădiniţă cu 3 săli de grupă în sat Dofteana, comuna Dofteana, judeţul Bacău 2.520.561,00
49 Dofteana Modernizare drum comunal în satul Hăghiac, comuna Dofteana, judeţul Bacău 2.737.141,00
50 Dofteana Refacere poduri peste pârâul Ouşorul (Cucuieţi), în sat Cucuieţi, comuna Dofteana, judeţul Bacău 2.347.161,00
51 Faraoani Modernizare grădiniţă Faraoani (3 corpuri), localitatea Faraoani, comuna Faraoani, judeţul Bacău 1.411.790,00
52 Faraoani Modernizare drumuri de interes local în comuna Faraoani, judeţul Bacău 5.516.110,00
53 Filipeni Construire şcoală generală sat Valea Boţului, comuna Filipeni, jud. Bacău 1.393.616,00
54 Filipeni Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare dispensar uman în comuna Filipeni, jud. Bacău 778.528,00
55 Filipeni Construire poduri şi podeţe pe raza comunei Filipeni, judeţul Bacău 5.615.021,00
56 Filipeşti Alimentare cu apă în localităţile Onişcani, Boanţa, Corneşti şi Hîrleşti comuna Filipeşti, judeţul Bacău 1.743.740,62
57 Filipeşti Canalizare şi staţii de pompare în localităţile Onişcani, Boanţa, Corneşti şi Hîrleşti comuna Filipeşti, judeţul Bacău 6.875.403,65
58 Filipeşti Construire Dispensar în sat Filipeşti, comuna Filipeşti, judeţul Bacău 3.083.361,00
59 Găiceana Modernizare drumuri de interes local în comuna Găiceana, judeţul Bacău 5.048.033,00
60 Ghimeş-Făget Refacere, reabilitare şi consolidare, poduri şi podeţe în comuna Ghimeş-Făget, judeţul Bacău 9.361.543,00
61 Gioseni Modernizare drumuri de interes local în comuna Gioseni, judeţul Bacău 6.267.730,00
62 Gîrleni Construire pod peste pârâul Răcila, sat Gîrlenii de Sus, comuna Gîrleni  813.817,00
63 Gîrleni Construire sediu primărie în comuna Gîrleni, judeţul Bacău 2.087.620,00
64 Glăvăneşti Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala nr. 1 cu clasele I-IV + gradiniţă, sat Frumuşelu, com. Glăvăneşti, jud. Bacău 1.018.230,00
65 Glăvăneşti Construire pod din b.a. pe DC 46 km. 5+500, peste pârâul Apa Neagră în satul Frumuşelu, comuna Glăvăneşti, judeţul Bacău 1.275.836,00
66 Helegiu Modernizare dispensar medical sat Brătila 473.916,00
67 Helegiu Modernizare dispensar medical sat Helegiu  908.607,00
68 Hemeiuş Dispensar uman comuna Hemeiuş   1.296.966,00
69 Horgeşti Construire şcoală în sat Sohodor, comuna Horgeşti, judeţul Bacău 2.596.743,00
70 Horgeşti Construire pod pe DC 92 la km 0+225 în localitatea Horgeşti 1.491.118,00
71 Iteşti Modernizare drumuri de interes local în comuna Iteşti, judeţul Bacău 7.958.964,00
72 Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Reparaţii capitale Clădire Centru Şcolar - C11 3.957.245,00
73 Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2+370-17+800, judeţul Bacău 33.472.529,44
74 Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Modernizare DJ 243B, km 33+900-48+900, Motoşeni-Stănişeşti, judeţul Bacău 32.746.260,54
75 Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Modernizare DJ 252A, km 7+450-14+856, Horgeşti-Răcătăul de Jos (DJ 252B), judeţ Bacău 24.549.909,44
76 Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Reabilitare şi modernizare DJ 117, poduri, km 17+000-21+180, L=4,180 km, judeţul Bacău 15.178.269,00
77 Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Reabilitare şi modernizare DJ 119, km 25+740-27+993 la Ciucani, judeţul Bacău 3.705.696,00
78 Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Reabilitare şi modernizare DJ 123, limită judeţ Harghita-Valea Uzului-Dărmăneşti-DN 12A km 41+000-62+103, judeţul Bacău  15.757.646,00
