Cumpănaşu, abonat la banii statului, luptă cu clanurile mafiote: cum a obţinut un milion de lei pentru broşuri copiate

0
0

Recent anunţat candidat la Cotroceni şi rudă de gradul patru cu Alexandra Măceşanu, Alexandru Cumpănaşu, care acuză statul român de mafiotizare şi ameninţă cu destructurarea acestuia, a primit, conform presei, prin Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, finanţări de la instituţiile statului. În plus, au existat şi mai multe contracte din fonduri europene pe care Alexandru Cumpănaşu le-a derulat în parteneriat cu instituţiile statului român.

În august 2018, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, condus atunci de actorul George Ivaşcu, a lansat un concurs de proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri şi realizate de ONG-uri. Din cele 232 de proiecte depuse, 119 au primit finanţare. Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei (AID), al cărei preşedinte este Cumpănaşu, a primit 1.000.000 de lei finanţare pentru proiectul „Românismul – trecut, prezent şi viitor”, arată libertatea.ro. Contractul de finanţare dintre minister şi AID a fost încheiat pe 6 septembrie 2018 şi s-a derulat până pe 7 decembrie 2018. Banii au fost livraţi de Ministerul Culturii în trei tranşe, în contul asociaţiei lui Cumpănaşu. Din contul AID, 837.080 de lei (aproximativ 178.000 de euro) au fost viraţi direct în contul lui Alexandru Cumpănaşu, ca venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru ”realizarea a trei opere”. Operele sunt de fapt 3 broşuri care, conform contractului, trebuiau să conţină texte dedicate ”omagierii înaintaşilor noştri” şi nu au avut mai mult de 18 pagini, în total fiind 50: 

“Portrete ale mentorilor / modelelor poporului român din perioada 1914 – 1918” – 18 pagini; 

„Analiză comparativă privind participarea civică a românilor la realizarea Marii Uniri şi în păstrarea identităţii româneşti de astăzi” – 15 pagini; 

„Politica externă a României în timpul Primului Război Mondial şi rolul marilor puteri în realizarea Marii Uniri” – 17 pagini.

Din suma totală, de 1.000.000 de lei, tipărirea efectivă a broşurilor a costat, conform devizului aprobat de Ministerul Culturii, 29.514 lei. Pentru prestări servicii au fost alocaţi 83.712 lei, iar pentru acţiuni promoţionale şi de publicitate, 49.692 de lei. Restul sumei a fost pentru drepturi de proprietate intelectuală şi de ea a beneficiat Cumpănaşu. 

În două luni, Cumpănaşu a elaborat cele trei ”opere” cu copy / paste şi a făcut doar mici modificări la textele preluate. La bibliografie, a indicat de unde a luat texte, dar unele surse pe care le-a folosit Cumpănaşu aveau preluat un text de pe un site care cita drept sursă Wikipedia. În plus, în broşura “Portrete ale mentorilor / modelelor poporului român din perioada 1914 – 1918”, fragmentul despre Regina Maria este copiat de pe site-ul Reginamaria.ro, la care a schimbat doar 4 cuvinte, precizează sursa citată.

Fonduri europene

Şi acesta nu este singurul contract prin care ONG-ul lui Cumpănaşu a primit beneficiat de finanţări din fonduri publice. Concret, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Academia de Poliţie, Autoritatea pentru Cercetare şi unele primării de sector au fost parteneri în proiecte de zeci de milioane de lei cu Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, scrie g4media.ro

Lista contractelor din fonduri europene derulate de Alexandru Cumpănaşu în parteneriat cu instituţiile statului român:

1. Dezvoltarea si consolidarea Centrului National pentru Integritate 

Proiectul a fost finanţat din fonduri europene, prin PODCA – Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. Beneficiar: Asociatia pentru Implementarea Democratiei. Durata proiectului – de la 16.12.2009 pana la 15.06.2012. Valoarea proiectului a fost de 4,2 milioane de lei, din care 3,7 milioane finanţare europeană nerambursabilă

Obiectiv: Cresterea capacitatii si a gradului de eficienta si eficacitate a structurilor administrative centrale si locale pentru îmbunatatirea managementului ciclului de politici publice si asigurarea unor servicii publice de calitate in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.