79 Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Reabilitare şi modernizare DJ 252C, Tătărăşti-Corbasca, km 8+022-23+088, judeţul Bacău 60.580.100,00
80 Letea Veche Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Letea Veche, judeţul Bacău 5.614.420,00
81 Lipova Construire grădiniţă cu program normal cu 3 săli de clasă în sat Mâlosu, comuna Lipova, judeţul Bacău 2.215.220,00
82 Livezi Modernizare drumuri locale în comuna Livezi, judeţul Bacău 5.042.989,00
83 Luizi-Călugăra Modernizare drumuri de interes local, comuna Luizi-Călugăra judeţul Bacău 5.330.007,69
84 Măgireşti Modernizare străzi şi construire pod peste pârâul Valea Arinilor, comuna Măgireşti, judeţul Bacău 8.239.594,00
85 Măgura Construire grădiniţă 3 grupe, localitate Măgura, comuna Măgura, judeţul Bacău 1.093.268,00
86 Măgura Reabilitare şi dotare şcoală sat Crihan, comuna Măgura, judeţul Bacău 1.004.051,00
87 Mănăstirea Caşin Investiţii de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii Şcolii Gimnaziale nr.1, sat Mănăstirea Caşin, comuna Mănăstirea Caşin, judeţul Bacău 5.824.403,00
88 Mărgineni Construire dispensar uman în localitatea Luncani, comuna Mărgineni, judeţul Bacău 1.972.355,00
89 Mărgineni Construire poduri şi podeţe în comuna Mărgineni, judeţul Bacău 4.628.236,00
90 Moineşti Consolidare, Reabilitare, Modernizare şi Dotare cu echipamente didactice şi echipamente IT a Şcolii Generale Ştefan Luchian, cu clasele I-VIII 8.499.001,00
91 Moineşti Reabilitare pod strada 1 Mai, Municipiul Moineşti 1.323.655,00
92 Motoşeni Modernizare drumuri comunale DC 40 şi DC 39, comuna Motoşeni, judeţul Bacău 5.658.680,00
93 Municipiul Bacău Rezerva de apă a municipiului Bacău 31.546.583,00
94 Negri Canalizare şi staţie de epurare în localităţile aparţinătoare comunei Negri, judeţul Bacău 9.649.455,00
95 Negri Pod beton armat peste pârâul Mora, localitatea Poiana, comuna Negri judeţul Bacău 1.315.825,00
96 Nicolae Bălcescu Construire dispensar uman în sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău 2.415.094,00
97 Odobeşti Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Odobeşti, judeţul Bacău 21.847.008,00
98 Oituz Reabilitare clădire Grădiniţă nr. 3 Oituz - Peste Vale, comuna Oituz, judeţul Bacău 632.666,00
99 Oituz Reabilitare clădire Grădiniţă Poiana Sărată, comuna Oituz, judeţul Bacău 1.064.613,00
100 Oituz Construire dispensar medical uman în localitatea Oituz, comuna Oituz, judeţul Bacău 645.943,00
101 Onceşti Modernizare drumuri de interes local în sat Tarniţa, comuna Onceşti, judeţul Bacău 7.877.041,00
102 Oneşti Reabilitare Grădiniţa cu program prelungit nr.12, în municipiul Oneşti 2.900.000,00
103 Oneşti Reabilitare Grădiniţa cu program prelungit nr.14, în municipiul Oneşti 2.900.000,00
104 Oneşti Reabilitare pod pe DN 11, la km 129+831, peste râul Trotuş, la Oneşti, jud. Bacău 7.895.200,00
105 Orbeni Construire grădiniţa cu 3 Săli de grupă în sat Orbeni, Com. Orbeni, Jud. Bacău 981.280,00
106 Orbeni Construire grădiniţa cu 3 Săli de grupă în sat Scurta, Com. Orbeni, Jud. Bacău 981.280,00
107 Orbeni Reabilitare şi extindere Corp grădiniţă şi construire corp şcoală - sat Scurta, Com. Orbeni, Jud. Bacău 2.148.587,76
108 Orbeni Reabilitare, extindere şi dotare dispensar uman (fosta casă de naşteri) în sat Scurta, Comuna Orbeni, Judeţul Bacău 790.640,00
109 Orbeni Reabilitare, extindere şi dotare dispensar uman în sat Orbeni, Comuna Orbeni, Judeţul Bacău 815.770,00
110 Palanca Extindere reţea de alimentare cu apă şi reţea de canalizare în comuna Palanca, judeţul Bacău 6.045.536,00
111 Parava Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Parava, localitatea Parava, Judeţul Bacău 1.323.089,00
112 Parincea Înfiinţarea sistemului public de alimentare cu apă în com. Parincea jud. Bacău 4.491.645,48
113 Parincea Înfiinţarea sistemului public de apă uzată (canalizare) în comuna Parincea, judeţul Bacău 8.059.905,70
114 Parincea Pod din beton armat peste pârâul Parincea, punct Durac Constantin, sat Parincea, comuna Parincea, judeţul Bacău 484.579,00
115 Pînceşti Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Pînceşti, judeţul Bacău 10.400.576,00
116 Pîrgăreşti Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public  402.029,60
117 Pîrjol Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoală generală Tărâţa, comuna Pîrjol, judeţul Bacău 1.950.596,00
118 Pîrjol Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, judeţul Bacău 6.776.611,00
119 Plopana Alimentare cu apă şi canalizare sat Plopana, comuna Plopana, judeţul Bacău 8.540.107,14
120 Podu Turcului Extindere reţea canalizare şi repunere în funcţiune staţie de epurare în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău 6.344.387,00
121 Podu Turcului Construire şcoală 4 clase în localitatea Podu Turcului, comuna Podu Turcului, judeţul Bacău 1.304.072,00
122 Podu Turcului Înfinţare dispensar uman în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău 798.616,00
123 Poduri Modernizare drumuri săteşti comuna Poduri, judeţul Bacău 6.998.189,00
124 Prăjeşti Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Prăjeşti, comuna Prăjeşti, judeţul Bacău 2.827.342,00
125 Prăjeşti Modernizare şi dotare grădiniţă în sat Prăjeşti, comuna Prăjeşti, judeţul Bacău 883.075,00
126 Prăjeşti Reabilitare termică a Şcolii Generale cu clasele I-VIII Gh. Avrămescu, Prăjeşti 3.259.217,00
127 Prăjeşti Reabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Prăjeşti, judeţul Bacău 1.291.664,00
128 Prăjeşti Construire pod peste Pârâul Recea, comuna Prăjeşti, judeţul Bacău 686.855,00
129 Racova Reabilitare dispensar medical Gura Văii, comuna Racova, judeţul Bacău 504.260,00
130 Răcăciuni Modernizare drumuri săteşti, sat Gheorghe Doja în comuna Răcăciuni, judeţul Bacău 7.425.187,04
131 Răchitoasa Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă şi reţea ape uzate, staţie epurare în satul Răchitoasa, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău 8.650.004,00
132 Răchitoasa Construire şcoală, sat Barcana, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău 2.090.853,00
133 Răchitoasa Construire şcoală sat Dumbrava, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău 2.032.445,00
134 Roşiori Modernizare reţea drumuri locale în comuna Roşiori, judeţul Bacău 5.223.313,00
135 Sascut Reabilitare, extindere şi dotare Şcoala Gimnazială Pănceşti, comuna Sascut, judeţul Bacău 2.373.375,00
136 Sascut Construire poduri în comuna Sascut, judeţul Bacău 5.114.278,00
137 Sănduleni Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajere în comuna Sănduleni, judeţul Bacău 8.495.795,00
138 Sănduleni Construire grădiniţă comuna Sănduleni 3.544.101,00
139 Sărata Construire unitate sanitară în comuna Sărata, judeţul Bacău 1.249.304,50
140 Sărata Asfaltare drumuri în comuna Sărata, jud. Bacău 4.274.823,00
141 Săuceşti Extindere reţea de alimentare cu apă şi reţea de canalizare în satele Săuceşti, Bogdan Vodă şi Schineni, comuna Săuceşti, judeţul Bacău 6.879.133,00
142 Scorţeni Construire pod peste pârâul Boului sat Scorţeni, comuna Scorţeni, judeţul Bacău 816.212,00