2. Dezvoltarea socio-economica a comunitaţilor prin înfiinţarea de intreprinderi sociale 

Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei (AID România) implementează, în calitate de beneficiar/lider de parteneriat, proiectul cu titlul „Dezvoltarea socio-economică a comunităţilor prin înfiinţarea de întreprinderi sociale”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.871.400,00 lei, din care 11.790.690,00 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto- sustenabilă.

Obiectivul general al proiectului consta in infiintarea a 21 de noi intreprinderi sociale sustenabile in mediul urban si/sau rural din regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia si Vest, respectiv in localitati urbane si/sau rurale din judetele Alba, Neamt, Vaslui, Giurgiu, Tulcea, Valcea si Arad. Efectul pozitiv pe termen lung al implementarii proiectului consta in generarea a minimum 105 de locuri de munca sustenabile pentru locuitorii celor 7 judete din cele 6 regiuni de dezvoltare (asigurand pentru acestea promovarea unei cresteri economice competitive si stimularea activitatii economice prin asigurarea disponibilitatii unei forte de munca „gata de lucru”, care sa raspunda nevoilor in crestere ale mediului de afaceri) si in oferirea unor servicii deficitare la un pret accesibil pentru familiile din mediul rural si urban.

3. Dezvoltarea de intreprinderi sociale pentru comunităţi prospere si integrate 

Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei (AID România) implementează, în calitate de beneficiar/lider de parteneriat, proiectul cu titlul „Dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru comunităţi prospere şi integrate” – cod SMIS 2014+: 126248. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.277.069,00 lei, din care 11.285.508,65 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 4.

4. Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), în colaborare cu Universitatea „Titu Maiorescu” şi Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, implementează în perioada iulie 2011 – septembrie 2013 proiectul „Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare”.

Proiectul ,,Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare”, cod SMIS 30342, este finanţat în cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritara 1 „Îmbunătăţire de structură şi proces a managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Interventie 1.3 „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”. 

Bugetul total a fost de 14,1 milioane de lei, din care finanţare nerambursabilă de 11,9 milioane de lei.

5. Reforma administrativ-teritorială, mai multă eficienţă în administraţia locală din România 

Proiectul a fost implementat în perioada martie 2012 – octombrie 2015 de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în parteneriat cu Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”, a declarat Sirma Caraman în deschiderea evenimentului.

Cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013, proiectul a avut o valoare totală eligibilă de 7,8 milioane lei (fără TVA), din care 6,63 milioane lei reprezintă alocarea financiară nerambursabilă din Fondul Social European, iar diferenţa – contribuţia beneficiarului.

Proiectul a urmărit ca obiectiv general o mai bună eficienţă şi eficacitate a administraţiei publice. Scopul proiectului a fost acela de a identifica problemele generate de actualul sistem de organizare administrativ-teritorială, de a elabora soluţii tehnice pentru remedierea acestora şi, corelativ, planuri de acţiune pentru implementarea acestora.

6. Eficientizarea procesului de monitorizare electronică a datelor privind activităţile şi infrastructurii din domeniul cercetării şi dezvoltării, prin implementarea de tehnologii moderne TIC, cu scopul de a deservi necesarul informaţional al beneficiarilor 

Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, partener – Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei. Perioadă de desfăşurare: Decembrie 2013 – Decembrie 2015

Proiectul Eficientizarea procesului de monitorizare electronica a datelor privind activitatile si infrastructurile din domeniul cercetarii si dezvoltarii, prin implementarea de tehnologii moderne TIC, cu scopul de a deservi necesarul informational al beneficiarilor serviciilor MEN (SMIS 37678) este finantat prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, in perioada 2013- 2015, cu fonduri in valoare de 8.506.460 lei.

Obiectiv: Creşterea capacităţii instituţionale a MEN de a formula politici publice în domeniul CDI ce va permite o mai bună alocare a resurselor financiare, va determina schimbări structurale ale sistemului public de CDI si va contribui la dezvoltarea de noi programe privind resursele umane şi infrastructurile de cercetare.

7. Internationalizare, echitate si management universitar pentru un invatamant superior de calitate 

Proiectul Internationalizare, echitate si management universitar pentru un invatamant superior de calitate (IEMU)este implementat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) in perioada aprilie 2014– septembrie 2015 si cofinantat din “Fondul Social European” prin Programul Operational “Dezvoltarea Resurselor Umane” (POSDRU).