143 Secuieni Înfiinţarea reţelei de canalizare ape uzate menajere şi a staţiei de epurare, în comuna Secuieni, judeţul Bacău 8.023.086,00
144 Solonţ Modernizare DC 183 şi drumuri locale în comuna Solonţ, jud. Bacău 4.955.231,00
145 Solonţ Pod peste pârâul Cucuieţi, pe drumul comunal DC 184, în comuna Solonţ, judeţul Bacău 2.747.412,50
146 Stănişeşti Construire poduri în comuna Stănişeşti, judeţul Bacău 4.618.764,00
147 Strugari Alimentare cu apă şi reţea de canalizare în comuna Strugari, judeţul Bacău 10.282.666,00
148 Strugari Construire grădiniţă sat Petricica, comuna Strugari, judeţul Bacău 617.488,00
149 Strugari Restaurare, reparaţii, construire grup sanitar şi centrală termică la Şcoala Gimnazială Petricica, sat Petricica, comuna Strugari, judeţul Bacău 1.181.151,00
150 Ştefan cel Mare Înfiinţare sistem alimentare cu apă potabilă în satul Rădeana cătun Romi, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Bacău 4.072.507,00
151 Ştefan cel Mare Reabilitare şi extindere şcoală generală din sat Bogdana, Comuna Ştefan cel Mare, Judeţul Bacău 661.094,00
152 Ştefan cel Mare Centru socio-medical, Comuna Ştefan cel Mare, Judeţul Bacău 601.410,00
153 Ştefan cel Mare Modernizare şi construire poduri şi podeţe în satele Bogdana, Ştefan cel Mare şi Negoieşti, în comuna Ştefan cel Mare, judeţul Bacău 2.179.975,00
154 Tamaşi Amenajare şi Extindere Şcoala Gimnazială nr.1, Tamaşi  1.338.676,90
155 Tamaşi Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamaşi, judeţul Bacău 5.050.199,00
156 Tătărăşti Alimentare cu apă sat Tătărăşti, comuna Tătărăşti, judeţul Bacău 2.754.957,10
157 Tătărăşti Reabilitare corpuri şcoală gimnazială sat Cornii de Sus, comuna Tătărăşti, judeţul Bacău 2.201.461,00
158 Tătărăşti Reabilitare şi extindere grădiniţă cu program normal sat Cornii de Sus, comuna Tătărăşti, judeţul Bacău 123.587,00
159 Tîrgu Ocna Construire şi dotare centru multifuncţional tip creşă în zona Tiseşti, oraş Tîrgu Ocna, judeţul Bacău 2.074.470,00
160 Tîrgu Ocna Reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă Piticot A, oraş Tîrgu Ocna, judeţul Bacău 3.122.416,00
161 Tîrgu Ocna Reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă Piticot B, oraş Tîrgu Ocna, judeţul Bacău 3.487.731,00
162 Tîrgu Ocna Modernizare şi dotare Colegiu C. Negri, oraş Târgu Ocna, judeţul Bacău 10.159.949,00
163 Tîrgu Trotuş Înfiinţare reţea canalizare menajeră în localitatea Viişoara, comuna Tîrgu Trotuş, judeţul Bacău 5.640.564,00
164 Tîrgu Trotuş Modernizare poduri şi podeţe în comuna Tîrgu Trotuş, judeţul Bacău 1.265.730,00
165 Traian Modernizare drumuri de interes local în comuna Traian, judeţul Bacău 4.935.792,00
166 Ungureni Înfiinţarea sistemului public de canalizare a apelor uzate în localitatea Ungureni, comuna Ungureni, judeţul Bacău 5.560.575,10
167 Ungureni Reabilitare şcoală cu clasele I-IV, sat Ungureni, comuna Ungureni, judeţul Bacău 546.674,14
168 Ungureni Modernizare dispensar uman, sat Ungureni, comuna Ungureni, judeţul Bacău 629.659,00
169 Urecheşti Staţie de epurare, reţele colectoare, canalizare, localităţile Satu Nou, Cornăţel, Lunca Dochiei, Urecheşti şi Slobozia, comuna Urecheşti, judeţul Bacău 13.091.543,00
170 Valea Seacă Modernizare prin asfaltare drumuri săteşti în comuna Valea Seacă, judeţul Bacău 5.196.504,00
171 Vultureni Modernizare drumuri de interes local în comuna Vultureni, judeţul Bacău 5.067.371,00
172 Zemeş Reabilitare şi modernizare DC 180A 5 km, zona Bolătău, comuna Zemeş, judeţ Bacău 4.579.779,00

Bacău


Ultimele știri
Cele mai citite