Durata proiectului: de la 31.03.2014 pana la 01.10.2015

Valoarea totală de 13.028.129,35 Lei, din care finanţare nerambursabilă de 12.767.566,77 Lei

Proiectul isi propune sa contribuie la:

Cresterea calitatii in sistemul de invatamant superior, in contextul Procesului Bologna;

Imbunatatirea pe termen lung a accesului la invatamant superior ;

Adaptarea sistemului de invatamant superior la cerintele nationale si internationale ;

Cresterea relevantei Invatamantului superior pe piata muncii.

Parteneri:

Asociatia Internationala a Universitatilor (IAU)

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA)

Asociatia pentru Implementarea Democratiei (AID)

8. Abordare strategică în domeniul anticorupţiei la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

Proiectul „Abordare strategica în domeniul anticoruptiei la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a fost initiat ca urmare a observatiilor formulate de catre Comisia Europeana prin intermediul Mecanismului de Cooperare si Verificare si DG Regio în parteneriat cu mai multe state ale Uniunii Europene. Proiectul a fost implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice în parteneriat cu Asociatia pentru Implementarea Democratiei.

Scopul proiectului a fost dezvoltarea de instrumente utile de informare, monitorizare, control si raportare în scopul responsabilizarii factorilor decizionali si executivi în aplicarea principiului integritatii în serviciul public, prevenirea si combaterea coruptiei la nivelul structurilor Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Perioada de implementare: 12 martie 2012 – 12 noiembrie 2015

Buget aprobat: 4.136.504,70 lei

9. Pregătirea sistemului naţional de e-Administraţie în România 

Proiectul a fost implementat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), cu fonduri europene din Programul Operational „Dezvoltarea Capacitatii Administrative”, iar Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei a fost partener, împreună cu 8 universităţi şi centre de studii. Obiectivul general al proiectului a fost pregatirea conditiilor necesare pentru trecerea la sistemul national de e-Administratie in vederea crearii unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.

Valoarea totala eligibila a proiectului (fara TVA) este de 12.848.174,36 lei, din care:

• 10.920.948,21 lei – valoare eligibila nerambursabila din Fondul Social European;

• 1.927.226,15 lei – cofinantarea eligibila a beneficiarului

10. O primarie mai aproape de oameni la doar un click distanta – 4.3 mil lei 

Primăria Sector 5, în calitate de beneficiar, implementează în parteneriat cu Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, proiectul cu titlul „O primărie mai aproape de oameni la doar un click distanţă”, cod SIPOCA 661/cod MySMIS 128825.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4,323,148.40 lei, din care 3.436.600,48 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 2: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, în cadrul Cererii de Proiecte POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată), „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru

cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunea mai dezvoltată”.

Valoarea totală eligibilă a partenerului AID România este de 1,369,890.00 lei, din care 1.073.993,76 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, iar 27.397,80 lei reprezintă contribuţia proprie a partenerului.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni, începând cu data de 19 iunie 2019.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea procesului decizional, a planificării strategice şi execuţiei bugetare, implementarea unitară a managementului calităţii şi performanţei şi crearea de măsuri de simplificare pentru cetăţeni în concordanţă cu SCAP, la nivelul Primăriei Sectorului 5.

11. Servicii electronice eficiente şi simplificare administrativă prin platforme informatice inovative, în valoare de cuantum de 4,393,356.54 lei (inclusiv TVA). 

Prin proiectul „Servicii electronice eficiente şi simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”, ce face parte din cererea de proiecte POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată), obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, vor fi implementate măsuri care vor duce la îmbunătăţirea calităţii actului administrativ în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti

Beneficiar e Primăria Sector 3, partener – Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei

12. Bună Guvernare prin Integritate şi Responsabilitate în Sistemul de Sănătate Românesc 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” – Cod SMIS 35002

Beneficiar: Ministerul Sănătăţii

Partener: Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei

Implementat în perioada noiembrie 2011 – noiembrie 2013

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice din sistemul sanitar românesc prin sprijinirea procesului de descentralizare sectorială şi promovarea integrităţii şi a responsabilităţii în cheltuirea fondurilor publice.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, iar bugetul total al acestuia este de 7.011.560,70 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă 5.959.826,60 lei.

13. Creşterea calităţii sistemului educaţional preuniversitar din România prin implementarea de instrumente moderne de management şi monitorizare 

Cod SMIS SMIS 37655

Finanţat prin PODCA – Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013

Beneficiar: MInisterul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Durata proiectului: de la 24.02.2014 pana la 24.12.2015

Valoarea proiectului: 15.064.056,01 Lei

Valoarea finantarii nerambursabile: 12.804.447,61 Lei

Obiectiv: Obiectivul general al proiectului il constituie definirea unui pachet metodologic pentru imbunatatirea evaluarii interne si externe prin dezvoltarea unui sistem suport pentru cresterea calitatii in furnizarea serviciilor educationale.

14. Sistem de management al calitatii pentru Ministerul Educatiei Nationale si structuri subordonate 

Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, implementează în calitate de partener al Ministerului Educaţiei Naţionale, proiectul cu titlul „Sistem de management al calităţii pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi structuri subordonate”, cod SIPOCA 397/cod MySMIS 116834.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.081.619,51 lei, din care 3.404.514,47 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 1: „Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente” a Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014–2020, Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.

Valoarea totală eligibilă a partenerului AID România este de 1.392.366,00, din care 1.364.518,68 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, iar 27.847,32 lei reprezintă contribuţia proprie a partenerului.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni, începând cu data de 28 decembrie 2018.

Obiectivul general al proiectului vizează realizarea sistemului de management al calităţii pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi structurilor subordonate.

15. Noi perspective in educatie – NPE 

Noi perspective în educaţie – NPE (Cod MySMIS 116793, SIPOCA 398)

I.Date generale:

Denumire proiect: Noi perspective în educaţie – NPE

Cod MySMIS:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN)

Parteneri:

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei (AID)

Asociaţia Communication for Community (C4C)

Durata de implementare: 24 de luni (contract de finanţare semnat în 28.12.2018)

Buget alocat: 3.000.000,00 lei, din care:

2.506.078,48 lei contribuţie nerambursabilă din Fondul Social European;

219.474,66 lei contribuţie nerambursabilă din bugetul naţional;

274.446,86 lei cofinanţare eligibilă a Beneficiarului & Partenerilor

II.Prezentarea generală a proiectului:

Obiectivul general al proiectului: Optimizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite de administraţia publică din domeniul educaţiei, prin crearea unui cadru normativ predictibil şi stabil şi prin dezvoltarea unei politici publice bazată pe orientările strategice în învăţământul preuniversitar şi universitar la orizontul 2030.

16. Sistem de management al calitatii pentru Ministerul Educatiei Nationale si structuri subordonate 

Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, implementează în calitate de partener al Ministerului Educaţiei Naţionale, proiectul cu titlul „Sistem de management al calităţii pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi structuri subordonate”, cod SIPOCA 397/cod MySMIS 116834.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.081.619,51 lei, din care 3.404.514,47 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 1: „Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente” a Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014–2020, Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.

Valoarea totală eligibilă a partenerului AID România este de 1.392.366,00, din care 1.364.518,68 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, iar 27.847,32 lei reprezintă contribuţia proprie a partenerului.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni, începând cu data de 28 decembrie 2018.

Obiectivul general al proiectului vizează realizarea sistemului de management al calităţii pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi structurilor subordonate.

17. Dezvoltarea de reglementări instituţionale privind etica, integritatea şi anticorupţie în sistemul de educaţie

Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, implementează alături de Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” în calitate de parteneri ai Ministerului Educaţiei Naţionale, proiectul cu titlul „Dezvoltarea de reglementări instituţionale privind etica, integritatea şi anticorupţia în sistemul de educaţie”, cod SIPOCA 576/cod MySMIS 127148.

Valoarea totală eligibilă a proiectuluieste de 4.892.870,30 lei, din care 4.099.805,03 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 2: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul Specific 2.2.: Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, conform ghidului solicitantului pentru Cererea de proiecte CP 11/2018 din cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA).

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, începând cu data de 28 martie 2019.

Obiectivul generalal proiectului vizează creşterea capacitaţii instituţionale a MEN de aplicare a normelor, mecanismelor şiprocedurilor în materie de etică, integritate şi anticorupţie la nivelul activităţii sale manageriale şi administrative, în concordanţăcu SCAP.

Evenimente


Ultimele știri
Cele mai citite